Latvijas Republikas

16.03.2006

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījumi Azartspēļu un izložu likumā” (reģ.nr.1457) izskatīšanai 2.lasījumā

< td width=38 valign=top style='width:1.0cm;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext .5pt;border-right:solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; padding:1.4pt 1.4pt 1.4pt 1.4pt'>

27

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

 

Priekšlikumi

(35)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

 

1

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt likumprojektu ar  ievaddaļu šādā redakcijā:

“Izdarīt Azartspēļu un izložu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 1.nr.) šādus grozījumus:”

Atbalstīt

Izdarīt Azartspēļu un izložu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 1.nr.) šādus grozījumus:

4.pants.   Azartspēļu automātu un iekārtu reģistrēšana, sertificēšana un marķēšana

(1) Latvijas Republikā drīkst uzstādīt un ekspluatēt azartspēļu automātus un iekārtas, kā arī spēļu automātu spēles, kas ir reģistrētas, sertificētas un marķētas.

(2) Reģistrācija ir katra azartspēļu automāta, iekārtas un spēļu automāta spēles programmas reģistrēšana Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā, piešķirot katram azartspēļu automātam un iekārtai savu reģistrācijas numuru, kas paliek nemainīgs visu attiecīgā automāta un iekārtas ekspluatācijas laiku.

(3) Sertifikācija ir pārbaude, kurā nosaka, vai azartspēļu automāts, iekārtas modelis un tā spēles programma atbilst testēšanas laboratorijas noteiktajam tipam.

(4) Marķēšana ir Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā reģistrētas marķējuma zīmes piestiprināšana uz azartspēļu organizētāja īpašumā esoša vai uz finanšu līzinga līguma pamata iegādāta azartspēļu automāta vai iekārtas pirms šā automāta vai iekārtas ekspluatācijas uzsākšanas.

(5) Azartspēļu automāta, iekārtas un spēļu automāta spēles programmas reģistrāciju, sertifikāciju un marķēšanu veic Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(6) Ministru kabinets nosaka prasības neatkarīgajām un starptautiski atzītajām laboratorijām.

(7) Ministru kabinets apstiprina to neatkarīgo un starptautiski atzīto laboratoriju sarakstu, kuras drīkst sertificēt azartspēļu automātus, iekārtas un spēļu automātu spēles. Testēšanas laboratorijas izsniedz attiecīgus azartspēļu automātu, iekārtu un spēļu automātu spēles programmas tipa sertifikātus.

 

 

2

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

Izteikt likuma 4.pantu šādā redakcijā:

“4.pants. Azartspēļu automātu un iekārtu reģistrēšana, sertificēšana un marķēšana

(1) Latvijas Republikā drīkst uzstādīt un ekspluatēt azartspēļu automātus un iekārtas, kā arī spēļu automātu spēles, kas ir reģistrētas, sertificētas un marķētas.

(2) Reģistrācija ir katra azartspēļu automāta, iekārtas un spēļu automāta spēles programmas reģistrēšana Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā, piešķirot katram azartspēļu automātam un iekārtai savu reģistrācijas numuru, kas paliek nemainīgs visu attiecīgā automāta un iekārtas ekspluatācijas laiku.

(3) Sertifikācija ir pārbaude, kurā nosaka, vai azartspēļu automāts, iekārtas modelis un tā spēles programma atbilst ražotāja standartiem un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

(4) Sertificēt azartspēļu automātus, iekārtas un spēļu automātu spēles drīkst laboratorijas, kuras saņēmušas attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts akreditācijas iestādes izsniegtu akreditācijas sertifikātu par tiesībām veikt testēšanu un sertifikāciju attiecīgajā jomā.

(5) Marķēšana ir Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā reģistrētas marķējuma zīmes piestiprināšana uz azartspēļu organizētāja īpašumā esoša vai uz finanšu līzinga līguma pamata iegādāta azartspēļu automāta vai iekārtas pirms šā automāta vai iekārtas ekspluatācijas uzsākšanas.

(6) Azartspēļu automāta, iekārtas un spēļu automāta spēles programmas reģistrāciju un marķēšanu veic Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(7) Ministru kabinets nosaka azartspēļu automāta, iekārtas un spēļu automāta spēles programmas atbilstības sertifikātā iekļaujamo informāciju.”

Atbalstīt

1. Izteikt 4.pantu šādā redakcijā:

“4.pants. Azartspēļu automātu un iekārtu reģistrēšana, sertificēšana un marķēšana

(1) Latvijas Republikā drīkst uzstādīt un ekspluatēt azartspēļu automātus un iekārtas, kā arī spēļu automātu spēles, kas ir reģistrētas, sertificētas un marķētas.

(2) Reģistrācija ir katra azartspēļu automāta, iekārtas un spēļu automāta spēles programmas reģistrēšana Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā, piešķirot katram azartspēļu automātam un iekārtai savu reģistrācijas numuru, kas paliek nemainīgs visu attiecīgā automāta un iekārtas ekspluatācijas laiku.

