Latvijas Republikas

 

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

2005. gada 7. decembrī

Nr. 9/1 – 607

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā sekojošus likumprojektus:

 

1.         Likumprojekts „Par Latvijas Republikas un Kanādas sociālās drošības līgumu”

/ reģ. nr. 1420; dok.nr. 4904/.

 

2.         Likumprojekts „ Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības protokolu par 1993. gada 2.jūnija Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par pārceļošanas procesa regulēšanu un pārceļotāju tiesību aizsardzību pagarināšanu” /reģ.nr. 1382; dok.nr. 4736 /.

 

3.         Likumprojekts „ Par Latvijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem”

           /reģ.nr. 1431; dok.nr. 4983 /;

 

4.         Likumprojekts „Par Latvijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības līgumu par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību”

     / reģ.nr. 1432; do.nr. 4984/;

 

5.         Likumprojekts „Par Latvijas Republikas valdības un Gruzijas valdības līgumu par ieguldījuma veicināšanu un aizsardzību” /reģ.nr. 1433; do.nr. 4985 /;

 

6.         Likumprojekts „ Par Latvijas Republikas valdības un Armēnijas Republikas valdības līgumu par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību”  /reģ.nr. 1434; dok.nr. 4986 /.

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 92. panta pirmo daļu, komisija ierosina atzīt minētos likumprojektus par steidzamiem.

 

Pielikumā: Minētie likumprojekti uz 6.lp.

 

 

Ar cieņu,

 

Vaira Paegle

Ārlietu komisijas priekšsēdētāja


 

Iesniedz Ārlietu komisija                                           Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

Par Latvijas Republikas valdības un Gruzijas valdības

līgumu par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību

 

1.pants. 2005.gada 5.oktobrī Tbilisi parakstītais Latvijas Republikas valdības un Gruzijas valdības līgums par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību (turpmāk – Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

2.pants. Līgums stājas spēkā tā 17.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

3.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Līgums latviešu un angļu valodā.

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2005. gada ________________.