Projekts 01

16.11.2005

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Azartspēļu un izložu likums” (reģ.nr.1419) izskatīšanai 2.lasījumā

 

Pirmā lasījuma redakcija

 

Priekšlikumi

(147)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

I nodaļa

Vispārīgie noteikumi

 

 

 

I nodaļa

Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini

1

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt likumprojekta 1.panta nosaukumu šādā redakcijā:

“Likumā lietotie termini” un vienlaikus papildināt 1. pantu ar ievaddaļu šādā redakcijā (izdarot tam atbilstošus redakcionālus precizējumus panta tekstā):

“Likumā ir lietoti šādi termini:”.

Atbalstīt

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) azartspēle — spēle, kurā fiziskā persona, iemaksājot dalības likmi, var iegūt laimestu, kas pilnīgi vai daļēji ir atkarīgs no veiksmes gadījuma vai apstākļiem, kuri iepriekš nav zināmi. Par azartspēli nav uzskatāma tāda spēle spēļu automātā, kurā vienīgais laimests ir bezmaksas spēle šajā spēļu automātā, kā arī spēle spēļu automātā ar mantiska rakstura laimestu (izņemot laimestu naudā), kura vērtība nav lielāka par 10 latiem;

 

 

 

1) azartspēle — spēle, kurā fiziskā persona, iemaksājot dalības likmi, var iegūt laimestu, kas pilnīgi vai daļēji ir atkarīgs no veiksmes gadījuma vai apstākļiem, kuri iepriekš nav zināmi. Par azartspēli nav uzskatāma tāda spēle spēļu automātā, kurā vienīgais laimests ir bezmaksas spēle šajā spēļu automātā, kā arī spēle spēļu automātā ar mantiska rakstura laimestu (izņemot laimestu naudā), kura vērtība nav lielāka par 10 latiem;

2) azartspēļu automāts — azartspēļu organizēšanai paredzēta elektroniska, mehāniska vai elektromehāniska ierīce ar īpašu programmu vai mehānismu laimesta lieluma noteikšanai;

 

 

 

2) azartspēļu automāts — azartspēļu organizēšanai paredzēta elektroniska, mehāniska vai elektromehāniska ierīce ar īpašu programmu vai mehānismu laimesta lieluma noteikšanai;

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

Ierosinām papildināt 1.pantu ar šādu terminu:

“azartspēļu organizators – Latvijas Republikā reģistrēta kapitālsabiedrība, kura šajā likumā noteiktajā kārtībā ir saņēmusi nepieciešamās licences azartspēļu organizēšanai;”.

 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt 1.pantu ar šādu terminu:

“azartspēļu organizētājs – Latvijas Republikā reģistrēta kapitālsabiedrība, kura šajā likumā noteiktajā kārtībā ir saņēmusi nepieciešamās licences azartspēļu organizēšanai;”.

Iestrādāts komisijas priekšlikumā (3)

 

 

 

 

Atbalstīt

3) azartspēļu organizētājs – Latvijas Republikā reģistrēta kapitālsabiedrība, kura šajā likumā noteiktajā kārtībā ir saņēmusi nepieciešamās licences azartspēļu organizēšanai;

3) bingo — azartspēle, kurā spēlētājam, uzminot nejaušu skaitļu kombināciju no iepriekš noteiktām skaitļu kombinācijām, ir iespēja iegūt laimestu un kurā laimesta lielums ir atkarīgs no izlozētās vai uzminētās skaitļu kombinācijas un iemaksāto likmju kopsummas;

 

 

 

4) bingo — azartspēle, kurā spēlētājam, uzminot nejaušu skaitļu kombināciju no iepriekš noteiktām skaitļu kombinācijām, ir iespēja iegūt laimestu un kurā laimesta lielums ir atkarīgs no izlozētās vai uzminētās skaitļu kombinācijas un iemaksāto likmju kopsummas;

4) derības — azartspēle, kurā tās dalībnieks piedalās, iemaksājot dalības maksu (likmi) un prognozējot kāda notikuma iespējamību vai neiespējamību, un kurā laimesta lielums ir atkarīgs no spēlētāja prognozes pareizības, iemaksātās likmes un spēles noteikumos paredzētā laimesta aprēķināšanas koeficienta;

 

 

 

5) derības — azartspēle, kurā tās dalībnieks piedalās, iemaksājot dalības maksu (likmi) un prognozējot kāda notikuma iespējamību vai neiespējamību, un kurā laimesta lielums ir atkarīgs no spēlētāja prognozes pareizības, iemaksātās likmes un spēles noteikumos paredzētā laimesta aprēķināšanas koeficienta;

5) interaktīvā azartspēle vai izloze — azartspēle vai izloze, kurā spēlētājs var piedalīties, izmantojot elektronisko sakaru pakalpojumus: internetu, telefonu, televīziju, radio vai jebkādus cita veida elektroniskos sakarus;

 

 

 

6) interaktīvā azartspēle vai izloze — azartspēle vai izloze, kurā spēlētājs var piedalīties, izmantojot elektronisko sakaru pakalpojumus: internetu, telefonu, televīziju, radio vai jebkādus cita veida elektroniskos sakarus;

6) izloze vai loterija (turpmāk – izloze) – spēle, kurai ir laimes līguma raksturs un kurā to dalībnieku iegūtajiem laimestiem pilnīgi vai daļēji ir gadījuma raksturs;

4

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 1.panta 6.punktā vārdus “un kurā to dalībnieku iegūtajiem laimestiem pilnīgi vai daļēji ir gadījuma raksturs” ar vārdiem “un kurā tās dalībnieka iegūtajam laimestam pilnīgi vai daļēji ir gadījuma raksturs”. Arī turpmāk visā likumprojekta tekstā līdzīgos gadījumos lietot vienskaitli.

Atbalstīt

7) izloze vai loterija (turpmāk – izloze) – spēle, kurai ir laimes līguma raksturs un kurā tās dalībnieka iegūtajam laimestam pilnīgi vai daļēji ir gadījuma raksturs;

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

Ierosinām papildināt 1.pantu ar šādu terminu:

“izložu organizators – Latvijas Republikā reģistrēta kapitālsabiedrība un atsevišķos gadījumos arī biedrība vai reliģiskā organizācija, kura šajā likumā noteiktā kārtībā ir saņēmusi nepieciešamās licences izložu organizēšanai;”.

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Ier osinām papildināt 1.pantu ar šādu terminu:

“izložu organizētājs – Latvijas Republikā reģistrēta kapitālsabiedrība un atsevišķos gadījumos arī biedrība vai reliģiskā organizācija, kura šajā likumā noteiktā kārtībā ir saņēmusi nepieciešamās licences izložu organizēšanai;”.

Iestrādāts komisijas priekšlikumā (6)

 

 

 

 

Atbalstīt

8) izložu organizētājs – Latvijas Republikā reģistrēta kapitālsabiedrība un atsevišķos gadījumos arī biedrība vai reliģiskā organizācija, kura šajā likumā noteiktā kārtībā ir saņēmusi nepieciešamās licences izložu organizēšanai;

7) Kauliņu spēle – azartspēle, kurā laimests ir atkarīgs no kauliņu skaitļa uzmešanas un spēles noteikumos noteiktā laimesta koeficientu, kura nav aprīkota ar īpašu elektronisku programmu spēles vadīšanai un laimesta lieluma noteikšanai;

8) Kāršu spēle – azartspēle, kurā laimests ir atkarīgs no izliktajām kārtīm (to kombinācijas) un spēles noteikumos noteiktā laimesta koeficientu, kura nav aprīkota ar īpašu elektronisku programmu spēles vadīšanai un laimesta lieluma noteikšanai;

7

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 7. un 8.punktā vārdus “koeficientu, kura” ar vārdiem “koeficienta un kura”

Atbalstīt

9) Kauliņu spēle – azartspēle, kurā laimests ir atkarīgs no kauliņu skaitļa uzmešanas un spēles noteikumos noteiktā laimesta koeficienta un kura nav aprīkota ar īpašu elektronisku programmu spēles vadīšanai un laimesta lieluma noteikšanai;

10) Kāršu spēle – azartspēle, kurā laimests ir atkarīgs no izliktajām kārtīm (to kombinācijas) un spēles noteikumos noteiktā laimesta koeficienta un kura nav aprīkota ar īpašu elektronisku programmu spēles vadīšanai un laimesta lieluma noteikšanai;

9) kāršu un kauliņu spēles galds — rūpnieciski ražots galds ar aprīkotu spēles vadītāja vietu, spēlētāju likmju izdarīšanas vietām un klājumu;

 

 

 

11) kāršu un kauliņu spēles galds — rūpnieciski ražots galds ar aprīkotu spēles vadītāja vietu, spēlētāju likmju izdarīšanas vietām un klājumu;

10) laimests — naudas summa, kuru spēlētājam saskaņā ar azartspēļu noteikumiem laimēšanas gadījumā izmaksā azartspēļu organizētājs, kā arī naudas summa vai manta, kuru spēlētājam saskaņā ar izlozes noteikumiem laimēšanas gadījumā izmaksā izlozes organizētājs;

8

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 1.panta 10.punktā vārdus “azartspēļu noteikumiem” ar vārdiem “azartspēles noteikumiem”, bet vārdus “azartspēļu organizētājs” – ar vārdiem “azartspēles organizētājs”.

Atbalstīt

12) laimests — naudas summa, kuru spēlētājam saskaņā ar azartspēles noteikumiem laimēšanas gadījumā izmaksā azartspēles organizētājs, kā arī naudas summa vai manta, kuru spēlētājam saskaņā ar izlozes noteikumiem laimēšanas gadījumā izmaksā izlozes organizētājs;

11) licence — noteiktas formas dokuments, kuru paraksta Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas priekšnieks vai viņa vietnieks un apstiprina ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas zīmogu. Ir divu veidu licences — organizēšanas licence un vietas licence;

9

Juridiskais birojs

Ierosinām izslēgt 1.panta 11.punktu

Atbalstīt

 

12) rulete (cilindriskā spēle) – azartspēle, kurā tās laimests ir atkarīgs no skaitļu, simbolu vai citu zīmju kombinācijas, kas tiek noteikta ar rotējošas iekārtas palīdzību, kā arī no iemaksātās likmes un spēles noteikumos noteiktā laimesta koeficientu, kura nav aprīkota ar īpašu elektronisku programmu spēles vadīšanai un laimesta lieluma noteikšanai;

10

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 1.panta 12.punktā vārdus “koeficientu, kura” ar vārdiem “koeficienta un kura”.