(3) Sertifikācija ir pārbaude, kurā nosaka, vai azartspēļu automāts, iekārtas modelis un tā spēles programma atbilst ražotāja standartiem un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

(4) Sertificēt azartspēļu automātus, iekārtas un spēļu automātu spēles drīkst laboratorijas, kuras saņēmušas attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts akreditācijas iestādes izsniegtu akreditācijas sertifikātu par tiesībām veikt testēšanu un sertifikāciju attiecīgajā jomā.

(5) Marķēšana ir Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā reģistrētas marķējuma zīmes piestiprināšana uz azartspēļu organizētāja īpašumā esoša vai uz finanšu līzinga līguma pamata iegādāta azartspēļu automāta vai iekārtas pirms šā automāta vai iekārtas ekspluatācijas uzsākšanas.

(6) Azartspēļu automāta, iekārtas un spēļu automāta spēles programmas reģistrāciju un marķēšanu veic Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(7) Ministru kabinets nosaka azartspēļu automāta, iekārtas un spēļu automāta spēles programmas atbilstības sertifikātā iekļaujamo informāciju.”

20.pants. Azartspēļu organizēšanas vietas

Azartspēles drīkst organizēt tikai kazino, spēļu zālēs, bingo zālēs, kā arī totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietās, ja ir saņemta attiecīga azartspēļu organizēšanas vietas licence.

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

Deputāts A.Kiršteins

Izteikt likuma 20.pantu šādā redakcijā:

“Azartspēles apdzīvotās teritorijās, jākoncentrē vienā, pašvaldību ierādītā vietā, un tās drīkst...” tālāk kā tekstā.

 

Deputāts P.Simsons

Papildināt likuma 20. pantu un izteikt šādā redakcijā:

“Azartspēles drīkst organizēt tikai kazino, spēļu zālēs, bingo zālēs, kā arī totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietās pašvaldības noteiktajā teritorijā, ja saņemta attiecīga azartspēļu organizēšanas vietas licence.”

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

21.pants. Kazino

(1) Kazino ir azartspēļu organizēšanas vieta, kas ēkas tehniskās inventarizācijas plānā atzīmēta kā konstruktīvi nodalīta atsevišķa telpa vai vairākas savstarpēji saistītas telpas, kuras ir īpaši iekārtotas spēļu automātu, ruletes (cilindriskās spēles), kāršu un kauliņu spēļu organizēšanai un kurās ir uzstādīti vismaz:

1) desmit spēļu galdi, ja kazino atrodas Rīgā;

2) pieci spēļu galdi, ja kazino atrodas ārpus Rīgas.

(2) Ruletes (cilindriskās spēles), kāršu un kauliņu spēles galdus aizliegts uzstādīt un ekspluatēt ārpus kazino.

(3) Visām azartspēļu iekārtām, kas atrodas kazino, jābūt tās kapitālsabiedrības īpašumā, kura saņēmusi attiecīgo azartspēļu organizēšanas vietas licenci.

 

 

1. Izteikt 21. pantu šādā redakcijā:

“(1) Kazino ir azartspēļu organizēšanas vieta, kas ēkas tehniskajā inventarizācijas plānā atzīmēta kā konstruktīvi nodalīta atsevišķa telpa vai vairākas savstarpēji saistītas telpas, kuras ir īpaši iekārtotas spēļu automātu, ruletes (cilindriskās spēles), kāršu un kauliņu spēļu organizēšanai un kurās ir uzstādīti vismaz:

1) piecpadsmit spēļu galdi, ja kazino atrodas Rīgā;

2) pieci spēļu galdi, ja kazino atrodas ārpus Rīgas.

(2) Kazino drīkst izvietot tikai viesnīcās, kurās ir vairāk par simts numuriem. Kazino nedrīkst izvietot dienesta viesnīcās.

(3) Ruletes (cilindriskās spēles), kāršu un kauliņu spēles galdus aizliegts uzstādīt un ekspluatēt ārpus kazino.

(4) Visām azartspēļu iekārtām, kas atrodas kazino, jābūt tās kapitālsabiedrības īpašumā, kura saņēmusi attiecīgo azartspēļu organizēšanas vietas licenci.”

5

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

8

Deputāts P.Kalniņš

Izslēgt likumprojekta 1.pantu.

 

Deputāts A.Kiršteins

Izteikt 21.panta (1) daļu šādā redakcijā:

“Kazino ir speciāli azartspēļu organizēšanai būvēta ēka vai vieta, kas...” tālāk kā tekstā

 

 

Deputāts A.Kiršteins

Izteikt 21.panta (2) daļu šādā redakcijā:

“Kazino drīkst izvietot tikai četru un piecu zvaigžņu viesnīcās, ierīkojot atsevišķu ieeju no āra, kurās...” tālāk kā tekstā.

 

Deputāts P.Simsons

Papildināt 21. pantu ar jaunu trešo daļu šādā redakcijā, līdzšinējo trešo daļu skaitot par ceturto:

“(3) Ārpus pašvaldības noteiktās teritorijas kazino drīkst izvietot tikai četru un piecu zvaigžņu viesnīcās, kurās ir ne mazāk par simts numuriem. Kazino nedrīkst izvietot dienesta viesnīcās.”

