Grozījums Pārtikas aprites uzraudzības likumā

Grozījums Pārtikas aprites uzraudzības likumā

 

 

          Izdarīt Pārtikas aprites uzraudzības likumā ( Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 7. nr.; 2002, 2.,20., nr.; 2003, 24. nr.; 2004, 23. nr.; Latvijas Vēstnesis , 2005, 195 nr.)  šādu grozījumu:

         

 

          Papildināt pārejas noteikumus ar 11. punktu šādā redakcijā:

 

“ 11. 2005. gada 17. novembrī pieņemtie grozījumi šā likuma  4. panta 10.1 daļā,19. panta pirmajā daļā, 20. pantā, 21. panta otrās daļas 14.un 15. punktā , 21.1 panta pirmajā daļā, kā arī 21. panta otrās daļas   10.1  punkts stājas spēkā 2006. gada 1. janvārī.”

 

          Likums stājas spēkā 2005. gada 21. decembrī.