Latvijas Republikas

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

2005. gada 14. decembrī

Nr. 9/1- 615

 

 

 

 

Ārlietu komisija iesniedz izskatīšanai otrajā lasījumā likumprojektu „Par Latvijas Republikas valdības un Zviedrijas Karalistes valdības līgumu par Rīgas Juridisko augstskolu” /reģ.nr. 1445; dok.nr. 5036 /.

 

Pielikumā: Minētais likumprojekts uz 1.lp.

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

 

Vaira Paegle

Ārlietu komisijas priekšsēdētāja


Iesniedz Ārlietu komisija                                                       Likumprojekts 2. lasījums

 

 

 

 

Par Latvijas Republikas valdības un Zviedrijas Karalistes valdības līgumu par

Rīgas Juridisko augstskolu

 

 

 

  1. pants. 2005.gada 7.novembrī Rīgā parakstītais Latvijas Republikas valdības un Zviedrijas Karalistes valdības līgums par Rīgas Juridisko augstskolu

      ( turpmāk – Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

 

  1. pants. Līgums stājas spēkā tā Spēkā stāšanās un pārejas noteikumu 1. punktā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

 

 

  1. pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu  izsludināms Līgums latviešu un angļu valodā.

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2005. gada _____________________________.