Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"

19.05.2006

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"”

(reģ.nr.1479) izskatīšanai 3.lasījumā

 

Spēkā esošā redakcija

Otrā lasījuma redakcija

 

Priekšlikumi

(3)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par nodokļiem un nodevām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7.nr.; 1996, 15.nr.; 1997, 24.nr.; 1998, 2., 18., 22., 24.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 11.nr.; 2001, 3., 8., 12.nr.; 2002, 2., 22.nr.; 2003, 2., 6., 8., 15., 22.nr.; 2004, 9.nr.; 2005, 2., 11.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2005, 198.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt likumā "Par nodokļiem un nodevām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7.nr.; 1996, 15.nr.; 1997, 24.nr.; 1998, 2., 18., 22., 24.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 11.nr.; 2001, 3., 8., 12.nr.; 2002, 2., 22.nr.; 2003, 2., 6., 8., 15., 22.nr.; 2004, 9.nr.; 2005, 2., 11.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2005, 198.nr.) šādus grozījumus:

11.pants. Valsts nodevu objekti

(2) Valsts nodevas ir maksājamas par valsts sniegto nodrošinājumu, šādiem juridiskajiem pakalpojumiem un likumos paredzētajiem speciāliem mērķiem:

5) par reģistrācijas darbībām Uzņēmumu reģistrā;

 

1

Tieslietu ministrs G.Grīnvalds

Izteikt 11.panta otrās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

“5) par reģistrācijas darbībām un parakstu apliecināšanu Uzņēmumu reģistrā;.”

Atbalstīt

1. 11.panta otrajā daļā:

izteikt  5.punktu šādā redakcijā:

“5) par reģistrācijas darbībām un parakstu apliecināšanu Uzņēmumu reģistrā;”;

12) par uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem;

11.panta otrajā daļā:

papildināt 12.punktu aiz vārda "par" ar vārdiem "Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā un par";

 

 

 

papildināt 12.punktu aiz vārda "par" ar vārdiem "Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā un par";

40) par valsts valodas prasmes atestāciju profesionālo un amata pienākumu veikšanai;

papildināt 40.punktu aiz vārda "veikšanai" ar vārdiem "un par valsts valodas prasmes pārbaudi pastāvīgās uzturēšanās atļaujas un Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai".

 

 

 

papildināt 40.punktu aiz vārda "veikšanai" ar vārdiem "un par valsts valodas prasmes pārbaudi pastāvīgās uzturēšanās atļaujas un Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai".

Pārejas noteikumi

80. Šā likuma 11.panta otrās daļas 59.punkts stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.”

 

 

2

Tieslietu ministrs G.Grīnvalds

Papildināt pārejas noteikumus ar 81.pantu šādā redakcijās:

“81. Grozījumi šā likuma 11.panta otrās daļas 5.punktā, kas paredz valsts nodevu par parakstu apliecināšanu Uzņēmumu reģistrā, stājas spēkā 2006.gada 1.jūlijā.”

Atbalstīt

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 81. un 82.punktu šādā redakcijā:

 “81. Grozījumi šā likuma 11.panta otrās daļas 5.punktā, kas paredz valsts nodevu par parakstu apliecināšanu Uzņēmumu reģistrā, stājas spēkā 2006.gada 1.jūlijā.

 

 

3

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt pārejas noteikumus ar 82. punktu šādā redakcijā:

‘’82. Grozījums likuma 11. panta otrās daļas 12. punktā attiecībā uz valsts nodevas noteikšanu par Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un grozījums 40. punktā attiecībā uz valsts nodevas noteikšanu par valsts valodas prasmes pārbaudi Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai stājas spēkā vienlaikus ar likumu par Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusu Latvijas Republikā.’’

Atbalstīt

82. Grozījums likuma 11. panta otrās daļas 12. punktā attiecībā uz valsts nodevas noteikšanu par Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un grozījums 40. punktā attiecībā uz valsts nodevas noteikšanu par valsts valodas prasmes pārbaudi Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai stājas spēkā vienlaikus ar likumu par Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusu Latvijas Republikā.”.