Likumprojekts otrajam lasījumam

Likumprojekts otrajam lasījumam

Juridiskā komisija

Grozījums likumā "Par Centrālo vēlēšanu komisiju" (reģ.nr.1438)

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Pr.

nr.

Iesniegtie priekšlikumi (4)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par Centrālo vēlēšanu komisiju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 2.nr.; 1996, 24.nr.; 1998, 12.nr.; 2000, 23.nr.; 2002, 14.nr.; 2004, 6.nr.) šādu grozījumu:

 

 

 

 

Izdarīt likumā "Par Centrālo vēlēšanu komisiju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 2.nr.; 1996, 24.nr.; 1998, 12.nr.; 2000, 23.nr.; 2002, 14.nr.; 2004, 6.nr.) šādu grozījumu:

4.pants. (1) Centrālā vēlēšanu komisija nodrošina Saeimas vēlēšanu likuma, Eiropas Parlamenta vēlēšanu likuma, Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likuma un likuma “Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu” izpildi, kā arī šo likumu vienveidīgu un pareizu piemērošanu un kontrolē šo likumu precīzu izpildi.

(2) Veicot savus pienākumus un realizējot tiesības, Centrālā vēlēšanu komisija rīkojas spēkā esošo normatīvo aktu ietvaros.

(1996.gada 5.decembra likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.05.98. likumu, 02.11.2000. likumu un 12.02.2004. likumu)

 

1.

Deputāts I.Solovjovs

Papildināt likuma 4.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“Svītrojot pieteikto kandidātu no reģistrētā kandidātu saraksta, Centrālā vēlēšanu komisija rakstveidā paziņo pieņemto motivēto lēmumu iesniedzējam.”

Neatbalstīts
 

 

5.pants. Centrālā vēlēšanu komisija likumu un savas kompetences ietvaros pieņem lēmumus, izdod nepieciešamos rīkojumus un instrukcijas, kas tiek publicētas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Lēmumi, rīkojumi un instrukcijas stājas spēkā ar to publicēšanas dienu un ir jāievēro visām vēlēšanu komisijām, kā arī valsts un pašvaldību institūcijām un to amatpersonām.

(1996.gada 5.decembra likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 08.12.96.)

Izteikt 5.panta otro teikumu šādā redakcijā:

 

"Lēmumi un rīkojumi stājas spēkā ar to pieņemšanas dienu, instrukcijas – ar to publicēšanas dienu, un tie ir jāievēro visām vēlēšanu komisijām, kā arī valsts un pašvaldību institūcijām un to amatpersonām."

 

2.

Deputāts I.Solovjovs

Atstāt 5.panta otro teikumu spēkā esošajā likuma redakcijā.

Neatbalstīts

Izteikt 5.panta otro teikumu šādā redakcijā:

 

"Lēmumi un rīkojumi stājas spēkā to pieņemšanas dienā, instrukcijas –to publicēšanas dienā, un tie ir jāievēro visām vēlēšanu komisijām, kā arī valsts un pašvaldību institūcijām un to amatpersonām."

13.pants. Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumi ir pārsūdzami likumā noteiktajā kārtībā.

 

 

3.

Deputāts I.Solovjovs

Izteikt 13.pantu šādā redakcijā:

“13.pants. Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumi ir pārsūdzami Saeimas vēlēšanu, Eiropas Parlamenta vēlēšanu, Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu, kā arī tautas nobalsošanas likumu noteiktajā kārtībā.”

Neatbalstīts
 

 

Likums stājas spēkā 2006.gada 1.jūlijā.

4.

Juridiskā komisija

Izslēgt noteikumu par likuma spēkā stāšanos.

Atbalstīts