Atbalstīt

13) rulete (cilindriskā spēle) – azartspēle, kurā tās laimests ir atkarīgs no skaitļu, simbolu vai citu zīmju kombinācijas, kas tiek noteikta ar rotējošas iekārtas palīdzību, kā arī no iemaksātās likmes un spēles noteikumos noteiktā laimesta koeficienta un kura nav aprīkota ar īpašu elektronisku programmu spēles vadīšanai un laimesta lieluma noteikšanai;

13) ruletes, kāršu un kauliņu spēles papildspēle — tieši no azartspēles noteikumiem izrietoša spēle, kurā, iestājoties noteiktiem nosacījumiem, paredzētas papildu laimēšanas iespējas, izslēdzot izlozes elementus;

 

 

 

14) ruletes, kāršu un kauliņu spēles papildspēle — tieši no azartspēles noteikumiem izrietoša spēle, kurā, iestājoties noteiktiem nosacījumiem, paredzētas papildu laimēšanas iespējas, izslēdzot izlozes elementus;

14) ruletes spēles galds — rūpnieciski ražots speciālas konstrukcijas galds ar aprīkotu spēles vadītāja vietu, spēlētāju vietām, spēles laukumos sadalītu galda klājumu un mehāniski rotējošu cilindru ar sarkaniem un melniem numurētiem laukumiem;

11

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

Ierosinām aizstāt 1.panta 14.punktā vārdus “ar sarkaniem un melniem” ar vārdiem “ar dažādu krāsu”.

 

Atbalstīt

15) ruletes spēles galds — rūpnieciski ražots  konstrukcijas galds ar aprīkotu spēles vadītāja vietu, spēlētāju vietām, spēles laukumos sadalītu galda klājumu un mehāniski rotējošu cilindru ar dažādu krāsu numurētiem laukumiem;

15) spēļu automāta spēle — azartspēle, kurā dalībnieka laimēšanas iespējas un laimesta lielumu nosaka azartspēļu automāts;

 

 

 

16) spēļu automāta spēle — azartspēle, kurā dalībnieka laimēšanas iespējas un laimesta lielumu nosaka azartspēļu automāts;

16) spēļu automāta papildspēle — azartspēļu automātu un sistēmā saslēgtu azartspēļu automātu spēles noteikumos paredzēta iespēja, iestājoties noteiktiem nosacījumiem, spēlēt spēli bez maksas, bet ar laimēšanas iespējām, izslēdzot izlozes elementus;

 

 

 

17) spēļu automāta papildspēle — azartspēļu automātu un sistēmā saslēgtu azartspēļu automātu spēles noteikumos paredzēta iespēja, iestājoties noteiktiem nosacījumiem, spēlēt spēli bez maksas, bet ar laimēšanas iespējām, izslēdzot izlozes elementus;

17) totalizators — azartspēle, kurā tās dalībnieks piedalās, iemaksājot likmi un izsakot prognozi par viena notikuma vai vairāku notikumu iestāšanos, iestāšanās iespējamību vai neiespējamību vai par jebko, kas var izrādīties patiess vai nepatiess, un kurā laimests ir atkarīgs no iemaksāto likmju kopsummas, koeficienta un sacensību rezultāta. Totalizatoru aizliegts rīkot par noteikumiem, kas jau iestājušies, vai par notikumiem, kas ir zināmi vienai vai otrai derību pusei vai abām pusēm;

12

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

Ierosinām aizstāt 1.panta 17.punktā vārdus “sacensību” ar vārdu “prognozes” un vārdu “noteikumiem” ar vārdu “notikumiem”.

 

Atbalstīt

18) totalizators — azartspēle, kurā tās dalībnieks piedalās, iemaksājot likmi un izsakot prognozi par viena notikuma vai vairāku notikumu iestāšanos, iestāšanās iespējamību vai neiespējamību vai par jebko, kas var izrādīties patiess vai nepatiess, un kurā laimests ir atkarīgs no iemaksāto likmju kopsummas, koeficienta un prognozes rezultāta. Totalizatoru aizliegts rīkot par notikumiem, kas jau iestājušies, vai par notikumiem, kas ir zināmi vienai vai otrai derību pusei vai abām pusēm;

18) veiksmes spēle pa tālruni — azartspēle, kuras rezultātu pilnīgi vai daļēji nosaka gadījums un kurā tās dalībnieks, atbildot uz jautājumu vai citādā veidā saskaņā ar spēles noteikumiem piedalās spēlē, izmantojot telefonu, un dalības maksas likmi iemaksā pēc spēles organizētāja noteiktā papildpakalpojuma tarifa.

13

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 1.panta 18.punktā vārdu “telefonu” ar vārdu “tālruni”.

Atbalstīt

19) veiksmes spēle pa tālruni — azartspēle, kuras rezultātu pilnīgi vai daļēji nosaka gadījums un kurā tās dalībnieks, atbildot uz jautājumu vai citādā veidā saskaņā ar spēles noteikumiem piedalās spēlē, izmantojot tālruni, un dalības maksas likmi iemaksā pēc spēles organizētāja noteiktā papildpakalpojuma tarifa.


 

2.pants. Likuma priekšmets un mērķis

 

14

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt 2.panta nosaukumu šādā redakcijā:

“Likuma mērķis un darbības joma”.

Atbalstīt

2.pants. Likuma mērķis un darbības joma

 

(1) Šis likums nosaka azartspēļu un izložu organizēšanas kārtību, reglamentē azartspēļu un izložu organizatoru darbību, atbildību un uzraudzību, kā arī nosaka to personu tiesības, pienākumus un atbildību, uz kurām attiecas šā likuma prasības.

(2) Azartspēļu un izložu organizatoru tiesības un pienākumus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanā nosaka likums “Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu”.

(3) Šā likuma mērķis ir nodrošināt sabiedrības interešu un spēlētāju tiesību aizsardzību.

15

 

 

 

 

16

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt likumprojekta 2.panta pirmajā un otrajā daļā vārdu “organizatoru” ar vārdu “organizētāja”.

 

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt likumprojekta 2.panta trešo daļu kā 2.panta pirmo daļu (vienlaikus mainot turpmāko panta daļu numerāciju).

Atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

(1) Šā likuma mērķis ir nodrošināt sabiedrības interešu un spēlētāju tiesību aizsardzību.

(2) Šis likums nosaka azartspēļu un izložu organizēšanas kārtību, reglamentē azartspēļu un izložu organizētāja darbību, atbildību un uzraudzību, kā arī nosaka to personu tiesības, pienākumus un atbildību, uz kurām attiecas šā likuma prasības.

(3) Azartspēļu un izložu organizētāja tiesības un pienākumus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanā nosaka likums “Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu”.

3.pants. Azartspēļu un izložu organizēšanas tiesības

(1) Latvijas Republikā azartspēles un izlozes drīkst organizēt tikai azartspēļu vai izložu organizētājs.

(2) Latvijas Republikā ir atļautas tikai šajā likumā minētās azartspēles, izlozes un papildspēles.

 

 

 

3.pants. Azartspēļu un izložu organizēšanas tiesības

(1) Latvijas Republikā azartspēles un izlozes drīkst organizēt tikai azartspēļu vai izložu organizētājs.

(2) Latvijas Republikā ir atļautas tikai šajā likumā minētās azartspēles, izlozes un papildspēles.

4.pants. Azartspēļu automātu un iekārtu sertificēšana

(1) Latvijas Republikā drīkst uzstādīt un ekspluatēt azartspēļu automātus un iekārtas, kā arī spēļu automātu spēles, kas ir reģistrētas, sertificētas un marķētas.

(2) Ministru kabinets nosaka prasības neatkarīgajām un starptautiski atzītajām laboratorijām.

(3) Ministru kabinets apstiprina to neatkarīgo un starptautiski atzīto laboratoriju sarakstu, kuras drīkst sertificēt azartspēļu automātus, iekārtas un spēļu automātu spēles. Testēšanas laboratorijas izsniedz attiecīgus azartspēļu automātu, iekārtu un spēļu automātu spēles programmas tipa sertifikātus.

(4) Reģistrācija ir katra azartspēļu automāta, iekārtas un spēļu automāta spēles programmas reģistrēšana Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā, piešķirot katram azartspēļu automātam un iekārtai savu reģistrācijas numuru, kas paliek nemainīgs visu attiecīgā automāta un iekārtas ekspluatācijas laiku.

(5) Sertifikācija ir pārbaude, kurā nosaka, vai azartspēļu automāts, iekārtas modelis un tā spēles programma atbilst testēšanas laboratorijas noteiktajam tipam.

(6) Marķēšana ir Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā reģistrētas marķējuma zīmes piestiprināšana uz azartspēļu organizētāja īpašumā esoša vai uz finanšu līzinga līguma pamata iegādāta azartspēļu automāta vai iekārtas pirms šā automāta vai iekārtas ekspluatācijas uzsākšanas.

(7) Azartspēļu automāta, iekārtas un spēļu automāta spēles programmas reģistrāciju, sertifikāciju un marķēšanu veic Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

17

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt likumprojekta 4.panta ceturto daļu kā šī panta otro daļu, piekto daļu kā šī panta trešo daļu, sesto daļu kā šī panta ceturto daļu, septīto daļu kā šī panta piekto daļu un līdzšinējo otro un trešo daļu izteikt attiecīgi kā panta sesto un septīto daļu (attiecīgi mainot atsauksmes uz šīm daļām).

Atbalstīt

4.pants. Azartspēļu automātu un iekārtu sertificēšana

(1) Latvijas Republikā drīkst uzstādīt un ekspluatēt azartspēļu automātus un iekārtas, kā arī spēļu automātu spēles, kas ir reģistrētas, sertificētas un marķētas.

(2) Reģistrācija ir katra azartspēļu automāta, iekārtas un spēļu automāta spēles programmas reģistrēšana Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā, piešķirot katram azartspēļu automātam un iekārtai savu reģistrācijas numuru, kas paliek nemainīgs visu attiecīgā automāta un iekārtas ekspluatācijas laiku.

(3) Sertifikācija ir pārbaude, kurā nosaka, vai azartspēļu automāts, iekārtas modelis un tā spēles programma atbilst testēšanas laboratorijas noteiktajam tipam.

(4) Marķēšana ir Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā reģistrētas marķējuma zīmes piestiprināšana uz azartspēļu organizētāja īpašumā esoša vai uz finanšu līzinga līguma pamata iegādāta azartspēļu automāta vai iekārtas pirms šā automāta vai iekārtas ekspluatācijas uzsākšanas.

(5) Azartspēļu automāta, iekārtas un spēļu automāta spēles programmas reģistrāciju, sertifikāciju un marķēšanu veic Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(6) Ministru kabinets nosaka prasības neatkarīgajām un starptautiski atzītajām laboratorijām.

(7) Ministru kabinets apstiprina to neatkarīgo un starptautiski atzīto laboratoriju sarakstu, kuras drīkst sertificēt azartspēļu automātus, iekārtas un spēļu automātu spēles. Testēšanas laboratorijas izsniedz attiecīgus azartspēļu automātu, iekārtu un spēļu automātu spēles programmas tipa sertifikātus.

