Latvijas Republikas

Latvijas Republikas

8.Saeimas Prezidijam 

2005.gada 6.decembrī                  

 

Rīgā

 

Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 79.pantu iesniedzam likumprojektu „Grozījumi Azartspēļu un izložu likumā”.

  

            Pielikumā:

            1. Likumprojekts ( 2 lapas).

            2. Anotācija ( 2 lapas).

 

8. Saeimas deputāti:

 

 

 

_________________________________

 

 

_________________________________

 

 

_________________________________

 

 

_________________________________

 

 

_________________________________

_________________________________

 

 

_________________________________

 

 

_________________________________

 

 

_________________________________

 

 

_________________________________

 


Likumprojekts

Grozījumi Azartspēļu un izložu likumā

 

1. Izteikt 21. pantu šādā redakcijā:

“(1) Kazino ir azartspēļu organizēšanas vieta, kas ēkas tehniskajā inventarizācijas plānā atzīmēta kā konstruktīvi nodalīta atsevišķa telpa vai vairākas savstarpēji saistītas telpas, kuras ir īpaši iekārtotas spēļu automātu, ruletes (cilindriskās spēles), kāršu un kauliņu spēļu organizēšanai un kurās ir uzstādīti vismaz:

1) piecpadsmit spēļu galdi, ja kazino atrodas Rīgā;

2) pieci spēļu galdi, ja kazino atrodas ārpus Rīgas.

(2) Kazino drīkst izvietot tikai viesnīcās, kurās ir vairāk par simts numuriem. Kazino nedrīkst izvietot dienesta viesnīcās.

(3) Ruletes (cilindriskās spēles), kāršu un kauliņu spēles galdus aizliegts uzstādīt un ekspluatēt ārpus kazino.

(4) Visām azartspēļu iekārtām, kas atrodas kazino, jābūt tās kapitālsabiedrības īpašumā, kura saņēmusi attiecīgo azartspēļu organizēšanas vietas licenci.”

 

2. Izteikt 22.pantu šādā redakcijā:

“(1) Spēļu zāle ir azartspēļu organizēšanas vieta, kas ēkas tehniskās inventarizācijas plānā atzīmēta kā konstruktīvi nodalīta atsevišķa telpa vai vairākas savstarpēji saistītas telpas, kurās ir uzstādīti un tiek ekspluatēti vismaz:

1) trīsdesmit azartspēļu automāti, ja spēļu zāle atrodas Rīgā;

2) divdesmit azartspēļu automāti, ja sēļu zāle atrodas ārpus Rīgas.

(2) Spēļu zāles drīkst izvietot tikai viesnīcās, kurās ir vairāk par simts numuriem. Spēļu zāles  nedrīkst izvietot dienesta viesnīcās.

(3) Spēļu zālē drīkst uzstādīt tikai tās kapitālsabiedrības īpašumā esošos vai uz finanšu līzinga līguma pamata iegādātos azartspēļu automātus, kurai izsniegta attiecīgā azartspēļu organizēšanas vietas licence.”

 

3. Izteikt 41.panta pirmās daļas 6.punktu šādā redakcijā:

“6) azartspēlēs piedalās personas, kuras nav sasniegušas 21 gada vecumu;”

 

4. Izteikt 41.panta 2.daļu šādā redakcijā:

“(2) Bingo, kā arī totalizatora vai derību likmju pieņemšanu nav atļauts organizēt:

1) valsts iestādēs;

2) baznīcās un kulta celtnēs, kā arī teritorijā, kas atrodas tuvāk par 500 metriem no šīm ēkām;

3) ārstniecības un izglītības iestāžu ēkās, kā arī teritorijā, kas atrodas tuvāk par 500 metriem no šīm ēkām;

4) aptiekās, pasta struktūrvienībās vai kredītiestādēs;

5) publisko pasākumu rīkošanas vietās šo pasākumu norises laikā, izņemot totalizatoru un derības;

6) teritorijās, kurām noteiktā kārtībā piešķirts tirgus statuss;

7) veikalos, kultūras iestādēs, dzelzceļa stacijās, autoostās, lidostās, ostās;

8) bāros, kafejnīcās, izņemot totalizatoru un derības.”

