Latvijas Republikas

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

2005. gada 8. decembrī

Nr. 9/1-608

 

 

 

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā likumprojektu „Grozījums likumā „Par Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības līgumu par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību un Protokolu  Latvijas Republikas valdības  un Ķīnas Tautas Republikas valdības līgumam par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību „„ / reģ.nr. 1454/.

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 92. panta pirmo daļu, komisija ierosina atzīt minēto likumprojektu par steidzamu.

 

 

Pielikumā: Minētais likumprojekts uz 1.lp.

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

Vaira Paegle

Ārlietu komisijas priekšsēdētāja


Iesniedz Ārlietu komisija                                      Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

 

 

Grozījums likumā „Par Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības līgumu par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību un Protokolu Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības līgumam par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību”

 

 

 

Izdarīt likumā „Par Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības līgumu par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību un Protokolu Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības līgumam par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību” ( Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 21.nr.) šādu grozījumu:

 

Izslēgt 2. pantā vārdus „Protokols – tā parakstīšanas dienā”.

 

 

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2005. gada ___________________.