II nodaļa

Azartspēļu veidi un noteikumi

 

 

 

II nodaļa

Azartspēļu veidi un noteikumi

5.pants. Azartspēļu veidi

(1) Latvijas Republikā ir atļauts organizēt šādas azartspēles:

1) spēļu automātu spēles;

2) ruleti (cilindrisko spēli);

3) kāršu spēles;

4) kauliņu spēles;

5) derības;

 

 

 

5.pants. Azartspēļu veidi

(1) Latvijas Republikā ir atļauts organizēt šādas azartspēles:

1) spēļu automātu spēles;

2) ruleti (cilindrisko spēli);

3) kāršu spēles;

4) kauliņu spēles;

5) derības;

6) totalizatoru;

7) bingo spēles;

 

18

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt 5.panta pirmās daļas 6. un 7.punktu šādā redakcijā:

“6) totalizators;

 7) bingo;”.

Atbalstīt

6) totalizators;

 7) bingo;

8) interaktīvās azartspēles.

 

 

 

8) interaktīvās azartspēles.


 

6.pants. Azartspēles noteikumi

(1) Katras azartspēles — spēļu automātu spēles, ruletes (cilindriskās spēles), kāršu, kauliņu, bingo spēles, totalizatora vai derību — noteikumi ir azartspēles organizētāja sagatavots un Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprināts dokuments, kurā aprakstīta spēles norise un sniegta cita spēli identificējoša informācija.

19

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 6.panta pirmajā daļā vārdus “vai derību” ar vārdiem “derību vai interaktīvās azartspēles”.

Atbalstīt

6.pants. Azartspēles noteikumi

(1) Katras azartspēles — spēļu automātu spēles, ruletes (cilindriskās spēles), kāršu, kauliņu, bingo spēles, totalizatora derību vai interaktīvās azartspēles — noteikumi ir azartspēles organizētāja sagatavots un Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprināts dokuments, kurā aprakstīta spēles norise un sniegta cita spēli identificējoša informācija.

(2) Azartspēles noteikumos norādāma šāda informācija:

1) azartspēles organizētāja nosaukums, juridiskā adrese un tālruņa numurs;

2) spēles nosaukums un veids;

3) spēles dalības maksa (likme);

4) kārtība, kādā dalībnieks var piedalīties spēlē;

5) spēles norise;

6) nosacījumi, kuriem iestājoties dalībnieks saņem laimestu, un laimestu lielums [arī laimestu attiecība pret dalības maksu (likmi)];

7) kārtība, kādā notiek pieteikšanās uz laimestu un kādā to izsniedz;

8) termiņš, līdz kuram azartspēles dalībnieks var pieteikties uz laimestu;

9) kur dalībnieks var vērsties pretenziju gadījumā, kā arī pretenziju izskatīšanas kārtība;

10) cita informācija, kuru azartspēles organizētājs uzskata par nepieciešamu.

(3) Spēļu automātu spēles noteikumos norāda spēles nosaukumu un veidu, kā arī azartspēļu automāta un spēles ražotāja nosaukumu.

 

 

 

(2) Azartspēles noteikumos norādāma šāda informācija:

1) azartspēles organizētāja nosaukums, juridiskā adrese un tālruņa numurs;

2) spēles nosaukums un veids;

3) spēles dalības maksa (likme);

4) kārtība, kādā dalībnieks var piedalīties spēlē;

5) spēles norise;

6) nosacījumi, kuriem iestājoties dalībnieks saņem laimestu, un laimestu lielums [arī laimestu attiecība pret dalības maksu (likmi)];

7) kārtība, kādā notiek pieteikšanās uz laimestu un kādā to izsniedz;

8) termiņš, līdz kuram azartspēles dalībnieks var pieteikties uz laimestu;

9) kur dalībnieks var vērsties pretenziju gadījumā, kā arī pretenziju izskatīšanas kārtība;

10) cita informācija, kuru azartspēles organizētājs uzskata par nepieciešamu.

(3) Spēļu automātu spēles noteikumos norāda spēles nosaukumu un veidu, kā arī azartspēļu automāta un spēles ražotāja nosaukumu.

(4) Bingo spēlē, izmantojot spēles karti, uz tās norādāma šāda informācija:

1) izlozes vai azartspēles organizētāja kapitālsabiedrības nosaukums;

 

20

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt 6.panta ceturtās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) azartspēles organizētāja nosaukums, juridiskā adrese un tālruņa numurs;”.

Atbalstīt

1) azartspēles organizētāja nosaukums, juridiskā adrese un tālruņa numurs;

2) adrese, kur saņemams laimests;

3) laimesta izsniegšanas beigu termiņš;

 

 

 

2) adrese, kur saņemams laimests;

3) laimesta izsniegšanas beigu termiņš;

4) biļetes vai kartītes cena vai spēles pamatlikme;

 

21

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 6.panta ceturtās daļas 4.punktā vārdus “biļetes vai kartītes cena” ar vārdiem “spēles kartes cena”.

Atbalstīt

4) spēles kartes cena vai spēles pamatlikme;

 

5) kārtas un/vai sērijas numurs.

22

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt 6.panta ceturtās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

“5) spēles kartes kārtas un sērijas numurs.”

Atbalstīt

5) spēles kartes kārtas un sērijas numurs.

(5) Papildspēles noteikumos norādāma šāda informācija:

1) papildspēles organizētāja nosaukums un juridiskā adrese;

23

Juridiskais birojs

Ierosinām papildināt 6.panta piektās daļas 1.punktu ar vārdiem “un tālruņa numurs”

Atbalstīt

(5) Papildspēles noteikumos norādāma šāda informācija:

1) papildspēles organizētāja nosaukums un juridiskā adrese un tālruņa numurs;

2) papildspēles nosaukums;

3) kārtība, kādā dalībnieks var piedalīties papildspēlē;

4) papildspēles norise;

5) nosacījumi, kuriem iestājoties dalībnieks saņem laimestu, kā arī laimestu apjoms;

6) kārtība, kādā notiek pieteikšanās uz laimestu un kādā to izsniedz;

7) termiņš, līdz kuram papildspēles dalībnieks var pieteikties uz laimestu;

8) kur dalībnieks var vērsties pretenziju gadījumā, kā arī pretenziju izskatīšanas kārtība;

9) cita informācija, kuru papildspēles organizētājs uzskata par nepieciešamu.

 

 

 

2) papildspēles nosaukums;

3) kārtība, kādā dalībnieks var piedalīties papildspēlē;

4) papildspēles norise;

5) nosacījumi, kuriem iestājoties dalībnieks saņem laimestu, kā arī laimestu apjoms;

6) kārtība, kādā notiek pieteikšanās uz laimestu un kādā to izsniedz;

7) termiņš, līdz kuram papildspēles dalībnieks var pieteikties uz laimestu;

8) kur dalībnieks var vērsties pretenziju gadījumā, kā arī pretenziju izskatīšanas kārtība;

9) cita informācija, kuru papildspēles organizētājs uzskata par nepieciešamu.

(6) Neskaidrību gadījumā Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai ir tiesības pieprasīt no azartspēļu organizētājiem papildu informāciju.

24

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt 6.panta sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai ir tiesības prasīt papildinformāciju no azartspēles organizētāja, lai lemtu par apstiprināšanai iesniegto azartspēles noteikumu atbilstību šā likuma prasībām.”

Atbalstīt

(6) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai ir tiesības prasīt papildinformāciju no azartspēles organizētāja, lai lemtu par apstiprināšanai iesniegto azartspēles noteikumu atbilstību šā likuma prasībām.

(7) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija azartspēļu organizētāja sagatavotos noteikumus apstiprina 15 dienu laikā no to iesniegšanas dienas, izņemot šā likuma 7.pantā minētos gadījumus.

25

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 6.panta septītajā daļā vārdu “iesniegšanas” ar vārdu “saņemšanas”.

Atbalstīt

(7) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija azartspēļu organizētāja sagatavotos noteikumus apstiprina 15 dienu laikā no to saņemšanas dienas, izņemot šā likuma 7.pantā minētos gadījumus.


 

7.pants. Azartspēles vai papildspēles noteikumu neapstiprināšana

 

26

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt 7.panta nosaukumu šādā redakcijā:

“Atteikums apstiprināt azartspēles vai papildspēles noteikumus”.

Atbalstīt

7.pants. Atteikums apstiprināt azartspēles vai papildspēles noteikumus

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija neapstiprina azartspēles vai papildspēles noteikumus, ja:

 

27

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt 7.panta ievaddaļu šādā redakcijā:

“Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija atsaka azartspēles vai papildspēles noteikumu apstiprināšanu, ja pastāv vismaz viens no šādiem nosacījumiem:”.

Atbalstīt

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija atsaka azartspēles vai papildspēles noteikumu apstiprināšanu, ja pastāv vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

1) tajos nav iekļauta šajā likumā noteiktā informācija;

 

 

 

1) tajos nav iekļauta šajā likumā noteiktā informācija;

2) tie paredz tādu azartspēļu organizēšanu, kuras neatbilst šā likuma prasībām;

28

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 7.panta 2.punktā vārdus “tādu azartspēļu organizēšanu” ar vārdiem “tādas azartspēles organizēšanu”.

Atbalstīt

2) tie paredz tādas azartspēles organizēšanu, kura neatbilst šā likuma prasībām;

3) tie paredz, ka laimestus var iegūt tikai pēc tam, kad spēlē ir iesaistījies noteikts dalībnieku skaits vai kopējais realizācijas apjoms sasniedzis noteiktu summu;

4) tie paredz piramīdveida spēles organizēšanu, kurā dalības maksa (likme) vai ieguldītās vērtības pēc laika dod laimestu nenoteiktam personu lokam.

 

 

 

3) tie paredz, ka laimestus var iegūt tikai pēc tam, kad spēlē ir iesaistījies noteikts dalībnieku skaits vai kopējais realizācijas apjoms sasniedzis noteiktu summu;

4) tie paredz piramīdveida spēles organizēšanu, kurā dalības maksa (likme) vai ieguldītās vērtības pēc laika dod laimestu nenoteiktam personu lokam.

III nodaļa

Azartspēļu organizēšanas speciālā licence

29

Juridiskais birojs

Ierosinām III nodaļas nosaukumā un turpmāk visā likumprojekta tekstā, kur tas lietots saistībā ar terminu “licence” izslēgt vārdu “speciālā” (attiecīgā locījumā).

Atbalstīt

III nodaļa

Azartspēļu organizēšanas licence


 

8.pants. Prasības azartspēļu organizētājam

(1) Azartspēļu organizēšanas speciālo licenci (turpmāk arī — speciālā licence) var saņemt azartspēļu organizētājs, kurš atbilst šādiem kritērijiem:

1) tā apmaksātais pamatkapitāls nav mazāks par 1 000 000 latu;

30

 

 

 

 

 

31

Deputāts P.Kalniņš

Izteikt 8.panta 1. daļas pirmo punktu šādā redakcijā:

"1) tā apmaksātais pamatkapitāls nav mazāks par 3 000 000;"

 

Deputāts J.Jurkāns

Likuma 8.panta pirmās daļas pirmajā punktā aizstāt skaitli “1 000 000” ar skaitli “2 000 000”

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

8.pants. Prasības azartspēļu organizētājam

(1) Azartspēļu organizēšanas licenci (turpmāk arī — licence) var saņemt azartspēļu organizētājs, kurš atbilst šādiem kritērijiem:

1) tā apmaksātais pamatkapitāls nav mazāks par 1 000 000 latu;

2) ārvalstu dalībnieku vai akcionāru daļa kapitālsabiedrības pamatkapitālā nepārsniedz 49 procentus. Šī prasība neattiecas uz Eiropas Savienības dalībvalstu ieguldītājiem, kā arī uz gadījumiem, kad ārvalstu ieguldījumiem atšķirīgus noteikumus paredz starptautiskie līgumi.

32

Juridiskais birojs

Ierosinām papildināt 8.panta 2.punktu pirms vārdiem “starptautiskie līgumi” ar vārdiem “Saeimas apstiprinātie”.

Atbalstīt

2) ārvalstu dalībnieku vai akcionāru daļa kapitālsabiedrības pamatkapitālā nepārsniedz 49 procentus. Šī prasība neattiecas uz Eiropas Savienības dalībvalstu ieguldītājiem, kā arī uz gadījumiem, kad ārvalstu ieguldījumiem atšķirīgus noteikumus paredz Saeimas apstiprinātie starptautiskie līgumi.

9.pants. Prasības attiecībā uz azartspēļu organizētāja amatpersonām

(1) Ne mazāk kā pusei no azartspēļu organizētāja padomes vai valdes locekļiem ir jābūt iekšzemes nodokļu maksātājiem (rezidentiem). Par azartspēļu organizētāja padomes vai valdes locekli un revidentu var būt persona, kurai:

 

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

Juridiskais birojs

Ierosinām precizēt 9.panta pirmās daļas redakciju, skaidri nosakot uz ko attiecināmas projekta noteiktās prasības (prasība būt rezidentam, prasība par nevainojamu reputāciju un citi ierobežojumi) – gan uz padomes, gan valdes locekļiem vai arī tikai padomes vai tikai valdes locekļiem. Patreizējā likumprojekta redakcijā nav skaidri noteikts uz kādām personām šie ierobežojumi attiecināmi. Šai sakarā ierosinām apspriest iespēju aizstāt 9.panta pirmajā daļā vārdus “padomes vai valdes” ar vārdiem “padomes un valdes”.

 

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt 9.panta pirmās daļas otro teikumu kā jaunu 9.panta otro daļu (attiecīgi grozot turpmāko daļu numerāciju un atsauces uz tām).

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

9.pants. Prasības attiecībā uz azartspēļu organizētāja amatpersonām

(1) Ne mazāk kā pusei no azartspēļu organizētāja padomes un valdes locekļiem ir jābūt iekšzemes nodokļu maksātājiem (rezidentiem).

(2) Par azartspēļu organizētāja padomes un valdes locekli un revidentu var būt persona, kurai:

 

1) ir nevainojama reputācija;

 

 

 

1) ir nevainojama reputācija;

2) nav atņemtas tiesības veikt uzņēmējdarbību.

35

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt līdzšinējā 9.panta pirmās daļas otrā teikuma 2.punktā vārdu “uzņēmējdarbību” ar vārdu “komercdarbību”.

Atbalstīt

2) nav atņemtas tiesības veikt komercdarbību.

(2) Par personu ar nevainojamu reputāciju nav uzskatāma un par šajā pantā minēto amatpersonu nevar būt persona, kura ir notiesāta par tīšu noziedzīgu nodarījumu vai pret kuru kriminālprocess par tīšu noziedzīgu nodarījumu izbeigts uz nereabilitējoša pamata.

(3) Kapitālsabiedrībai ir pienākums pēc savas iniciatīvas vai pēc Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas pieprasījuma nekavējoties atsaukt no amata šajā pantā minēto amatpersonu, ja tā neatbilst šajā pantā noteiktajām prasībām.

 

 

 

(3) Par personu ar nevainojamu reputāciju nav uzskatāma un par šajā pantā minēto amatpersonu nevar būt persona, kura ir notiesāta par tīšu noziedzīgu nodarījumu vai pret kuru kriminālprocess par tīšu noziedzīgu nodarījumu izbeigts uz nereabilitējoša pamata.

(4) Kapitālsabiedrībai ir pienākums pēc savas iniciatīvas vai pēc Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas pieprasījuma nekavējoties atsaukt no amata šajā pantā minēto amatpersonu, ja tā neatbilst šajā pantā noteiktajām prasībām.

10.pants. Azartspēļu organizēšanas speciālā licence

(1) Azartspēļu organizēšanas speciālo licenci izsniedz Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija.

(2) Azartspēļu organizēšanas speciālo licenci izsniedz uz nenoteiktu laiku, un katru gadu tā jāpārreģistrē Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā.

(3) Azartspēļu organizēšanas speciālā licence dod tiesības tās saņēmējam organizēt licencē norādītās azartspēles visā Latvijas Republikā.

 

 

 

10.pants. Azartspēļu organizēšanas licence

(1) Azartspēļu organizēšanas licenci izsniedz Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija.

(2) Azartspēļu organizēšanas licenci izsniedz uz nenoteiktu laiku, un katru gadu tā jāpārreģistrē Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā.

(3) Azartspēļu organizēšanas licence dod tiesības tās saņēmējam organizēt licencē norādītās azartspēles visā Latvijas Republikā.

11.pants. Iesniegums azartspēļu organizēšanas speciālās licences saņemšanai

Lai saņemtu azartspēļu organizēšanas speciālo licenci, kapitālsabiedrība iesniedz Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai iesniegumu, kuram pievieno:

1) likumā noteiktajā kārtībā pārbaudītu gada pārskatu un zvērināta revidenta atzinumu kopā ar paskaidrojumu par to, kad gada pārskats apstiprināts, un kārtējā gada pagājušo pilno gada ceturkšņu pārskata norakstu, ja kapitālsabiedrība veic komercdarbību;

2) informāciju par kapitālsabiedrības kredītsaistībām, to apmēru un kredīta atdošanas termiņiem;

3) ar darījuma dokumentiem pamatotu informāciju par kapitālsabiedrības pamatkapitālā ieguldītās naudas un mantas izcelsmi;

4) kapitālsabiedrības attīstības plānu, norādot paredzētos azartspēļu veidus, paredzamo ieņēmumu un izdevumu apjomu un sadalījumu, peļņas apjomu un izlietojumu;

5) informāciju par kapitālsabiedrības pamatkapitāla daļu vai akciju īpašniekiem — fiziskajām personām;

36

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

11.panta 4.punktā vārdus “attīstības plānu” aizstāt ar vārdiem “attīstības plānu nākamajam darbības gadam”. Analogas izmaiņas veikt visā likumprojektā.

Atbalstīt

11.pants. Iesniegums azartspēļu organizēšanas licences saņemšanai

Lai saņemtu azartspēļu organizēšanas licenci, kapitālsabiedrība iesniedz Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai iesniegumu, kuram pievieno:

1) likumā noteiktajā kārtībā pārbaudītu gada pārskatu un zvērināta revidenta atzinumu kopā ar paskaidrojumu par to, kad gada pārskats apstiprināts, un kārtējā gada pagājušo pilno gada ceturkšņu pārskata norakstu, ja kapitālsabiedrība veic komercdarbību;

2) informāciju par kapitālsabiedrības kredītsaistībām, to apmēru un kredīta atdošanas termiņiem;

3) ar darījuma dokumentiem pamatotu informāciju par kapitālsabiedrības pamatkapitālā ieguldītās naudas un mantas izcelsmi;

4) kapitālsabiedrības attīstības plānu nākamajam darbības gadam, norādot paredzētos azartspēļu veidus, paredzamo ieņēmumu un izdevumu apjomu un sadalījumu, peļņas apjomu un izlietojumu;

5) informāciju par kapitālsabiedrības pamatkapitāla daļu vai akciju īpašniekiem — fiziskajām personām;

6) informāciju, kas apliecina, ka kapitālsabiedrības priekšsēdētājs, padomes un valdes locekļi un revidents atbilst šā likuma 9.pantā noteiktajām prasībām.

37

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

Ierosinām izteikt 11.panta 6.punktu šādā redakcijā:

“6) apliecinājums, ka kapitālsabiedrības padomes un valdes locekļi un revidents atbilst šā likuma 9.pantā noteiktajām prasībām.”

Atbalstīt

6) apliecinājums, ka kapitālsabiedrības padomes un valdes locekļi un revidents atbilst šā likuma 9.pantā noteiktajām prasībām.

 

12.pants. Papildus pieprasāmā informācija

Izskatot saņemto iesniegumu par azartspēļu organizēšanas speciālās licences izsniegšanu, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai ir tiesības pieprasīt papildu informāciju par:

 

 

 

12.pants. Papildus pieprasāmā informācija

Izskatot saņemto iesniegumu par azartspēļu organizēšanas licences izsniegšanu, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai ir tiesības pieprasīt papildu informāciju par:

1) kapitālsabiedrības īpašniekiem, lai spriestu par viņu finanšu stāvokli un reputāciju;

38

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

Ierosinām aizstāt 12.panta 1.punktā vārdu ”īpašniekiem” ar vārdiem “dalībniekiem vai akcionāriem”.

Atbalstīt

1) kapitālsabiedrības dalībniekiem vai akcionāriem, lai spriestu par viņu finanšu stāvokli un reputāciju;

2) kapitālsabiedrības priekšsēdētāju, valdes un padomes locekļiem un revidentu;

39

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt 12.panta 2.punktu šādā redakcijā:

“2) kapitālsabiedrības valdes un padomes locekļiem, revidentu, lai spriestu par to atbilstību šā likuma 9. pantā noteiktajām prasībām;”.

Atbalstīt

2) kapitālsabiedrības valdes un padomes locekļiem, revidentu, lai spriestu par to atbilstību šā likuma 9. pantā noteiktajām prasībām;

3) kapitālsabiedrības kredītsaistībām;

4) kapitālsabiedrības pamatkapitālā ieguldīto līdzekļu vai mantas izcelsmi;

5) attīstības plānā norādīto informāciju.

