Likumprojekts ”Grozījumi likuma ”Par valsts pensijām””

 

 

 

 

 09.11.2005.                                                                        8/2 – 6/71      

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

          Likumdošanas iniciatīvas kārtībā iesniedzam izskatīšanai likumprojektu “Grozījumi likumā “Par valsts pensijām””.

 

Pielikumā: likumprojekts uz 1 lapas.

 

  

LR 8. Saeimas deputāti:

 

1.     _____________________________

2.     _____________________________

3.     _____________________________

4.     _____________________________

5.     _____________________________

 

 


Projekts

 

 

”Grozījumi likumā “Par valsts pensijām””.

 

 

 

Izdarīt likumā “Par valsts pensijām” sekojošus grozījumus:

 

 

1. Izteikt Pārejas noteikumus 1. punkta 10. apakšpunktu sekojošā redakcijā:

“10) politiski represēto ieslodzījuma vietās, nometinājumā tajā skaitā PSRS Iekšlietu ministrijas Galvenās rūpniecības uzņēmumu celtniecības pārvaldes nr.907 pārzinātajos darbos un izsūtījumā, spaidu darbos Vācijā un Vācijas okupētas teritorijās,  kā arī bēgšanā no šīm vietām pavadītais laiks trīskāršā apmērā, Galējos Ziemeļos un tiem pielīdzinātajos rajonos - pieckārtīgā apmērā, Vācijā vai Vācijas okupētās valstīs koncentrācijas nometnes, geto vai cietumos – seškārtīgā apmērā. Rajonus, kas uzskatāmi par Galējo Ziemeļu un tiem pielīdzinātajiem rajoniem, nosaka Ministru kabinets. Tām personām, kurām šis stāžs noteikts seškārtīgā apmērā, aprēķinātais stāžs tiek saglabāts;”

2. Papildināt Pārejas noteikumu 1. punktu ar 11. apakšpunktu sekojošā redakcijā:

“11) Otrā pasaules kara antihitleriskās koalīcijas cīnītāji antihitleriskās koalīcijas regulāro bruņoto spēku vienībās, partizānu vienībās vai pagrīdē pavadītais laiks pieckārtīgā apmērā. Otrā pasaules kara antihitleriskās koalīcijas cīnītājiem, kas sniedza antihitleriskās koalīcijas kareivjiem, partizāniem vai pagrīdes pretošanās cīnītājiem materiālu un citādu palīdzību vai  glāba cilvēkus, kurus vajāja nacistiskās Vācijas okupācijas vara, papildus darba stāžam - trīs gadi.”