Atbalstīt

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

22.pants. Spēļu zāle

(1) Spēļu zāle ir azartspēļu organizēšanas vieta, kas ēkas tehniskās inventarizācijas plānā atzīmēta kā konstruktīvi nodalīta atsevišķa telpa vai vairākas savstarpēji saistītas telpas, kurās ir uzstādīti un tiek ekspluatēti vismaz 20 azartspēļu automāti.

(2) Spēļu zālē drīkst uzstādīt tikai tās kapitālsabiedrības īpašumā esošos vai uz finanšu līzinga līguma pamata iegādātos azartspēļu automātus, kurai izsniegta attiecīgā azartspēļu organizēšanas vietas licence.

 

2. Izteikt 22.pantu šādā redakcijā:

“(1) Spēļu zāle ir azartspēļu organizēšanas vieta, kas ēkas tehniskās inventarizācijas plānā atzīmēta kā konstruktīvi nodalīta atsevišķa telpa vai vairākas savstarpēji saistītas telpas, kurās ir uzstādīti un tiek ekspluatēti vismaz:

1) trīsdesmit azartspēļu automāti, ja spēļu zāle atrodas Rīgā;

2) divdesmit azartspēļu automāti, ja sēļu zāle atrodas ārpus Rīgas.

(2) Spēļu zāles drīkst izvietot tikai viesnīcās, kurās ir vairāk par simts numuriem. Spēļu zāles nedrīkst izvietot dienesta viesnīcās.

(3) Spēļu zālē drīkst uzstādīt tikai tās kapitālsabiedrības īpašumā esošos vai uz finanšu līzinga līguma pamata iegādātos azartspēļu automātus, kurai izsniegta attiecīgā azartspēļu organizēšanas vietas licence.”

9

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Deputāts P.Kalniņš

Izslēgt likumprojekta 2.pantu.

 

Deputāts A.Kiršteins

Izteikt 22.panta (2) daļu šādā redakcijā:

“Spēļu zāles drīkst izvietot tikai četru un piecu zvaigžņu viesnīcās, ierīkojot atsevišķu ieeju no āra, kurās...” tālāk kā tekstā.

 

 

 

 

 

Deputāts P.Simsons

Papildināt 22. pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā, līdzšinējo otro daļu skaitot par trešo:

“(2) Ārpus pašvaldības noteiktās teritorijas spēļu zāles drīkst izvietot tikai četru un piecu zvaigžņu viesnīcās, kurās ir ne mazāk par simts numuriem. Spēļu zāles nedrīkst izvietot dienesta viesnīcās.”

Atbalstīt

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

37.pants. Azartspēļu organizētāju papildu pienākumi kazino, spēļu zālēs un bingo zālēs

(1) Azartspēļu organizētājam, kuram izsniegta kazino, spēļu zāles vai bingo zāles licence, šo azartspēļu organizēšanas vietu darba laikā jānodrošina:

3) tas, lai šajās telpās neiekļūtu personas, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu;

(2) Azartspēļu organizētājam ir pienākums pārliecināties par kazino, spēļu zāles vai bingo zāles apmeklētāju vecumu un šaubu gadījumā pieprasīt, lai viņi uzrāda personu apliecinošu dokumentu. Pēc azartspēļu organizētāja darbinieka pieprasījuma kazino, spēļu zāles vai bingo zāles apmeklētājam ir pienākums apliecināt savu personu un vecumu, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

 

12

Deputāts P.Simsons

Grozīt un izteikt 37. panta 1. daļas 3. punktu šādā redakcijā:

“3) tas, lai šajās telpās neiekļūtu personas, kuras nav sasniegušas 21 gada vecumu;”.

Neatbalstīt

 

41.pants. Azartspēļu organizēšanas ierobežojumi

(1) Azartspēļu organizētājam ir aizliegts organizēt azartspēles, ja pastāv vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

6) azartspēlēs piedalās personas, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu;

3. Izteikt 41.panta pirmās daļas 6.punktu šādā redakcijā:

“6) azartspēlēs piedalās personas, kuras nav sasniegušas 21 gada vecumu;”

 

 

13

 

 

Deputāts P.Kalniņš

Izslēgt likumprojekta 3.pantu.

 

 

Atbalstīt

 

(2) Azartspēles nav atļauts organizēt:

4. Izteikt 41.panta 2.daļu šādā redakcijā:

“(2) Bingo, kā arī totalizatora vai derību likmju pieņemšanu nav atļauts organizēt:

14

 

 

15

 

 

 

 

 

16

Deputāts P.Kalniņš

Izslēgt likumprojekta 4.pantu.