 

 

 

3) kapitālsabiedrības kredītsaistībām;

4) kapitālsabiedrības pamatkapitālā ieguldīto līdzekļu vai mantas izcelsmi;

5) attīstības plānā nākamajam darbības gadam norādīto informāciju.


 

13.pants. Iesnieguma izskatīšanas termiņš

(1) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par azartspēļu organizēšanas speciālās licences izsniegšanu vai atteikumu izsniegt šādu licenci pieņem 90 dienu laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas.

(2) Ja tiek pieprasītas papildu ziņas un dokumenti, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par azartspēļu organizēšanas speciālās licences izsniegšanu vai atteikumu izsniegt šādu licenci pieņem 90 dienu laikā no papildu ziņu un dokumentu iesniegšanas dienas.

40

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Visā likumprojektā aizstāt vārdus “iesnieguma iesniegšanas dienas” ar vārdiem “iesniegumu saņemšanas dienas” un vārdus “dokumentu iesniegšanas dienas” ar “dokumentu saņemšanas dienas”.

 

Atbalstīt

13.pants. Iesnieguma izskatīšanas termiņš

(1) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par azartspēļu organizēšanas licences izsniegšanu vai atteikumu izsniegt šādu licenci pieņem 90 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

(2) Ja tiek pieprasītas papildu ziņas un dokumenti, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par azartspēļu organizēšanas  licences izsniegšanu vai atteikumu izsniegt šādu licenci pieņem 90 dienu laikā no papildu ziņu un dokumentu saņemšanas dienas.

14.pants. Iesnieguma izskatīšanas kārtība

(1) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija, izskatot saņemto iesniegumu, izvērtē kapitālsabiedrības atbilstību šā likuma prasībām, kapitālsabiedrības pamatkapitāla daļu vai akciju īpašnieku, valdes vai padomes locekļu, revidentu atbilstību likuma prasībām, kā arī citus iesniegtos dokumentus, sabiedrības pamatkapitālā ieguldīto līdzekļu un mantas izcelsmi un attīstības plāna ekonomisko pamatojumu un pieņem lēmumu par azartspēļu organizēšanas speciālās licences izsniegšanu vai atteikumu izsniegt šādu licenci.

41

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 14.panta pirmajā daļā vārdus “valdes vai padomes” ar vārdiem “padomes un valdes”.

 

Atbalstīt

14.pants. Iesnieguma izskatīšanas kārtība

(1) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija, izskatot saņemto iesniegumu, izvērtē kapitālsabiedrības atbilstību šā likuma prasībām, kapitālsabiedrības pamatkapitāla daļu vai akciju īpašnieku, padomes un valdes locekļu, revidentu atbilstību likuma prasībām, kā arī citus iesniegtos dokumentus, sabiedrības pamatkapitālā ieguldīto līdzekļu un mantas izcelsmi un attīstības plāna nākamajam darbības gadam ekonomisko pamatojumu un pieņem lēmumu par azartspēļu organizēšanas licences izsniegšanu vai atteikumu izsniegt šādu licenci.

(2) Pieņemot lēmumu par azartspēļu organizēšanas speciālās licences izsniegšanu, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija nosaka šīs licences pārreģistrācijas termiņu nākamajam darbības gadam.

(3) Pieņemto lēmumu Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija paziņo iesniedzējam 10 dienu laikā.

 

 

 

(2) Pieņemot lēmumu par azartspēļu organizēšanas licences izsniegšanu, Izložu un azartspēļu uzrau dzības inspekcija nosaka šīs licences pārreģistrācijas termiņu nākamajam darbības gadam.

(3) Pieņemto lēmumu Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija paziņo iesniedzējam 10 dienu laikā.


 

15.pants. Atteikums izsniegt speciālo licenci

 

42

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 15.panta nosaukumā vārdus “speciālo licenci” ar vārdiem “azartspēļu organizēšanas licenci”.

Atbalstīt

15.pants. Atteikums izsniegt azartspēļu organizēšanas licenci

 

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai ir tiesības pieņemt lēmumu par atteikumu izsniegt azartspēļu organizēšanas speciālo licenci, ja:

43

Juridiskais birojs

Ierosinām papildināt 15.panta ievaddaļu ar vārdiem “pastāv vismaz viens no šādiem nosacījumiem”.

Atbalstīt

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai ir tiesības pieņemt lēmumu par atteikumu izsniegt azartspēļu organizēšanas licenci, ja pastāv vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

1) kapitālsabiedrības darbībā konstatēti būtiski likumu vai Ministru kabineta noteikumu pārkāpumi;

2) kapitālsabiedrībai ir parādi valsts vai pašvaldības budžetam;

3) iesniegtajos dokumentos uzrādītas nepatiesas ziņas;

4) kapitālsabiedrība neatbilst šajā likumā noteiktajām prasībām;

 

 

 

1) kapitālsabiedrības darbībā konstatēti būtiski likumu vai Ministru kabineta noteikumu pārkāpumi;

2) kapitālsabiedrībai ir parādi valsts vai pašvaldības budžetam;

3) iesniegtajos dokumentos uzrādītas nepatiesas ziņas;

4) kapitālsabiedrība neatbilst šajā likumā noteiktajām prasībām;

5) kapitālsabiedrības pamatkapitāla daļu vai akciju īpašnieki, valdes vai padomes locekļi, revidenti neatbilst šajā likumā noteiktajām prasībām;

44

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 15.panta 5.punktā vārdus “valdes vai padomes” ar vārdiem “padomes un valdes”.

Atbalstīt

5) kapitālsabiedrības pamatkapitāla daļu vai akciju īpašnieki, padomes un valdes locekļi, revidenti neatbilst šajā likumā noteiktajām prasībām;

6) tā konstatē, ka finanšu līdzekļi vai lietas, kurus iegulda kapitālsabiedrības pamatkapitālā, iegūti neparastos vai aizdomīgos darījumos vai nav dokumentāri pierādīta šo finanšu līdzekļu un lietu tiesiska ieguve;

45

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 15.panta 6.punktā vārdu “lieta” attiecīgā locījumā) ar vārdu “manta” (attiecīgā locījumā).

Atbalstīt

6) tā konstatē, ka finanšu līdzekļi vai manta, kuru iegulda kapitālsabiedrības pamatkapitālā, iegūti neparastos vai aizdomīgos darījumos vai nav dokumentāri pierādīta šo finanšu līdzekļu un mantas tiesiska ieguve;

7) iesniegtais attīstības plāns neatbilst reālajai tirgus situācijai un ir ekonomiski nepamatots;

8) kapitālsabiedrības parādsaistības pārsniedz tās aktīvus vai kapitālsabiedrība pasludināta par maksātnespējīgu.

 

 

 

7) iesniegtais attīstības plāns nākamajam darbības gadam neatbilst reālajai tirgus situācijai un ir ekonomiski nepamatots;

8) kapitālsabiedrības parādsaistības pārsniedz tās aktīvus vai kapitālsabiedrība pasludināta par maksātnespējīgu.

16.pants. Speciālās licences pārreģistrācija

 

46

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 16., 17. un 18.panta nosaukumā vārdu “speciālās” ar vārdiem “azartspēļu organizēšanas”.

Atbalstīt

16.pants Azartspēļu organizēšanas licences pārreģistrācija

 

Azartspēļu organizētājam azartspēļu organizēšanas speciālās licences pārreģistrācija jāveic katru gadu līdz datumam, kāds norādīts lēmumā par speciālās licences izsniegšanu.

 

 

 

Azartspēļu organizētājam azartspēļu organizēšanas licences pārreģistrācija jāveic katru gadu līdz datumam, kāds norādīts lēmumā par  licences izsniegšanu.

17.pants. Speciālās licences pārreģistrācijai iesniedzamie dokumenti

(1) Iesniegums un citi dokumenti azartspēļu organizēšanas speciālās licences pārreģistrācijai iesniedzami Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai divus mēnešus pirms pārreģistrācijas termiņa beigām.

(2) Iesniegumam par speciālās licences pārreģistrāciju pievieno:

1) likumā noteiktajā kārtībā pārbaudītu gada pārskatu un zvērināta revidenta atzinumu kopā ar paskaidrojumu par to, kad gada pārskats apstiprināts, un kārtējā gada pagājušo pilno gada ceturkšņu pārskata norakstu;

2) pārskatu par azartspēļu organizēšanu periodā no šīs licences saņemšanas vai tās iepriekšējās pārreģistrācijas dienas, kā arī pelņas vai zaudējumu aprēķinu par šo periodu;

3) informāciju par izmaiņām kapitālsabiedrības pamatkapitālā un dalībnieku un akcionāru sastāvā, kā arī padomes, valdes un revidentu sastāvā (ja tā jau nav iesniegta);

4) informāciju par kapitālsabiedrības kredītsaistībām, to apmēru un kredīta atdošanas termiņiem;

5) kapitālsabiedrības attīstības plānu nākamajam darbības gadam, norādot paredzētos azartspēļu veidus, prognozējamo azartspēļu vietu skaitu, spēļu galdu un azartspēļu automātu skaitu, darbinieku skaitu, paredzamo ieņēmumu un izdevumu apjomu un sadalījumu.

 

 

 

17.pants. Azartspēļu organizēšanas licences pārreģistrācijai iesniedzamie dokumenti

(1) Iesniegums un citi dokumenti azartspēļu organizēšanas licences pārreģistrācijai iesniedzami Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai divus mēnešus pirms pārreģistrācijas termiņa beigām.

(2) Iesniegumam par licences pārreģistrāciju pievieno:

1) likumā noteiktajā kārtībā pārbaudītu gada pārskatu un zvērināta revidenta atzinumu kopā ar paskaidrojumu par to, kad gada pārskats apstiprināts, un kārtējā gada pagājušo pilno gada ceturkšņu pārskata norakstu;

2) pārskatu par azartspēļu organizēšanu periodā no šīs licences saņemšanas vai tās iepriekšējās pārreģistrācijas dienas, kā arī pelņas vai zaudējumu aprēķinu par šo periodu;

3) informāciju par izmaiņām kapitālsabiedrības pamatkapitālā un dalībnieku un akcionāru sastāvā, kā arī padomes, valdes un revidentu sastāvā (ja tā jau nav iesniegta);

4) informāciju par kapitālsabiedrības kredītsaistībām, to apmēru un kredīta atdošanas termiņiem;

5) kapitālsabiedrības attīstības plānu nākamajam darbības gadam, norādot paredzētos azartspēļu veidus, prognozējamo azartspēļu vietu skaitu, spēļu galdu un azartspēļu automātu skaitu, darbinieku skaitu, paredzamo ieņēmumu un izdevumu apjomu un sadalījumu.

18.pants. Kārtība, kādā izlemjama speciālās licences pārreģistrācija

(1) Pārreģistrējot azartspēļu organizēšanas speciālo licenci, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija pārbauda, vai azartspēļu organizētājs atbilst likumā noteiktajām prasībām šīs licences pārreģistrācijai.

