Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"

24.03.2006

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"”

(reģ.nr.1479) izskatīšanai 2.lasījumā

 

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

 

Priekšlikumi

(3)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par nodokļiem un nodevām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7.nr.; 1996, 15.nr.; 1997, 24.nr.; 1998, 2., 18., 22., 24.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 11.nr.; 2001, 3., 8., 12.nr.; 2002, 2., 22.nr.; 2003, 2., 6., 8., 15., 22.nr.; 2004, 9.nr.; 2005, 2., 11.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2005, 198.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt likumā "Par nodokļiem un nodevām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7.nr.; 1996, 15.nr.; 1997, 24.nr.; 1998, 2., 18., 22., 24.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 11.nr.; 2001, 3., 8., 12.nr.; 2002, 2., 22.nr.; 2003, 2., 6., 8., 15., 22.nr.; 2004, 9.nr.; 2005, 2., 11.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2005, 198.nr.) šādus grozījumus:

4.pants. Ienākuma nodokļu sistēma

 (2) Jebkura persona, kas gūst ienākumus Latvijas Republikā, ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa vai uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātāja, ja konkrētā nodokļa likumā nav noteikts citādi.

 

1

Latvijas Sociālistiskās partijas frakcija

Izteikt 4.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Jebkura persona, kas gūst ienākumus Latvijas Republikā, ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa vai uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātāja, ja konkrētā nodokļa likumā nav noteikts citādi.

I un II grupas invalīdu pensijas atbrīvotas no ienākuma nodokļa”

Neatbalstīt

 


 

11.pants. Valsts nodevu objekti

(2) Valsts nodevas ir maksājamas par valsts sniegto nodrošinājumu, šādiem juridiskajiem pakalpojumiem un likumos paredzētajiem speciāliem mērķiem:

12) par uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem;

11.panta otrajā daļā:

papildināt 12.punktu aiz vārda "par" ar vārdiem "Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā un par";

2

Deputāts J.Urbanovičs

Izslēgt likumprojekta 1.panta pirmo daļu (likuma 11.panta otrās daļas 12.punkta papildinājums).

Neatbalstīt

11.panta otrajā daļā:

papildināt 12.punktu aiz vārda "par" ar vārdiem "Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā un par";

40) par valsts valodas prasmes atestāciju profesionālo un amata pienākumu veikšanai;

papildināt 40.punktu aiz vārda "veikšanai" ar vārdiem "un par valsts valodas prasmes pārbaudi pastāvīgās uzturēšanās atļaujas un Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai".

3

Deputāts J.Urbanovičs

Izslēgt likumprojekta 1.panta otro daļu (likuma 11.panta otrās daļas 40.punkta papildinājums).

Neatbalstīt

papildināt 40.punktu aiz vārda "veikšanai" ar vārdiem "un par valsts valodas prasmes pārbaudi pastāvīgās uzturēšanās atļaujas un Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai".