Sociālo un darba lietu komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījums Militārpersonu izdienas pensiju likumā”

 

Rīgā

 

 

 

2006.gada  18.maijā   Nr. 9/9-

 

 

Saeimas Prezidijam

 

    

      Sociālo un darba lietu komisija lūdz iekļaut  Saeimas kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojektu “Grozījums Militārpersonu izdienas pensiju likumā” (Reģ.Nr. 1447) izskatīšanai trešajā  lasījumā.

     Pielikumā tabula uz 1 lapas.

 

priekšsēdētāja                               J.Stalidzāne

 

 

 

Iesniedz Sociālo un darba lietu komisija

Projekts trešajam lasījumam

 

Grozījums Militārpersonu izdienas pensiju likumā ( Reģ. Nr. 1447) 

 

Spēkā esošā   redakcija

2.lasījumā nobalsotā redakcija

N.

p.k.

Priekšlikumi

(0)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Militārpersonu izdienas pensiju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 8.nr.; 2000, 9.nr.; 2001, 1.nr.; 2005, 2., 14.nr.) grozījumu

 

 

 

 

Redakc.

precizēts.

Izdarīt Militārpersonu izdienas pensiju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 8.nr.; 2000, 9.nr.; 2001, 1.nr.; 2005, 2., 14.nr.) šādu grozījumu:

5.pants. Dienesta atalgojums, no kura aprēķina izdienas pensiju

(1) Izdienas pensiju aprēķina no militārpersonas mēneša atalgojuma vidējās summas par pēdējiem pieciem gadiem pirms atvaļināšanas no dienesta.

(2) Dienesta atalgojumā, no kura aprēķina izdienas pensiju, ietilpst amatalga, piemaksa par dienesta pakāpi, piemaksa par izdienu.

(3) Militārpersonai, kura dienesta laikā ir piedalījusies šā likuma 4.panta pirmās daļas 1.punktā minētajās starptautiskajās operācijās, aprēķinot izdienas pensiju, par šo operāciju izpildes laiku ņem vērā šā panta otrajā daļā noteikto dienesta atalgojumu, kas militārpersonas amatam bija noteikts tās pamatdienesta vietā Latvijā pirms nosūtīšanas minēto starptautisko operāciju veikšanai.

un izteikt 5.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Dienesta atalgojumā, no kura aprēķina izdienas pensiju, ietilpst alga atkarībā no dienesta pakāpes un izdienas stāža."

 

 

 

    Izteikt 5.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Dienesta atalgojumā, no kura aprēķina izdienas pensiju, ietilpst alga atbilstoši dienesta pakāpei un izdienas stāžam."