Latvijas Republikas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.11.2005.                                                                        8/2 – 6/70

 

 

Latvijas Republikas

8. Saeimas Prezidijam

 

 

 

Iesniedzam izskatīšanai Saeimas plenārsēdē likumprojektu “Grozījums Farmācijas likumā”. 

 

 

Pielikumā:

  1. Likumprojekts uz vienas lapas.
  2. Anotācija uz piecām lapām.

 

 

 

 

 

 

 

LR 8. Saeimas deputāti: 

 

  1. __________________________________
  2. __________________________________
  3. __________________________________
  4. __________________________________
  5. __________________________________

 

 

 

 


LIKUMPROJEKTS

 

Grozījums Farmācijas likumā

 

Izdarīt Farmācijas likumā šādus grozījumus:

Papildināt 6. pantu ar jaunu 5. punktu šādā redakcijā:

“5) epidēmijas apstākļos ar speciālu rīkojumu atļauj izplatīt epidēmijas apturēšanai nepieciešamās recepšu zāles kā bezrecepšu zāles”,

un attiecīgi mainīt sekojošo 6. panta punktu numerāciju.

 


ANOTĀCIJA

likumprojektam

“Grozījums Farmācijas likumā”

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Pašreiz recepšu zāles iedzīvotāji var nopirkt aptiekās tikai ar ārsta recepti. Recepšu zāļu grupā iekļauti daudzi medikamenti, tai skaitā arī tie, kuri nepieciešami ļoti izplatītu slimību ārstēšanā un profilaksē, piemēram, gripas ārstēšanai. Šobrīd Latvijā bez receptes var iegādāties pretvīrusu zāles remantadīnu un amantadīnu, kas ir efektīvi A tipa gripas ārstēšanā. Preparātus, kas ir efektīvi gan pret A, gan pret B tipa gripas vīrusu – zanamiviru un oseltamiviru (Tomiflu) var iegādāties tikai ar ārsta recepti. Pēc Veselības Ministrijas datiem, draudošas gripas pandēmijas gadījumā veselības aprūpes sistēma būs pārslogota – līdz pat nepieciešamībai pieaicināt papildus strādniekus un strādāt ar virsstundām. Iespējamas situācijas, kad ģimenes ārsti nebūs pieejami iedzīvotājiem uzreiz pēc gripas simptomu uzsākšanās. Tajā pašā laikā, pretvīrusu zāles ir jāsāk lietot 48 stundu laikā pēc saslimšanas, lai sasniegtu efektu un izvairītos no komplikācijām. Tādējādi, gripas epidēmijas laikā būtu mērķtiecīgi atļaut pretvīrusu recepšu zāļu pārdošanu bez receptes, jo tas varētu apstādināt gripas izplatīšanos iedzīvotāju vidū.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Projekts paredz, ka infekcijas slimību epidēmiju gadījumā recepšu zāles, kas ir lietderīgas epidēmijas apturēšanai, varētu pārdot bez receptēm. Lēmumu par to, kuras recepšu zāles epidēmijas laikā jāpārdod bez receptes, pieņem veselības ministrs un pasludina to ar speciālu rīkojumu. Pēc epidēmijas norimšanas šīs zāles tiek atgrieztas recepšu medikamentu grupā. Aprakstītie pasākumi ļautu atslogot veselības aprūpes sistēmu un palīdzētu apturēt slimības izplatību iedzīvotāju vidū.

3. Cita informācija

nav

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Laikus ieņemtie medikamenti ļaus samazināt saslimušo cilvēku skaitu, kas ierobežos epidēmijas izplatību un mazinās izdevumus medicīnas aprūpes sistēmā un ekonomiskos zaudējumus, kas rodas sakarā ar lielu darbinieku grupu saslimšanu.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts šo jomu neietekmē

3. Sociālo seku izvērtējums

Laikus ieņemtie medikamenti novērš smagu slimību un aizsargā no komplikācijām, kas nozīmē mazāku saslimušo skaitu, mazākus izdevumus veselības aprūpes sistēmā, mazāku spriedzi sabiedrībā, izvairīšanos no ilglaicīgām karantīnām un normālu sabiedrības funkcionēšanu epidēmijas laikā.

4. Ietekme uz vidi

Vide netiek ietekmēta.

5. Cita informācija

nav

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

-

-

-

-

-

3. Finansiālā ietekme

-

-

-

-

-

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

-

-

-

-

-

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

-

6. Cita informācija

-

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod

Ir jāparedz papildinājumi Ministru Kabineta noteikumos nr.138 “Noteikumi par zāļu klasifikāciju recepšu un bezrecepšu zālēs” , kas apraksta kārtību, kurā recepšu zāles īslaicīgi var tikt pārdotas kā bezrecepšu.

2. Cita informācija

-

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

-

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

-

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

-

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

5. Cita informācija

-

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Latvijas Farmaceitu biedrība

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

-

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

-

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

-

5. Cita informācija

-

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunas valsts institūcijas netiks radītas

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Saskaņā ar likumu “Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību” normatīvais akts tiks publicēts oficiālajā preses izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājā”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Likumprojekts neierobežo indivīda tiesības.

4. Cita informācija

-