 

Frakcija “Jaunais laiks”

Izteikt 41.panta otrās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

“(2) Azartspēles nav atļauts organizēt:”

 

Deputāts P.Simsons

Grozījumu 4. punktā pirmo teikumu attiecībā uz 41. panta 2. daļu izteikt šādā redakcijā:

“(2) Azartspēles nav atļauts organizēt (arī pašvaldības noteiktajā azartspēļu teritorijā):”                      

Atbalstīt

 

 

Atbalstīts 14.priekš-likumā

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

1) valsts iestādēs;

2) baznīcās un kulta celtnēs;

3) ārstniecības un izglītības iestāžu ēkās;

4) aptiekās, pasta struktūrvienībās vai kredītiestādēs;

5) publisko pasākumu rīkošanas vietās šo pasākumu norises laikā, izņemot totalizatoru un derības;

6) teritorijās, kurām noteiktā kārtībā piešķirts tirgus statuss;

 

1) valsts iestādēs;

2) baznīcās un kulta celtnēs, kā arī teritorijā, kas atrodas tuvāk par 500 metriem no šīm ēkām;

3) ārstniecības un izglītības iestāžu ēkās, kā arī teritorijā, kas atrodas tuvāk par 500 metriem no šīm ēkām;

4) aptiekās, pasta struktūrvienībās vai kredītiestādēs;

5) publisko pasākumu rīkošanas vietās šo pasākumu norises laikā, izņemot totalizatoru un derības;

6) teritorijās, kurām noteiktā kārtībā piešķirts tirgus statuss;

 

 

 

 

7) veikalos, kultūras iestādēs, dzelzceļa stacijās, autoostās, lidostās, ostās, izņemot spēļu zāles, kas izveidotas ar būvkonstrukcijām norobežotās telpās ar atsevišķu ieeju no ārpuses;

7) veikalos, kultūras iestādēs, dzelzceļa stacijās, autoostās, lidostās, ostās;

 

17

Juridiskais birojs

41. panta otrajā daļā vēršam uzmanību uz to, ka saskaņā ar iesniegto likumprojektu bez samērīgas pārejas stājas spēkā aizliegums bingo, totalizatora vai derību likmju pieņemšanu organizēt 41. panta otrās daļas 7. punktā minētajās vietās (patreizējais likums atļauj azartspēļu organizēšanu 7. punktā uzskaitītajās vietās, ja azartspēles tiek organizētas spēļu zālēs, kas izveidotas ar būvkonstrukcijām norobežotās telpās ar atsevišķu ieeju no ārpuses).

Šai sakarā ierosinām papildināt likumprojektu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

‘’41.panta otrās daļas 7. punktā paredzētais aizliegums attiecībā uz bingo, kā arī totalizatoru vai derību likmju pieņemšanu stājas spēkā _____. gada _________.’’.

Neatbalstīt

 

8) bāros un kafejnīcās, izņemot totalizatoru un derības.

8) bāros, kafejnīcās, izņemot totalizatoru un derības.”

 

 

 

 

 

 

18

Deputāts P.Simsons

Papildināt likuma 41. panta 2. daļu ar devīto punktu šādā redakcijā:

“9) dienesta viesnīcās. “

Atbalstīt

2. 41. pantā:

papildināt otro daļu ar 9.punktu šādā redakcijā:

“9) dienesta viesnīcās.“;

(5) Azartspēļu reklāma ir aizliegta ārpus azartspēļu organizēšanas vietām. Azartspēļu organizēšanas vietās atļauts norādīt tikai azartspēļu vietas nosaukumu un azartspēļu organizētāja reģistrētu preču zīmi.

 

5. Izteikt 41.panta 5.daļu šādā redakcijā:

“(5) Azartspēļu reklāma ir aizliegta ārpus azartspēļu organizēšanas vietām. Azartspēļu organizēšanas vietās atļauts norādīt tikai azartspēļu vietas nosaukumu un azartspēļu organizētāja reģistrētu preču zīmi, nodrošinot, ka telpas iekšienē notiekošās darbības nav redzamas no ēkas ārpuses.”

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

Lai precīzāk formulētu likumā noteiktos reklāmas ierobežojumus azartspēļu organizētājiem, ierosinām izteikt 41.panta piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Azartspēļu reklāma ir aizliegta ārpus azartspēļu organizēšanas vietām, tajā skaitā, preses izdevumos, radio, televīzijā un publiskās telpās un pasākumos, kā arī vides reklāmas veidā, kur tiešā vai netiešā veidā tiek sniegtas norādes uz azartspēļu organizēšanas vietām un tajās iespējamiem laimestiem. Azartspēļu organizēšanas vietās izkārtnē ir atļauts norādīt tikai azartspēļu vietas nosaukumu, azartspēļu vietas veidu un azartspēļu organizētāja reģistrētu preču zīmi.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt likuma 41.panta piekto daļu kā piekto, sesto un septīto daļu šādā redakcijā:

“(5) Azartspēļu reklāma ārpus azartspēļu organizēšanas vietām ir aizliegta, izņemot reklāmu preses izdevumos. Azartspēļu organizēšanas vietās izkārtnē ir atļauts norādīt azartspēļu vietas nosaukumu, azartspēļu vietas vai azartspēļu veidu un azartspēļu organizētāja reģistrētu preču zīmi.

 (6) Azartspēļu reklāmā ietverama informācija, kas brīdina sabiedrību par iespējamo azartspēļu atkarības rašanās risku. Šādai informācijai atvēlami vismaz desmit procenti no konkrētās reklāmas apjoma.