(2) Azartspēļu organizēšanas speciālās l icences pārreģistrāciju atsaka, ja pastāv kāds no šā likuma 15.pantā minētajiem nosacījumiem, kas var būt par iemeslu atteikumam izsniegt šādu licenci.

 

 

 

18.pants. Kārtība, kādā izlemjama azartspēļu organizēšanas licences pārreģistrācija

(1) Pārreģistrējot azartspēļu organizēšanas  licenci, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija pārbauda, vai azartspēļu organizētājs atbilst likumā noteiktajām prasībām šīs licences pārreģistrācijai.

(2) Azartspēļu organizēšanas licences pārreģistrāciju atsaka, ja pastāv kāds no šā likuma 15.pantā minētajiem nosacījumiem, kas var būt par iemeslu atteikumam izsniegt šādu licenci.

(3) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par azartspēļu organizēšanas speciālās licences pārreģistrāciju pieņem 30 dienu laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas. Ja tiek pieprasītas papildu ziņas un dokumenti, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par azartspēļu organizēšanas speciālās licences pārreģistrāciju pieņem 30 dienu laikā no papildu ziņu un dokumentu iesniegšanas dienas.

47

Juridiskais birojs

Ierosinām papildināt 18.panta trešo daļu pēc vārdiem “licences pārreģistrāciju” ar vārdiem “vai atteikumu pārreģistrēt licenci”.

Atbalstīt

(3) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par azartspēļu organizēšanas licences pārreģistrāciju vai atteikumu pārreģistrēt licenci pieņem 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Ja tiek pieprasītas papildu ziņas un dokumenti, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par azartspēļu organizēšanas licences pārreģistrāciju pieņem 30 dienu laikā no papildu ziņu un dokumentu saņemšanas dienas.

19.pants. Valsts nodevas samaksa

(1) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija azartspēļu organizēšanas speciālo licenci izsniedz pēc tam, kad samaksāta valsts noteiktā nodeva.

(2) Pēc tam, kad saņemts lēmums par azartspēļu organizēšanas speciālās licences izsniegšanu, tā saņēmējs 10 dienu laikā samaksā valsts noteikto nodevu par azartspēļu organizēšanas speciālās licences izsniegšanu.

(3) Lēmums par azartspēļu organizēšanas speciālās licences pārreģistrāciju dod tiesības turpināt azartspēļu organizēšanu tikai pēc tam, kad samaksāta valsts noteiktā nodeva.

48

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 19. pantā vārdus “valsts noteiktā nodeva” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “likumā noteiktā valsts nodeva” (attiecīgā locījumā).

 

Atbalstīt

19.pants. Valsts nodevas samaksa

(1) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija azartspēļu organizēšanas licenci izsniedz pēc tam, kad samaksāta likumā noteiktā valsts nodeva.

(2) Pēc tam, kad saņemts lēmums par azartspēļu organizēšanas licences izsniegšanu, tā saņēmējs 10 dienu laikā samaksā likumā noteikto valsts nodevu par azartspēļu organizēšanas licences izsniegšanu.

(3) Lēmums par azartspēļu organizēšanas  licences pārreģistrāciju dod tiesības turpināt azartspēļu organizēšanu tikai pēc tam, kad samaksāta likumā noteiktā valsts nodeva.

IV nodaļa

Azartspēļu organizēšanas vietas

 

 

 

IV nodaļa

Azartspēļu organizēšanas vietas

20.pants. Azartspēļu organizēšanas vietas

Azartspēles drīkst organizēt tikai kazino, spēļu zālēs, bingo zālēs, kā arī totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietās, ja ir saņemta attiecīga azartspēļu organizēšanas vietas licence.

 

 

 

20.pants. Azartspēļu organizēšanas vietas

Azartspēles drīkst organizēt tikai kazino, spēļu zālēs, bingo zālēs, kā arī totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietās, ja ir saņemta attiecīga azartspēļu organizēšanas vietas licence.


 

21.pants. Kazino

(1) Kazino ir azartspēļu organizēšanas vieta, kas ēkas tehniskās inventarizācijas plānā atzīmēta kā konstruktīvi nodalīta atsevišķa telpa vai vairākas savstarpēji saistītas telpas, kuras ir īpaši iekārtotas, spēļu automātu, ruletes, kāršu un kauliņu spēļu organizēšanai un kurās ir uzstādīti vismaz:

1) desmit spēļu galdi, ja kazino atrodas Rīgā;

2) pieci spēļu galdi, ja kazino atrodas ārpus Rīgas.

49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

Latvijas Pirmās partijas frakcija

Izteikt 21.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Kazino ir azartspēļu organizēšanas vieta, kas ēkas tehniskajā inventarizācijas plānā atzīmēta kā konstruktīvi nodalīta atsevišķa telpa vai vairākas savstarpēji saistītas telpas, kuras ir īpaši iekārtotas spēļu automātu, ruletes, kāršu un kauliņu spēļu organizēšanai un kurās ir uzstādīti vismaz:

1) piecpadsmit spēļu galdi, ja kazino atrodas Rīgā;

2) pieci spēļu galdi, ja kazino atrodas ārpus Rīgas.”

 

Juridiskais birojs

Ierosinām papildināt 21.panta pirmo daļu pēc vārda “ruletes” ar vārdiem “(cilindriskās spēles)”.

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

21.pants. Kazino

(1) Kazino ir azartspēļu organizēšanas vieta, kas ēkas tehniskās inventarizācijas plānā atzīmēta kā konstruktīvi nodalīta atsevišķa telpa vai vairākas savstarpēji saistītas telpas, kuras ir īpaši iekārtotas, spēļu automātu, ruletes (cilindriskās spēles), kāršu un kauliņu spēļu organizēšanai un kurās ir uzstādīti vismaz:

1) desmit spēļu galdi, ja kazino atrodas Rīgā;

2) pieci spēļu galdi, ja kazino atrodas ārpus Rīgas.

(2) Ruletes (cilindriskās spēles), kāršu un kauliņu spēles galdus aizliegts uzstādīt un ekspluatēt ārpus kazino.

(3) Visām azartspēļu iekārtām, kas atrodas kazino, jābūt tās kapitālsabiedrības īpašumā, kura saņēmusi attiecīgo azartspēļu organizēšanas vietas licenci.

 

 

 

(2) Ruletes (cilindriskās spēles), kāršu un kauliņu spēles galdus aizliegts uzstādīt un ekspluatēt ārpus kazino.

(3) Visām azartspēļu iekārtām, kas atrodas kazino, jābūt tās kapitālsabiedrības īpašumā, kura saņēmusi attiecīgo azartspēļu organizēšanas vietas licenci.

22.pants. Spēļu zāle

(1) Spēļu zāle ir azartspēļu organizēšanas vieta, kas ē kas tehniskās inventarizācijas plānā atzīmēta kā konstruktīvi nodalīta atsevišķa telpa vai vairākas savstarpēji saistītas telpas, kurās ir uzstādīti un tiek ekspluatēti vismaz 20 azartspēļu automāti.

51

 

 

 

52

Deputāts J.Jurkāns

Likuma 22.panta pirmajā daļā aizstāt skaitli “20” ar skaitli “40”.

 

Latvijas Pirmās partijas frakcija

Izteikt 22.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Spēļu zāle ir azartspēļu organizēšanas vieta, kas ēkas tehniskās inventarizācijas plānā atzīmēta kā konstruktīvi nodalīta atsevišķa telpa vai vairākas savstarpēji saistītas telpas, kurās ir uzstādīti un tiek ekspluatēti vismaz:

1) trīsdesmit azartspēļu automāti, ja spēļu zāle atrodas Rīgā;

2) divdesmit azartspēļu automāti, ja sēļu zāle atrodas ārpus Rīgas.”

Neatbalstīt

 

 

 

Neatbalstīt

22.pants. Spēļu zāle

(1) Spēļu zāle ir azartspēļu organizēšanas vieta, kas ēkas tehniskās inventarizācijas plānā atzīmēta kā konstruktīvi nodalīta atsevišķa telpa vai vairākas savstarpēji saistītas telpas, kurās ir uzstādīti un tiek ekspluatēti vismaz 20 azartspēļu automāti.

(2) Spēļu zālē drīkst uzstādīt tikai tās kapitālsabiedrības īpašumā esošos vai uz finanšu līzinga līguma pamata iegādātos azartspēļu automātus, kurai izsniegta attiecīgā azartspēļu organizēšanas vietas licence.

 

 

 

(2) Spēļu zālē drīkst uzstādīt tikai tās kapitālsabiedrības īpašumā esošos vai uz finanšu līzinga līguma pamata iegādātos azartspēļu automātus, kurai izsniegta attiecīgā azartspēļu organizēšanas vietas licence.

23.pants. Bingo zāle

Bingo zāle ir azartspēļu organizēšanas vieta, kas ēkas tehniskās inventarizācijas plānā atzīmēta kā konstruktīvi nodalīta atsevišķa telpa vai vairākas savstarpēji saistītas telpas, kurās organizē bingo.

 

 

 

23.pants. Bingo zāle

Bingo zāle ir azartspēļu organizēšanas vieta, kas ēkas tehniskās inventarizācijas plānā atzīmēta kā konstruktīvi nodalīta atsevišķa telpa vai vairākas savstarpēji saistītas telpas, kurās organizē bingo.

24.pants. Azartspēļu automātu uzstādīšanas vietas

Azartspēļu automātus drīkst uzstādīt un ekspluatēt tikai kazino un spēļu zālēs.

 

 

 

24.pants. Azartspēļu automātu uzstādīšanas vietas

Azartspēļu automātus drīkst uzstādīt un ekspluatēt tikai kazino un spēļu zālēs.

25.pants. Totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vieta

Totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vieta ir azartspēļu organizēšanas vieta, kas ēkas tehniskās inventarizācijas plānā atzīmēta kā telpa vai telpas daļa, kur pieņem likmes totalizatoram vai derībām.

 

 

 

25.pants. Totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vieta

Totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vieta ir azartspēļu organizēšanas vieta, kas ēkas tehniskās inventarizācijas plānā atzīmēta kā telpa vai telpas daļa, kur pieņem likmes totalizatoram vai derībām.

26.pants. Kazino, spēļu zāles vai bingo zāles licence

(1) Kazino, spēļu zāles vai bingo zāles licence dod tiesības atvērt kazino, spēļu zāli vai bingo zāli licencē norādītajā vietā, un šo licenci izsniedz kapitālsabiedrībām, kuras ir saņēmušas speciālo licenci spēļu automātu spēles, ruletes, kāršu un kauliņu spēļu vai bingo organizēšanai.

