21

 

13. 12. 2005.       9/7 - 2 -

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Augsti godājamie Saeimas Prezidija locekļi!

 

Saskaņā  ar Kārtības ruļļa 79. pantu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija iesniedz Saeimai izskatīšanai likumprojektu “Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”.

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija lūdz izdarīt izmaiņas Saeimas šā gada 15. decembra sēdes darba kārtībā un iekļaut likumprojektu “Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” sadaļā Par iesniegtajiem likumprojektiem un nodot minēto likumprojektu  tikai Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija.

 

Saskaņā ar Kārtības ruļļa 86. pantu, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija lūdz virzīt minēto likumprojektu izskatīšanai Saeimā pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā Saeimas šā gada 15. decembra sēdē un iekļaut minēto likumprojektu sēdes darba kārtībā kā pirmo sadaļā Likumprojektu izskatīšana.

 

Vienlaikus Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija lūdz atzīt  minēto likumprojektu par steidzamu.

 

Pielikumā: likumprojekts, 1 lapa un anotācija

 

 

Cieņā

Komisijas priekšsēdētājs                                               Staņislavs Šķesters

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekts

 

 

 

Grozījumi likumā

"Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"

 

 

Izdarīt likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 16.nr.; 1996, 19.nr.; 1997, 2., 14.nr.; 1998, 12.nr.; 2000, 2., 17., 23.nr.; 2001, 3., 16.nr.; 2002, 16.nr.; 2003, 23., 24.nr.; 2004, 10.nr.; 2005, 7.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt 34. panta trešajā daļā vārdus un skaitļus “līdz 2005. gada 31. decembrim” ar vārdiem un skaitļiem “līdz 2006. gada 31. augustam”.

 

2. Aizstāt 81. panta pirmajā daļā vārdus un skaitļus “līdz 2005. gada 31. decembrim” ar vārdiem un skaitļiem “līdz 2006. gada 31. augustam”.

 

3. 83. panta pirmajā daļā:

            aizstāt ievaddaļā vārdus un skaitļus “līdz 2005. gada 31. decembrim” ar vārdiem un skaitļiem “līdz 2006. gada 31. augustam”;

aizstāt 1. punktā vārdus un skaitļus “līdz 2006. gada 1. jūlijam” ar vārdiem un skaitļiem “līdz 2007. gada 28. februārim” un vārdus un skaitļus “līdz 2005. gada 31. decembrim” -  ar vārdiem un skaitļiem “līdz 2006. gada 31. augustam”;

aizstāt 2. punktā vārdus un skaitļus “pēc 2005. gada 31. decembra” ar vārdiem un skaitļiem “pēc 2006. gada 31. augusta”.

 

4. Aizstāt pārejas noteikumu 30. punktā vārdus un skaitļus “No 2006. gada 1. janvāra” ar vārdiem un skaitļiem “No 2006. gada 1. septembra”.

 

Likums stājas spēkā 2006. gada 1. janvārī.

 

 

Likumprojekta

“Grozījumi likumā

“Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju””

ANOTĀCIJA

 

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?    

2005. gada 1. septembrī  stājās spēkā Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums, kas nosaka, ka valsts vai pašvaldības īpašuma objekta privatizācijas ierosinājumu ir tiesības iesniegt līdz 2006. gada 31. augustam. Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” nepieciešami, lai ar minēto termiņu saskaņotu arī valsts un pašvaldību dzīvojamo māju īpašuma objektu privatizācijas pieteikumu un  ierosinājumu iesniegšanas termiņu un nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas izmantot privatizācijas sertifikātus gan valsts un pašvaldību dzīvojamo māju, gan citu valsts un pašvaldības īpašumu objektu privatizācijai.

            Likumprojekts paredz   pagarināt valsts un pašvaldību dzīvojamo māju īpašuma objektu privatizācijas pieteikumu un  ierosinājumu iesniegšanas termiņu līdz 2006. gada 31. augustam.

 

2. Kāda var būt likuma ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību?

Likumprojekts šo  jomu neskar.

 

3. Kāda var būt  likuma ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem?

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

4. Kāda var būt likuma ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu.

Grozījumi citos normatīvajos aktos nav nepieciešami.

 

5. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst likumprojekts?

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

6. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot likumprojektu?

 Likumprojekts izstrādāts sadarbībā ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un  VA “Mājokļu aģentūra”.

 

7. Kā tiks  nodrošināta likuma izpilde?

Sabiedrība tiks informēta ar laikraksta “Latvijas Vēstnesis” starpniecību.

Izpilde tiks  nodrošināta saskaņā ar likumā “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”   noteikto kārtību.

 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs                                                  Staņislavs Šķesters