(7) Azartspēļu reklāmā aizliegts:

1) saistīt dalību azartspēlēs ar naudas pelnīšanas vai iespējamu finansiālu ieguvumu;

2) paust uzskatus, ka azartspēlēm piemīt stimulējoša vai nomierinoša ietekme, vai ka tās palīdz atrisināt personiskas problēmas;

3) negatīvi atspoguļot atturēšanos no azartspēlēm;

4) radīt iespaidu, ka azartspēles nodrošina jebkāda veida panākumus;

5) ietvert tiešu aicinājumu dalībai azartspēlēs;

6) azartspēles atainot kā pozitīvi motivējošu sociālo fonu;

7) reklamēt jebkādu cita veida guvumu no piedalīšanās azartspēlēs;

8) izmantot bērnus azartspēļu reklāmā, kā arī adresēt azartspēļu reklāmu bērniem.”

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

izteikt 41.panta piekto daļu kā piekto, sesto un septīto daļu šādā redakcijā:

“(5) Azartspēļu reklāma ārpus azartspēļu organizēšanas vietām ir aizliegta, izņemot reklāmu preses izdevumos. Azartspēļu organizēšanas vietās izkārtnē ir atļauts norādīt azartspēļu vietas nosaukumu, azartspēļu vietas vai azartspēļu veidu un azartspēļu organizētāja reģistrētu preču zīmi.

(6) Azartspēļu reklāmā ietverama informācija, kas brīdina sabiedrību par iespējamo azartspēļu atkarības rašanās risku. Šādai informācijai atvēlami vismaz desmit procenti no konkrētās reklāmas apjoma.

(7) Azartspēļu reklāmā aizliegts:

1) saistīt dalību azartspēlēs ar naudas pelnīšanas vai iespējamu finansiālu ieguvumu;

2) paust uzskatus, ka azartspēlēm piemīt stimulējoša vai nomierinoša ietekme, vai ka tās palīdz atrisināt personiskas problēmas;

3) negatīvi atspoguļot atturēšanos no azartspēlēm;

4) radīt iespaidu, ka azartspēles nodrošina jebkāda veida panākumus;

5) ietvert tiešu aicinājumu dalībai azartspēlēs;

6) azartspēles atainot kā pozitīvi motivējošu sociālo fonu;

7) reklamēt jebkādu cita veida guvumu no piedalīšanās azartspēlēs;

8) izmantot bērnus azartspēļu reklāmā, kā arī adresēt azartspēļu reklāmu bērniem.”

42.pants. Pašvaldības tiesības azartspēļu regulēšanā

(1) Pašvaldība saskaņā ar šā likuma noteikumiem izsniedz atļauju atvērt kazino, spēļu zāli vai bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu un organizēt attiecīgās azartspēles konkrētajās telpās.

(2) Lai saņemtu atļauju atvērt kazino, spēļu zāli vai bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu un organizēt attiecīgās azartspēles konkrētajās telpās, azartspēļu organizētājs iesniedz pašvaldībai iesniegumu, kuram pievieno:

1) azartspēļu organizēšanas licences apliecinātu norakstu;

2) zemesgrāmatu nodalījuma norakstu, kas apliecina iesniedzēja īpašuma tiesības uz telpām, kurās plānots atvērt kazino, spēļu zāli vai bingo zāli, vai dokumentus (to kopijas), kas pierāda viņa tiesības lietot telpas, kurās paredzēts atvērt kazino, spēļu zāli vai bingo zāli, kopā ar attiecīgā zemesgrāmatu nodalījuma norakstu. Ja persona, kura parakstījusi dokumentu, kas pierāda telpu lietošanas tiesības, nav telpu īpašnieks, papildus iesniedzams telpu īpašnieka rakstveida apliecinājums par piekrišanu atvērt kazino, spēļu zāli vai bingo zāli šajās telpās.

(3) Pašvaldība atļauju atvērt kazino, spēļu zāli vai bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu un organizēt attiecīgās azartspēles konkrētajās telpās izsniedz 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Pašvaldība atļauju neizsniedz, ja azartspēļu organizēšana paredzēta šā likuma 41.panta otrajā daļā noteiktajās vietās.

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Deputāts J.Strazdiņš

Izteikt 42.pantu šādā redakcijā:

“(1) Pašvaldībai ir jānosaka teritorijas, kurās atļauts organizēt azartspēles. Divpadsmit mēnešu laikā pēc šāda lēmuma pieņemšanas azartspēļu organizētāji demontē ārpus šīm teritorijām uzstādītos azartspēļu automātus un pārtrauc ārpus šīm teritorijām likmju pieņemšanu dalībai totalizatorā vai derībās, divdesmit četru mēnešu laikā pēc šāda lēmuma pieņemšanas slēdz ārpus šīm teritorijām esošos kazino, spēļu zāles vai bingo zāles.

(2) Pašvaldības informē Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju par teritorijām, kurās atļauts rīkot azartspēles.

(3) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija izsniedz atļauju azartspēļu organizēšanai un rīkošanai tikai tajās teritorijās, kurās pašvaldība atļāvusi rīkot azartspēles.”

 

Deputāts P.Simsons

Papildināt likuma 42. pantu ar jaunu 1. un 2. daļu un grozīt līdzšinējo 1. daļu kā trešo šādā redakcijā, attiecīgi mainot pārējo daļu numerāciju:

“(1) Pašvaldība ar savu lēmumu nosaka teritoriju, kurā atļauts organizēt azartspēlēs, un informē par to Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju.