 

 

 

26.pants. Kazino, spēļu zāles vai bingo zāles licence

(1) Kazino, spēļu zāles vai bingo zāles licence dod tiesības atvērt kazino, spēļu zāli vai bingo zāli licencē norādītajā vietā, un šo licenci izsniedz kapitālsabiedrībām, kuras ir saņēmušas licenci spēļu automātu spēles, ruletes, kāršu un kauliņu spēļu vai bingo organizēšanai.

(2) Lai saņemtu kazino, spēļu zāles vai bingo zāles licenci, azartspēļu organizētājs iesniedz Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai iesniegumu, kuram pievieno:

1) zemesgrāmatu nodalījuma norakstu, kas apliecina iesniedzēja īpašuma tiesības uz telpām, kurās paredzēts atvērt kazino, spēļu zāli vai bingo zāli, vai dokumentus (to kopijas), kas pierāda viņa tiesības lietot telpas, kurās paredzēts atvērt kazino, spēļu zāli vai bingo zāli, kopā ar attiecīgā zemesgrāmatu nodalījuma norakstu. Ja persona, kura parakstījusi dokumentu, kas pierāda telpu lietošanas tiesības, nav telpu īpašnieks, papildus iesniedzams telpu īpašnieka rakstveida apliecinājums par piekrišanu atvērt kazino, spēļu zāli vai bingo zāli šajās telpās;

2) to ēkas stāvu plānu, kuros paredzēts atvērt kazino, spēļu zāli vai bingo zāli, norādot telpas, kurās tiks organizētas azartspēles;

3) konkrētā kazino, spēļu zāles vai bingo zāles attīstības plānu nākamajam darbības gadam, norādot paredzētos azartspēļu veidus, spēļu galdu un azartspēļu automātu skaitu, darbinieku skaitu, paredzamo ieņēmumu un izdevumu apjomu un sadalījumu;

 

 

 

(2) Lai saņemtu kazino, spēļu zāles vai bingo zāles licenci, azartspēļu organizētājs iesniedz Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai iesniegumu, kuram pievieno:

1) zemesgrāmatu nodalījuma norakstu, kas apliecina iesniedzēja īpašuma tiesības uz telpām, kurās paredzēts atvērt kazino, spēļu zāli vai bingo zāli, vai dokumentus (to kopijas), kas pierāda viņa tiesības lietot telpas, kurās paredzēts atvērt kazino, spēļu zāli vai bingo zāli, kopā ar attiecīgā zemesgrāmatu nodalījuma norakstu. Ja persona, kura parakstījusi dokumentu, kas pierāda telpu lietošanas tiesības, nav telpu īpašnieks, papildus iesniedzams telpu īpašnieka rakstveida apliecinājums par piekrišanu atvērt kazino, spēļu zāli vai bingo zāli šajās telpās;

2) to ēkas stāvu plānu, kuros paredzēts atvērt kazino, spēļu zāli vai bingo zāli, norādot telpas, kurās tiks organizētas azartspēles;

3) konkrētā kazino, spēļu zāles vai bingo zāles attīstības plānu nākamajam darbības gadam, norādot paredzētos azartspēļu veidus, spēļu galdu un azartspēļu automātu skaitu, darbinieku skaitu, paredzamo ieņēmumu un izdevumu apjomu un sadalījumu;

4) saskaņā ar šo likumu izsniegtu pašvaldības atļauju atvērt kazino, spēļu zāli vai bingo zāli un organizēt attiecīgās azartspēles konkrētajās telpās;

53

Deputāts J.Sokolovskis

Izslēgt 26.panta otrās daļas 4.punktu.

Neatbalstīt

4) saskaņā ar šo likumu izsniegtu pašvaldības atļauju atvērt kazino, spēļu zāli vai bingo zāli un organizēt attiecīgās azartspēles konkrētajās telpās;

5) informāciju par kazino, spēļu zāles vai bingo zāles vadītāju (administratoru), norādot viņa vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja koda nav, — personu apliecinošā dokumenta nosaukumu, numuru, izdošanas datumu un izdevējiestādes nosaukumu);

6) izziņu, kas apliecina, ka kazino, spēļu zāles vai bingo zāles telpu plānojums un labiekārtojums atbilst to normatīvo aktu prasībām, kuri ir spēkā attiecībā uz sabiedriskajām ēkām un būvēm, ņemot vērā cilvēku skaitu, kādam tās paredzētas.

 

 

 

5) informāciju par kazino, spēļu zāles vai bingo zāles vadītāju (administratoru), norādot viņa vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja koda nav, — personu apliecinošā dokumenta nosaukumu, numuru, izdošanas datumu un izdevējiestādes nosaukumu);

6) izziņu, kas apliecina, ka kazino, spēļu zāles vai bingo zāles telpu plānojums un labiekārtojums atbilst to normatīvo aktu prasībām, kuri ir spēkā attiecībā uz sabiedriskajām ēkām un būvēm, ņemot vērā cilvēku skaitu, kādam tās paredzētas.

27.pants. Totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietas licence

(1) Totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietas licenci izsniedz kapitālsabiedrībām, kuras ir saņēmušas speciālo licenci totalizatora vai derību organizēšanai, un tā dod tiesības pieņemt likmes dalībai totalizatorā vai derībās licencē norādītajā vietā.

 

 

 

27.pants. Totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietas licence

(1) Totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietas licenci izsniedz kapitālsabiedrībām, kuras ir saņēmušas licenci totalizatora vai derību organizēšanai, un tā dod tiesības pieņemt likmes dalībai totalizatorā vai derībās licencē norādītajā vietā.

(2) Lai saņemtu totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietas licenci, azartspēļu organizētājs iesniedz Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai iesniegumu, kuram pievieno:

1) zemesgrāmatu nodalījuma norakstu, kas apliecina iesniedzēja īpašuma tiesības uz telpām, kurās paredzēts atvērt totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietu, vai dokumentus (to kopijas), kas pierāda viņa tiesības lietot telpas, kurās paredzēts atvērt totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietu, kopā ar attiecīgā zemesgrāmatu nodalījuma norakstu. Ja persona, kura parakstījusi dokumentu, kas pierāda telpu lietošanas tiesības, nav telpu īpašnieks, papildus iesniedzams telpu īpašnieka rakstveida apliecinājums par piekrišanu atvērt totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietu šajās telpās;

2) to ēkas stāvu plānu, kuros paredzēts atvērt totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietu, norādot telpas, kurās tiks organizētas azartspēles;

 

 

 

(2) Lai saņemtu totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietas licenci, azartspēļu organizētājs iesniedz Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai iesniegumu, kuram pievieno:

1) zemesgrāmatu nodalījuma norakstu, kas apliecina iesniedzēja īpašuma tiesības uz telpām, kurās paredzēts atvērt totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietu, vai dokumentus (to kopijas), kas pierāda viņa tiesības lietot telpas, kurās paredzēts atvērt totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietu, kopā ar attiecīgā zemesgrāmatu nodalījuma norakstu. Ja persona, kura parakstījusi dokumentu, kas pierāda telpu lietošanas tiesības, nav telpu īpašnieks, papildus iesniedzams telpu īpašnieka rakstveida apliecinājums par piekrišanu atvērt totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietu šajās telpās;

2) to ēkas stāvu plānu, kuros paredzēts atvērt totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietu, norādot telpas, kurās tiks organizētas azartspēles;

3) saskaņā ar šo likumu izsniegtu pašvaldības atļauju atvērt totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietu un organizēt attiecīgās azartspēles konkrētajās telpās;

54

Deputāts J.Sokolovskis

Izslēgt 27.panta otrās daļas 3.punktu.

Neatbalstīt

3) saskaņā ar šo likumu izsniegtu pašvaldības atļauju atvērt totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietu un organizēt attiecīgās azartspēles konkrētajās telpās;

4) konkrētās totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietas attīstības plānu nākamajam darbības gadam, norādot paredzētos azartspēļu veidus, azartspēļu iekārtas, paredzēto piedāvājamo notikumu skaitu, darbinieku skaitu, paredzamo ieņēmumu un izdevumu apjomu un sadalījumu.

 

 

 

4) konkrētās totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietas attīstības plānu nākamajam darbības gadam, norādot paredzētos azartspēļu veidus, azartspēļu iekārtas, paredzēto piedāvājamo notikumu skaitu, darbinieku skaitu, paredzamo ieņēmumu un izdevumu apjomu un sadalījumu.

28.pants. Azartspēļu organizēšanas vietas licences izsniegšana

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par azartspēļu organizēšanas vietas licences izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt šādu licenci pieņem 30 dienu laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas. Ja tiek pieprasītas papildu ziņas un dokumenti, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par azartspēļu organizēšanas vietas licences izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt šādu licenci pieņem 30 dienu laikā no papildu ziņu un dokumentu iesniegšanas dienas.

 

 

 

28.pants. Azartspēļu organizēšanas vietas licences izsniegšana

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par azartspēļu organizēšanas vietas licences izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt šādu licenci pieņem 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Ja tiek pieprasītas papildu ziņas un dokumenti, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par azartspēļu organizēšanas vietas licences izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt šādu licenci pieņem 30 dienu laikā no papildu ziņu un dokumentu saņemšanas dienas.

29.pants. Azartspēļu organizēšanas vietas atbildīgā persona

Azartspēļu organizēšanas vietas atbildīgā persona ir kazino, spēļu zāles vai bingo zāles vadītājs (administrators), kas ir atbildīgs par azartspēļu norises likumību konkrētajā kazino, spēļu zālē vai bingo zālē.

 

 

 

29.pants. Azartspēļu organizēšanas vietas atbildīgā persona

Azartspēļu organizēšanas vietas atbildīgā persona ir kazino, spēļu zāles vai bingo zāles vadītājs (administrators), kas ir atbildīgs par azartspēļu norises likumību konkrētajā kazino, spēļu zālē vai bingo zālē.

30.pants. Azartspēļu organizēšanas vietas atbildīgās personas apstiprināšana

(1) Izsniedzot kazino, spēļu zāles vai bingo zāles licenci, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija apstiprina kazino, spēļu zāles vai bingo zāles vadītāju (administratoru).

 

 

 

30.pants. Azartspēļu organizēšanas vietas atbildīgās personas apstiprināšana

(1) Izsniedzot kazino, spēļu zāles vai bingo zāles licenci, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija apstiprina kazino, spēļu zāles vai bingo zāles vadītāju (administratoru).

(2) Par kazino, spēļu zāles vai bingo zāles vadītāju (administratoru) neapstiprina personu:

 

55

Juridiskais birojs

Ierosinām papildināt 30.panta otrās daļas ievaddaļu ar vārdiem “uz kuru attiecas vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:”.

