2006

2006. gada 19. janvārī

Nr.9/1 - 4 – 2

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā sekojošus likumprojektus:

1) Likumprojekts „Par Līgumu starp Beļģijas Karalisti, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Īriju, Itālijas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Portugāles Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti, Čehijas Republiku, Igaunijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Polijas Republiku, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku (Eiropas Savienības dalībvalstis) un Bulgārijas Republiku un Rumāniju par Bulgārijas Republikas, Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai” /reģ.nr. 1475; dok. nr. 5176/;

2)Likumprojekts „Par Konvencijas par bērna tiesībām

papildu protokolu par tirdzniecību ar bērniem, bērna prostitūciju un

bērna pornogrāfiju” /reģ.1450; dok.nr. 5069 /;

3) Likumprojekts „Par Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības vienošanās par sadarbību liecinieku un cietušo aizsardzībā Protokolu par pārvietošanas kārtību „ / reģ.nr. 1463; dok.nr. 5133 /;

4) Grozījums likumā "Par Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas līgumu par zemes lietošanas tiesību nodošanu”/reģ.nr.,1469; dok.nr. 5163/.

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 92.panta pirmo daļu, komisija ierosina atzīt minētos likumprojektus par steidzamiem.

Pielikumā: Minētie likumprojekti uz 4.lp.

Ar cieņu,

 

Vaira Paegle

Ārlietu komisijas priekšsēdētāja

 

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

Grozījums likumā "Par Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas līgumu par zemes lietošanas tiesību nodošanu"

 

Izdarīt likumā "Par Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas līgumu par zemes lietošanas tiesību nodošanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 14.nr.) šādu grozījumu:

 

Izslēgt pārejas noteikumu.

 

Likums Saeimā pieņemts 2006. gada _______________.