(2) Divpadsmit mēnešu laikā pēc šāda lēmuma pieņemšanas azartspēļu organizētāji demontē ārpus šīs teritorijas uzstādītos azartspēļu automātus un pārtrauc likmju pieņemšanu dalībai totalizatorā vai derībās un divdesmit četru mēnešu laikā slēdz ārpus šīs teritorijas esošos kazino, spēļu zāles vai bingo zāles.

(3) Tikai šajā teritorijā un šī likuma 21. panta 3. daļā un 22. panta 2. daļā noteiktajās vietās pašvaldība saskaņā ar šī likuma noteikumiem izsniedz atļauju atvērt kazino, spēļu zāli vai bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu un organizēt attiecīgās azartspēles konkrētajās telpās.”

 

Zaļo un zemnieku savienības frakcija

Izdarīt izmaiņas 42.panta pirmajā daļā un izteikt sekojošā redakcijā:

“Pašvaldībai ir tiesības noteikt teritorijas, kurās atļauts organizēt azartspēles.”

 

Frakcija “Jaunais laiks”

Izteikt 42.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Pašvaldība saskaņā ar šā likuma 41. panta ierobežojumiem var izsniegt atļauju atvērt kazino, spēļu zāli vai bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu un organizēt attiecīgās azartspēles konkrētajās telpās. Par šīs atļaujas izsniegšanu katrā konkrētajā gadījumā lemj pašvaldības dome vai padome.”

 

Frakcija “Jaunais laiks”

Izteikt 42.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija neizsniedz atļauju azartspēļu organizēšanai telpās un vietās, kurās pašvaldība aizliegusi rīkot azartspēles.”

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji iestrādāts komisijas priekšlikumā (26)

 

 

 

 

Iestrādāts komisijas priekšlikumā (26)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iestrādāts komisijas priekšlikumā (26)

3. Izteikt 42.pantu šādā redakcijā:

42.pants. Pašvaldības tiesības azartspēļu regulēšanā

(1) Lai saņemtu šā likuma 26. un 27. pantā minēto atļauju atvērt kazino, spēļu zāli vai bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu un organizēt attiecīgās azartspēles konkrētajās telpās, azartspēļu organizētājs iesniedz pašvaldībai iesniegumu, kuram pievieno:

1) azartspēļu organizēšanas licences apliecinātu kopiju;

2) īpašuma tiesības uz telpām, kurās plānots atvērt kazino, spēļu zāli, bingo zāli vai totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietu, apliecinošus dokumentus (to kopijas) un telpu īpašnieka rakstveida apliecinājumu par piekrišanu atvērt kazino, spēļu zāli, bingo zāli vai totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietu šajās telpās vai dokumentus (to kopijas), kas pierāda iesniedzēja tiesības lietot telpas vai apliecina telpu, kurās paredzēts atvērt kazino, spēļu zāli, bingo zāli vai totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietu, lietošanas tiesību iegūšanas iespēju kopā ar telpu īpašuma tiesības apliecinošiem dokumentiem (to kopijām). Ja persona, kura parakstījusi dokumentu, kas pierāda telpu lietošanas tiesību iegūšanas iespēju, nav telpu īpašnieks, papildus iesniedzams telpu īpašnieka rakstveida apliecinājums par piekrišanu atvērt kazino, spēļu zāli, bingo zāli vai totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietu šajās telpās.

(2) Saņēmusi šā panta pirmajā daļā minēto iesniegumu pašvaldība izvērtē iesniegumā minētās azartspēļu vietas atbilstību šā likuma 41. panta otrajā daļā noteiktajiem ierobežojumiem. Ja iesniegumā norādīta vieta, uz kuru attiecas vismaz viens no šā likuma 41. panta otrajā daļā noteiktajiem ierobežojumiem, pašvaldība atsaka atļaujas izsniegšanu.

(3) Ja azartspēles paredzēts rīkot vietā, uz kuru nav attiecināmi šā likuma 41. panta otrajā daļā noteiktie ierobežojumi, par atļauju organizēt azartspēles katrā konkrētajā gadījumā lemj pašvaldības dome (padome), izvērtējot to, vai azartspēļu organizēšana konkrētajā vietā nerada būtisku valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interešu aizskārumu.

(4) Pašvaldība lēmumu par atļaujas atvērt kazino, spēļu zāli vai bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu un organizēt attiecīgās azartspēles konkrētajās telpās pieņem vai atsaka atļaujas izsniegšanu 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.”

