2006

2006. gada 1. februārī

 

Nr. 9/1- 4 -4

 

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

 

Ārlietu komisija iesniedz izskatīšanai otrajā lasījumā likumprojektu

“Grozījums likumā "Par Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas līgumu par zemes lietošanas tiesību nodošanu” / reģ.nr. 1469; dok.nr. 5163/.

 

 

Pielikumā: Minētais likumprojekts uz 1.lp.

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

 

Vaira Paegle

Ārlietu komisijas priekšsēdētāja


Iesniedz Ārlietu komisija                                              Likumprojekts 2. lasījumam

 

 

Grozījums likumā "Par Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas līgumu par zemes lietošanas tiesību nodošanu"

 

Izdarīt likumā "Par Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas līgumu par zemes lietošanas tiesību nodošanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 14.nr.) šādu grozījumu:

 

Izslēgt pārejas noteikumu.

 

Likums Saeimā pieņemts 2006. gada _______________.