Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi Krimināllikumā

 

 

Izdarīt Krimināllikumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 2000, 12., 13.nr.; 2001, 15.nr.; 2002, 11., 16., 22., 23.nr.; 2003, 10., 15.nr.; 2004, 2., 3., 4., 6., 11., 12., 13.nr.; 2005, 2., 11., 92.nr.) šādus grozījumus:

 

 1. Papildināt likumu ar 190.2 pantu šādā redakcijā:

„190.2 pants. Izvairīšanās no skaidras naudas deklarēšanas

(1) Par likumā noteiktās deklarējamās skaidras naudas summas, kuru, šķērsojot Latvijas Republikas valsts robežu, ieved Kopienas muitas teritorijā vai izved no tās, nedeklarēšanu vai nepatiesu deklarēšanu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā,

– soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām.

(2) Par likumā noteiktās deklarējamās skaidras naudas summas, kuru, šķērsojot Latvijas Republikas valsts robežu, ieved Kopienas muitas teritorijā vai izved no tās, nedeklarēšanu vai nepatiesu deklarēšanu, ja tas izdarīts ar noziedzīgi iegūtu skaidru naudu vai ja to izdarījusi organizēta grupa,

– soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu līdz divsimt minimālajām mēnešalgām.".

 

2.           Papildināt likumu ar 195.2 pantu šādā redakcijā:

„195.2 pants. Nelikumīga finanšu līdzekļu un citas mantas izmantošana, uzkrāšana un glabāšana

Par tādu finanšu līdzekļu vai citas mantas, kuras izcelsmes vai piederības likumību persona bez dibināta iemesla nespēj vai atsakās pamatot, izmantošanu, uzkrāšanu vai glabāšanu, ja tā izdarīta lielā apmērā,-

soda ar mantas konfiskāciju.”.

 

3. Izslēgt 219.panta trešo daļu.

 

4. Papildināt likumu ar 219.1pantu šādā redakcijā:

 „219.1 pants. Finanšu līdzekļu un citas mantas izcelsmes avota

neuzrādīšana

Par deklarējamos darījumos iesaistīto finanšu līdzekļu vai citas mantas izcelsmes avota neuzrādīšanu vai par nepatiesu ziņu par izcelsmes avotu sniegšanu, ja šādas ziņas likumā noteiktā kārtībā pieprasījusi attiecīgi pilnvarota valsts institūcija, un ja deklarējamā darījumā neuzrādītā vai nepatiesu ziņu par izcelsmes avotu sniegtā summa ir lielā apmērā,

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem vai ar naudas sodu līdz divsimt minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu, kuras izcelsmes avots netiek uzrādīts vai tiek nepatiesi uzrādīts.”.

 

 

 

Pārejas noteikums

 

Likuma 2.pants stājas spēkā vienlaikus ar likumu „Grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākumu nodokli””.