 

 

26

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt 42.pantu šādā redakcijā:

42.pants. Pašvaldības tiesības azartspēļu regulēšanā

(1) Lai saņemtu šā likuma 26. un 27. pantā minēto atļauju atvērt kazino, spēļu zāli vai bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu un organizēt attiecīgās azartspēles konkrētajās telpās, azartspēļu organizētājs iesniedz pašvaldībai iesniegumu, kuram pievieno:

1) azartspēļu organizēšanas licences apliecinātu kopiju;

2) īpašuma tiesības uz telpām, kurās plānots atvērt kazino, spēļu zāli, bingo zāli vai totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietu, apliecinošus dokumentus (to kopijas) un telpu īpašnieka rakstveida apliecinājumu par piekrišanu atvērt kazino, spēļu zāli, bingo zāli vai totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietu šajās telpās vai dokumentus (to kopijas), kas pierāda iesniedzēja tiesības lietot telpas vai apliecina telpu, kurās paredzēts atvērt kazino, spēļu zāli, bingo zāli vai totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietu, lietošanas tiesību iegūšanas iespēju kopā ar telpu īpašuma tiesības apliecinošiem dokumentiem (to kopijām). Ja persona, kura parakstījusi dokumentu, kas pierāda telpu lietošanas tiesību iegūšanas iespēju, nav telpu īpašnieks, papildus iesniedzams telpu īpašnieka rakstveida apliecinājums par piekrišanu atvērt kazino, spēļu zāli, bingo zāli vai totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietu šajās telpās.

(2) Saņēmusi šā panta pirmajā daļā minēto iesniegumu pašvaldība izvērtē iesniegumā minētās azartspēļu vietas atbilstību šā likuma 41. panta otrajā daļā noteiktajiem ierobežojumiem. Ja iesniegumā norādīta vieta, uz kuru attiecas vismaz viens no šā likuma 41. panta otrajā daļā noteiktajiem ierobežojumiem, pašvaldība atsaka atļaujas izsniegšanu.

(3) Ja azartspēles paredzēts rīkot vietā, uz kuru nav attiecināmi šā likuma 41. panta otrajā daļā noteiktie ierobežojumi, par atļauju organizēt azartspēles katrā konkrētajā gadījumā lemj pašvaldības dome (padome), izvērtējot to, vai azartspēļu organizēšana konkrētajā vietā nerada būtisku valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interešu aizskārumu.

(4) Pašvaldība lēmumu par atļaujas atvērt kazino, spēļu zāli vai bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu un organizēt attiecīgās azartspēles konkrētajās telpās pieņem vai atsaka atļaujas izsniegšanu 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.”

Atbalstīt

 

63.pants. Tiesības organizēt izlozes

(1) Valsts mēroga izlozes organizē valsts kapitālsabiedrība, kuras apmaksātais pamatkapitāls nav mazāks par 200 000 latiem.

 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt 63.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Valsts mēroga izlozes organizē valsts kapitālsabiedrība, kurā visas kapitāla daļas pieder valstij – valsts akciju sabiedrība „Latvijas Loto”, un kuras akcijas nav atsavināmas un privatizējamas.”

Atbalstīt

4. Izteikt 63.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Valsts mēroga izlozes organizē valsts kapitālsabiedrība, kurā visas kapitāla daļas pieder valstij – valsts akciju sabiedrība „Latvijas Loto”, un kuras akcijas nav atsavināmas un privatizējamas.”

 

81.pants. Kontroles un uzraudzības īstenotāji

Kontroli un uzraudzību pār to, kā azartspēļu un izložu organizētāji ievēro šo likumu, citus normatīvos aktus, azartspēles vai izlozes noteikumus, veic Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, Valsts ieņēmumu dienests likumā “Par Valsts ieņēmumu dienestu” noteiktajā kārtībā un Valsts policija likumā “Par policiju” noteiktajā kārtībā.

 

28

Zaļo un zemnieku savienības frakcija

Izteikt 81.pantu šādā redakcijā:

“Kontroli un uzraudzību pār to, kā azartspēļu un izložu organizētāji ievēro šo likumu, citus normatīvos aktus, azartspēles vai izlozes noteikumus, veic Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, Valsts ieņēmumu dienests likumā “Par Valsts ieņēmumu dienestu” noteiktajā kārtībā un Valsts policija likumā “Par policiju” noteiktajā kārtībā un pašvaldības dome (padome) saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā

Neatbalstīt

 

88.pants. Personas administratīvā atbildība vai kriminālatbildība

Personu, kas azartspēles vai izlozes organizē bez Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas izsniegtās licences vai organizē tādas azartspēles vai izlozes, kuras nav minētas šajā likumā, sauc pie likumā noteiktās administratīvās atbildības vai kriminālatbildības. Šādas darbības rezultātā gūtie ienākumi ieskaitāmi valsts budžetā.

 

29

Zaļo un zemnieku savienības frakcija

Izteikt 88.panta otro teikumu šādā redakcijā:

“Šādas darbības rezultātā gūtie ienākumi ieskaitāmi valsts vai pašvaldības budžetā.”

Neatbalstīt

 

Pārejas noteikumi

3. Līdz 2006.gada 1.jūlijam tiek pārveidotas vai slēgtas spēļu zāles, kuras neatbilst šā likuma 22.panta pirmās daļas prasībām un 37.panta pirmās daļas 4. un 6.punkta prasībām.

6. Izteikt pārejas noteikumi 3.punktu šādā redakcijā:

“3. Līdz 2006.gada 1.jūlijam tiek pārveidotas vai slēgtas kazino un spēļu zāles, kuras neatbilst šā likuma 21.panta pirmās un otrās daļas, 22.panta pirmās un otrās daļas prasībām un 37.panta pirmās daļas 4. un 6.punkta prasībām.”

