Latvijas Republikas

 

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

2005. gada 7. decembrī

Nr. 9/1 – 607

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā sekojošus likumprojektus:

 

1.         Likumprojekts „Par Latvijas Republikas un Kanādas sociālās drošības līgumu”

/ reģ. nr. 1420; dok.nr. 4904/.

 

2.         Likumprojekts „ Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības protokolu par 1993. gada 2.jūnija Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par pārceļošanas procesa regulēšanu un pārceļotāju tiesību aizsardzību pagarināšanu” /reģ.nr. 1382; dok.nr. 4736 /.

 

3.         Likumprojekts „ Par Latvijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem”

           /reģ.nr. 1431; dok.nr. 4983 /;

 

4.         Likumprojekts „Par Latvijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības līgumu par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību”

     / reģ.nr. 1432; do.nr. 4984/;

 

5.         Likumprojekts „Par Latvijas Republikas valdības un Gruzijas valdības līgumu par ieguldījuma veicināšanu un aizsardzību” /reģ.nr. 1433; do.nr. 4985 /;

 

6.         Likumprojekts „ Par Latvijas Republikas valdības un Armēnijas Republikas valdības līgumu par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību”  /reģ.nr. 1434; dok.nr. 4986 /.

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 92. panta pirmo daļu, komisija ierosina atzīt minētos likumprojektus par steidzamiem.

 

Pielikumā: Minētie likumprojekti uz 6.lp.

 

 

Ar cieņu,

 

Vaira Paegle

Ārlietu komisijas priekšsēdētāja


Iesniedz Ārlietu komisija                                                              Likumprojekts 1. lasījumam

 

Par Latvijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem

 

1.pants. 2005.gada 3.oktobrī Baku parakstītā Latvijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem (turpmāk – Konvencija) un tās 2005.gada 3.oktobrī Baku parakstītais protokols (turpmāk – Protokols) ar šo likumu tiek pieņemti un apstiprināti.

2.pants. Konvencija un Protokols stājas spēkā Konvencijas 29.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

3.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināma Konvencija un Protokols latviešu un angļu valodā.

 

Likums Saeimā pieņemts 2005. gada ________________________.