Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai

 

 

 

10.11.2005.                                                                        8/2 – 6/73

 

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

          Likumdošanas iniciatīvas kārtībā iesniedzam izskatīšanai likumprojektu “Grozījumi likumā “Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem””.

 

 

Pielikumā: likumprojekts uz 1 lapas.

  

 

 

 

LR 8. Saeimas deputāti:

 

1.     _____________________________

2.     _____________________________

3.     _____________________________

4.     _____________________________

5.     _____________________________

 


Projekts

 

 Grozījumi likumā

"Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem"

 

 

                                                                                                

Izdarīt likumā "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem" sekojošus grozījumus:

 

1.     Izteikt 4. panta 1. daļu sekojošā redakcijā:

 

“(1) Par nacistiskā režīma politiski represētām personām atzīstamas Latvijas, Igaunijas un Lietuvas pilsoņi līdz 1940. gada. 17. jūnijam Latvijā legāli iebraukušie un patstāvīgi dzīvojošie iedzīvotāji, kā arī šo personu pēcnācēji ( izņemot militāras persona, kas iebraukušas Latvijā saskaņā ar Latvijas un PSRS 1939.gada 5.oktobra Savstarpējās palīdzības paktu), ja viņi šā likuma 1. pantā minēto iemeslu dēļ laika posmā no 1941. gada 22. jūnija līdz 1945. gada 8. maijam Latvijas teritorijā vai ārpus tās:

1) nogalināti vai miruši represiju rezultātā;

2) ieslodzīti cietumos, geto, koncentrācijas un labošanas darbu nometnēs;

3) nometināti vai pārvietoti no pastāvīgās dzīvesvietas, dzimuši nometinājumā, ja viens no vecākiem vai abi vecāki atradās nometinājumā;

4) izsūtīti piespiedu darbos uz Vāciju vai citas okupētas valstis nacistiskā režīma no 1941.gada 22. jūnija līdz 1945.gada 8. maijam”.

 

2.     Izteikt 4. panta 3. daļu sekojošā redakcijā:

 

“3) Par nacistiskā režīma politiski represētām personām atzīstamas personas, kuras tika ieslodzītas cietumos, geto, koncentrācijas nometnes vai darbu nometnēs Vācijā vai Vācijas okupētās valstīs, kā arī personas, kuras tika izsūtīti piespiedu darbos Vācijā vai Vācijas okupētās valstīs, izņemot tās personas, kuras bija ieslodzītas par kriminālnozieguma izdarīšanu.”