30

Deputāts P.Kalniņš

Izslēgt likumprojekta 6.pantu.

Atbalstīt

 

8. Ar 2007.gada 1.janvāri ir aizliegts uzstādīt un ekspluatēt azartspēļu automātus ārpus kazino un spēļu zālēm.

 

31

Deputāts Ē.Zunda

Izteikt likuma pārejas noteikumu 8.punktu šādā redakcijā:

“8. Ar 2006.gada 1.jūliju ir aizliegts uzstādīt un ekspluatēt azartspēļu automātus ārpus kazino un spēļu zālēm.”

Neatbalstīt

 

9. Šā likuma 41.panta otrās daļas 8.punkts stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.

 

 

32

Deputāts Ē.Zunda

Izteikt likuma pārejas noteikumu 9.punktu šādā redakcijā:

“9. Šā likuma 41.panta otrās daļas 8.punkts stājas spēkā 2006.gada 1.jūlijā.”

Neatbalstīt

 

10. Ministru kabinets šā likuma 4.panta sestajā un septītajā daļā paredzētos tiesību aktus izdod līdz 2006.gada 1.janvārim.

 

 

33

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt likuma pārejas noteikumu 10.punktu šādā redakcijā:

 "10. Ministru kabinets šā likuma 4.panta sestajā un septītajā daļā paredzētos tiesību aktus izdod līdz 2006.gada 1.septembrim."

Atbalstīt

5. Pārejas noteikumos:

izteikt pārejas noteikumu 10.punktu šādā redakcijā:

 "10. Ministru kabinets šā likuma 4.panta sestajā un septītajā daļā paredzētos tiesību aktus izdod līdz 2006.gada 1.septembrim.";

11. Ministru kabinets šā likuma 4.panta piektajā daļā, 81.pantā un 83.panta trešajā daļā[1] paredzētos noteikumus izdod līdz 2006.gada 1.aprīlim.

 

 

34

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt likuma pārejas noteikumu 11.punktu šādā redakcijā:

 "11. Ministru kabinets šā likuma 81.pantā un 83.panta trešajā daļā paredzētos tiesību aktus izdod līdz 2006.gada 1.jūnijam."

Atbalstīt

izteikt pārejas noteikumu 11.punktu šādā redakcijā:

 "11. Ministru kabinets šā likuma 81.pantā un 83.panta trešajā daļā paredzētos tiesību aktus izdod līdz 2006.gada 1.jūnijam."

 

 

35

Juridiskais birojs

Deputātu grupas iesniegtais likumprojekts salīdzinājumā ar Azartspēļu un izložu likumā (likums stājās spēkā 2006. gada 1. janvārī) ietverto tiesisko regulējumu paredz būtiskus ierobežojumus attiecībā uz kazino un spēļu zāļu izvietojumu. Saskaņā ar likumprojektā ietverto pārejas noteikumu paredzēts, ka šie ierobežojumi stājas spēkā 2006. gada 1. jūlijā.

Iepriekšminēto ierobežojumu un tā spēkā stāšanos iesakām izvērtēt saistībā ar budžeta tiesībām. Tā kā iesniegtais likumprojekts paredz ierobežojumu spēkā stāšanos saimnieciskā gada vidū, t.i., laikā kad kā valsts tā pašvaldību budžeti ir apstiprināti, šādu grozījumu rezultātā iespējams no valsts budžeta līdzekļiem būs atmaksājama daļa licenču maksas, kam varētu būt nepieciešami papildu, valsts budžetā neparedzēti līdzekļi. Tādējādi likums var nonākt pretrunā Satversmes 66. panta otrajai daļai. Savukārt attiecībā uz pašvaldību budžetiem, šie grozījumi var būt saistīti ar ieņēmumu samazināšanos, kā rezultātā būs jāpārskata pašvaldību budžeti.

Šai sakarā ierosinām komisiju apspriest jautājumu par likumprojekta spēkā stāšanās laika precizēšanu.

Atbalstīts 5., 9. un  14.priekšli-kumā

 

 [1] 83.pants. Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas padome

(1) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas padome ir Ministru kabineta izveidota konsultatīva institūcija, kuras mērķis ir veicināt sabiedrības interešu ievērošanu, izložu, azartspēļu un loteriju tirgus attīstību un stabilitāti.

(2) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas padomes darba materiāltehniskais nodrošinājums ir Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas kompetencē.

(3) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas padomes nolikumu un sastāvu apstiprina Ministru kabinets, iekļaujot padomē pa vienam pārstāvim no Finanšu ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Kultūras ministrijas, kā arī no biedrības, kura pārstāv vairāk nekā 50 procentus no Latvijas Republikas azartspēļu organizētājiem, un Latvijas Pašvaldību savienības.

(4) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas padomes galvenais uzdevums ir:

1)     izvērtēt izložu, azartspēļu un loteriju organizēšanu regulējošo normatīvo aktu projektu atbilstību izstrādātajiem politikas plānošanas dokumentiem;

2)     sagatavot priekšlikumus finanšu ministram par nepieciešamajām pārmaiņām tirgus uzraudzības kontroles darbību veikšanā.