 

5. Izteikt 41.panta 5.daļu šādā redakcijā:

“(5) Azartspēļu reklāma ir aizliegta ārpus azartspēļu organizēšanas vietām. Azartspēļu organizēšanas vietās atļauts norādīt tikai azartspēļu vietas nosaukumu un azartspēļu organizētāja reģistrētu preču zīmi, nodrošinot, ka telpas iekšienē notiekošās darbības nav redzamas no ēkas ārpuses.”

 

6. Izteikt pārejas noteikumi 3.punktu šādā redakcijā:

“3. Līdz 2006.gada 1.jūlijam tiek pārveidotas vai slēgtas kazino un spēļu zāles, kuras neatbilst šā likuma 21.panta pirmās un otrās daļas, 22.panta pirmās un otrās daļas prasībām un 37.panta pirmās daļas 4. un 6.punkta prasībām.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekta

Grozījumi Azartspēļu un izložu likumā

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1.Pašreizējās situācijas raksturojums

Pašlaik Latvijā izložu un azartspēļu biznesā darbojas 20 licencētas kapitālsabiedrības: bingo, kazino un spēļu automātu spēles ir tiesīgas organizēt 18 kapitālsabiedrības, SIA “Teletoto” organizē totalizatora spēles, bet, līdzīgi kā citās Eiropas valstīs, izložu organizēšanu valsts mērogā realizē valsts A/S “Latvijas Loto”.

2005.gada jūnijā Latvijā tiek ekspluatēti 13342 azartspēļu automāti, no tiem 10406 automāti izvietoti 638 spēļu zālēs un 2936 automāti 680 bāros. Latvijā ir 2 bingo zāles, 15 kazino un 18 totalizatora likmju pieņemšanas punkti.

Augstākminētais veido sabiedrības nelabvēlīgo un neapmierināto attieksmi pret azartspēlēm kā uzņēmējdarbības veidu. Tāpēc ir nepieciešams izvirzīt un noteikt paaugstinātas ierobežojošas prasības pret šo nozari - no vienas puses, samazinot to izplatību un sabiedrisko pieejamību, bet no otras puses, paaugstinot kvalitātes prasības pret šīs nozares piedāvāto pakalpojumu kvalitāti un drošumu. 

2. Normatīvā akta projekta būtība

 Jaunais likums izvirza pastiprinātas prasības azartspēlēm, nolūkā ierobežot azartspēļu piedāvājumu – azartspēļu vietu skaitu un pieejamību, lai:

1)                 veicinātu likumdošanas sakārtošanu atbilstoši valsts ilgtermiņa politikas pamatprincipiem;

2)                 sekmētu sabiedrības interešu līdzsvarošanu - vēlmi ierobežot azartspēles no vienas puses, un vēlmi izmantot šos pakalpojumus un organizēt azartspēles no otras puses.

Būtiskākās prasības:

1)       kazino un spēļu zāļu izvietošana tiek ierobežota ar nosacījumu, ka tos drīkst izvietot tikai viesnīcās ar vismaz simts numuriem;

2)       azartspēlēs drīkst piedalīties personas, kuras ir sasniegušas 21 gada vecumu;

3)       līdz 2006.gada 1.jūlijam tiek pārveidotas vai slēgtas kazino un spēļu zāles, kuras neatbilst šā likuma noteiktajām prasībām.

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Likumprojekta pieņemšana ietekmēs azartspēļu iekārtu, spēļu vietu skaitu, to izvietojumu un pieejamību visā Latvijas teritorijā.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Palielināsies konkurence azartspēļu organizētāju vidū, nodrošinot kvalitatīvākus pakalpojumus ar ierobežotiem nosacījumiem un maksājot augstākus nodokļus. Iespējama darba vietu skaita samazināšanās azartspēļu kapitālsabiedrībās.

3. Sociālo seku izvērtējums

Likums sekmēs azartspēļu organizēšanas vietu vides sakārtošanu.

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

Aprēķini netika veikti

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Nav nepieciešama papildu normatīvo aktu izstrādāšana.

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar. 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas. 

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

  -

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Masu saziņas līdzekļos ir sniegta informācija par to, ka tiek izstrādāti Grozījumi Azartspēļu un izložu likumā.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumprojektu ieviesīs Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija, kuras esošās funkcijas netiek paplašinātas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Sabiedrība tiks informēta, publicējot normatīvo aktu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas lēmumu personas, kuru intereses tas aizskar vai ierobežo, var pārsūdzēt tiesā.