Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi Kriminālprocesa likumā

 

 

Izdarīt Kriminālprocesa likumā (Latvijas Vēstnesis, 2005, 74.nr.) šādus grozījumus:

 

1.            Papildināt 19.panta otro daļu ar jaunu teikumu šādā redakcijā:

„Taču šā likuma 125.panta otrajā vai trešajā daļā minētajos gadījumos, pamatošanas pienākums ir personai, kurai ir tiesības uz aizstāvību.”.

 

2.            Papildināt 125.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

„(3) Ir uzskatāms par pierādītu, ka finanšu līdzekļi vai cita manta ir noziedzīgi iegūta, ja persona bez dibināta iemesla nespēj vai atsakās pamatot šo finanšu līdzekļu vai citas mantas izcelsmes vai piederības likumību.”.

 

3.            630.pantā:

papildināt pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

„(2) Ja tiesa konstatē, ka nav identificēts šā panta pirmās daļas 2.punktā minētais, tad tiek pieņemts lēmums par aicinājumu pieteikties mantas īpašniekam.”;

 

uzskatīt līdzšinējo panta otro daļu par panta trešo daļu.