Atbalstīt

(2) Par kazino, spēļu zāles vai bingo zāles vadītāju (administratoru) neapstiprina personu uz kuru attiecas vismaz viens no šādiem nosacījumiem::

 

1) kura likumā noteiktajā kārtībā atzīta par rīcībnespējīgu;

2) kura tiek turēta aizdomās, ir apsūdzēta vai notiesāta par noziedzīgu nodarījumu;

3) pret kuru kriminālprocess par tīšu noziedzīgu nodarījumu izbeigts uz nereabilitējoša pamata.

 

 

 

1) kura likumā noteiktajā kārtībā atzīta par rīcībnespējīgu;

2) kura tiek turēta aizdomās, ir apsūdzēta vai notiesāta par noziedzīgu nodarījumu;

3) pret kuru kriminālprocess par tīšu noziedzīgu nodarījumu izbeigts uz nereabilitējoša pamata.

(3) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par kazino, spēļu zāles vai bingo zāles vadītāja (administratora) atbildīgās personas apstiprināšanu vai par atteikumu apstiprināt attiecīgo vadītāju (administratoru) vai atbildīgo personu pieņem 30 dienu laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas. Ja tiek pieprasītas papildu ziņas un dokumenti, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par kazino, spēļu zāles vai bingo zāles vadītāja (administratora) atbildīgās personas apstiprināšanu vai par atteikumu apstiprināt attiecīgo vadītāju (administratoru) vai atbildīgo personu pieņem 30 dienu laikā no papildu ziņu un dokumentu iesniegšanas dienas.

56

Juridiskais birojs

Ierosinām izslēgt 30.panta trešajā daļā vārdus “atbildīgā persona” (attiecīgā locījumā).

Atbalstīt

(3) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par kazino, spēļu zāles vai bingo zāles vadītāja (administratora) apstiprināšanu vai par atteikumu apstiprināt attiecīgo vadītāju (administratoru) pieņem 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Ja tiek pieprasītas papildu ziņas un dokumenti, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par kazino, spēļu zāles vai bingo zāles vadītāja (administratora) apstiprināšanu vai par atteikumu apstiprināt attiecīgo vadītāju (administratoru) vai atbildīgo personu pieņem 30 dienu laikā no papildu ziņu un dokumentu saņemšanas dienas.

(4) Kazino, spēļu zāles vai bingo zāles darbība ir aizliegta, ja Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija nav apstiprinājusi tās vadītāju (administratoru).

 

 

 

(4) Kazino, spēļu zāles vai bingo zāles darbība ir aizliegta, ja Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija nav apstiprinājusi tās vadītāju (administratoru).

31.pants. Azartspēļu organizēšanas vietas atbildīgās personas nomaiņa

(1) Par jauna kazino, spēļu zāles vai bingo zāles vadītāja (administratora) iecelšanu un iepriekšējā vadītāja (administratora) atbrīvošanu azartspēļu organizētājs triju darba dienu laikā paziņo Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai.

(2) Lēmumu par kazino, spēļu zāles vai bingo zāles jaunā vadītāja (administratora) apstiprināšanu vai par atteikumu apstiprināt šo vadītāju (administratoru) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija pieņem 20 dienu laikā pēc attiecīgā paziņojuma saņemšanas.

 

 

 

31.pants. Azartspēļu organizēšanas vietas atbildīgās personas nomaiņa

(1) Par jauna kazino, spēļu zāles vai bingo zāles vadītāja (administratora) iecelšanu un iepriekšējā vadītāja (administratora) atbrīvošanu azartspēļu organizētājs triju darba dienu laikā paziņo Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai.

(2) Lēmumu par kazino, spēļu zāles vai bingo zāles jaunā vadītāja (administratora) apstiprināšanu vai par atteikumu apstiprināt šo vadītāju (administratoru) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija pieņem 20 dienu laikā pēc attiecīgā paziņojuma saņemšanas.

(3) Azartspēļu organizēšanas vietas vadītāja (administratora) nomaiņas periodā līdz lēmuma pieņemšanai nav spēkā šā likuma 30.panta ceturtajā daļā noteiktais aizliegums.

57

Juridiskais birojs

Ierosinām izslēgt 31.panta trešajā daļā vārdus “nav spēkā” un papildināt tekstu ar vārdiem “netiek piemērots”.

Atbalstīt

(3) Azartspēļu organizēšanas vietas vadītāja (administratora) nomaiņas periodā līdz lēmuma pieņemšanai netiek piemērots šā likuma 30.panta ceturtajā daļā noteiktais aizliegums.

32.pants. Kazino, spēļu zāles vai bingo zāles licences pārreģistrācija

(1) Azartspēļu organizētājs kazino, spēļu zāles vai bingo zāles licences pārreģistrāciju veic katru gadu līdz datumam, kāds norādīts lēmumā par kazino, spēļu zāles vai bingo zāles licences izsniegšanu.

(2) Iesniegums un konkrētās azartspēļu organizēšanas vietas attīstības plāns kazino, spēļu zāles vai bingo zāles licences pārreģistrācijai iesniedzams Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai vienu mēnesi pirms pārreģistrācijas termiņa beigām.

(3) Pārreģistrējot kazino, spēļu zāles vai bingo zāles licenci, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija pārbauda, vai azartspēļu organizētājs atbilst likumā noteiktajām prasībām šīs licences pārreģistrācijai.

(4) Kazino, spēļu zāles vai bingo zāles licences pārreģistrāciju atsaka, ja kāds no šā likuma 26.panta otrajā daļā norādītajiem dokumentiem ir zaudējis spēku un tā vietā Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai nav iesniegts jauns dokuments.

 

 

 

32.pants. Kazino, spēļu zāles vai bingo zāles licences pārreģistrācija

(1) Azartspēļu organizētājs kazino, spēļu zāles vai bingo zāles licences pārreģistrāciju veic katru gadu līdz datumam, kāds norādīts lēmumā par kazino, spēļu zāles vai bingo zāles licences izsniegšanu.

(2) Iesniegums un konkrētās azartspēļu organizēšanas vietas attīstības plāns nākamajam darbības gadam kazino, spēļu zāles vai bingo zāles licences pārreģistrācijai iesniedzams Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai vienu mēnesi pirms pārreģistrācijas termiņa beigām.

(3) Pārreģistrējot kazino, spēļu zāles vai bingo zāles licenci, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija pārbauda, vai azartspēļu organizētājs atbilst likumā noteiktajām prasībām šīs licences pārreģistrācijai.

(4) Kazino, spēļu zāles vai bingo zāles licences pārreģistrāciju atsaka, ja kāds no šā likuma 26.panta otrajā daļā norādītajiem dokumentiem ir zaudējis spēku un tā vietā Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai nav iesniegts jauns dokuments.

(5) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par kazino, spēļu zāles vai bingo zāles licences pārreģistrāciju vai atteikumu pārreģistrēt šo licenci pieņem 30 dienu laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas. Ja tiek pieprasītas papildu ziņas un dokumenti, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par kazino, spēļu zāles vai bingo zāles licences pārreģistrāciju vai atteikumu pārreģistrēt šo licenci pieņem 30 dienu laikā no papildu ziņu un dokumentu iesniegšanas dienas.

 

 

 

 

(5) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par kazino, spēļu zāles vai bingo zāles licences pārreģistrāciju vai atteikumu pārreģistrēt šo licenci pieņem 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Ja tiek pieprasītas papildu ziņas un dokumenti, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par kazino, spēļu zāles vai bingo zāles licences pārreģistrāciju vai atteikumu pārreģistrēt šo licenci pieņem 30 dienu laikā no papildu ziņu un dokumentu saņemšanas dienas.

33.pants.Totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietas licences pārreģistrācija

(1) Azartspēļu organizētājam totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietas licences pārreģistrācija jāveic katru gadu līdz datumam, kurš ir norādīts lēmumā par totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanas licences izsniegšanu.

58

Juridiskais birojs

Ierosinām izslēgt 33.panta pirmajā daļā vārdu “atvēršanas”

Atbalstīt

33.pants.Totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietas licences pārreģistrācija

(1) Azartspēļu organizētājam totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietas licences pārreģistrācija jāveic katru gadu līdz datumam, kurš ir norādīts lēmumā par totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietas licences izsniegšanu.

(2) Iesniegums un konkrētās azartspēļu organizēšanas vietas attīstības plāns nākamajam gadam totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietas licences pārreģistrācijai iesniedzams Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai vienu mēnesi pirms pārreģistrācijas termiņa beigām.

(3) Pārreģistrējot totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietas licenci, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija pārbauda, vai azartspēļu organizētājs atbilst likumā noteiktajām prasībām šīs licences pārreģistrācijai.

(4) Totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietas licences pārreģistrāciju atsaka, ja kāds no šā likuma 27.panta otrajā daļā norādītajiem dokumentiem ir zaudējis spēku un tā vietā Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai nav iesniegts jauns dokuments.

 

 

 

(2) Iesniegums un konkrētās azartspēļu organizēšanas vietas attīstības plāns nākamajam darbības gadam totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietas licences pārreģistrācijai iesniedzams Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai vienu mēnesi pirms pārreģistrācijas termiņa beigām.

(3) Pārreģistrējot totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietas licenci, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija pārbauda, vai azartspēļu organizētājs atbilst likumā noteiktajām prasībām šīs licences pārreģistrācijai.

(4) Totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietas licences pārreģistrāciju atsaka, ja kāds no šā likuma 27.panta otrajā daļā norādītajiem dokumentiem ir zaudējis spēku un tā vietā Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai nav iesniegts jauns dokuments.

(5) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietas licences pārreģistrāciju vai atteikumu pārreģistrēt šo licenci pieņem 30 dienu laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas. Ja tiek pieprasītas papildu ziņas un dokumenti, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietas licences pārreģistrāciju vai atteikumu pārreģistrēt šo licenci pieņem 30 dienu laikā no papildu ziņu un dokumentu iesniegšanas dienas.

 

 

 

(5) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietas licences pārreģistrāciju vai atteikumu pārreģistrēt šo licenci pieņem 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Ja tiek pieprasītas papildu ziņas un dokumenti, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietas licences pārreģistrāciju vai atteikumu pārreģistrēt šo licenci pieņem 30 dienu laikā no papildu ziņu un dokumentu saņemšanas dienas.

34.pants. Valsts nodevas samaksa

(1) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija kazino, spēļu zāles vai bingo zāles licenci izsniedz pēc tam, kad samaksāta valsts noteiktā nodeva.

(2) Lēmums par kazino, spēļu zāles vai bingo zāles licences pārreģistrāciju dod tiesības turpināt azartspēļu organizēšanu tikai pēc tam, kad samaksāta valsts noteiktā nodeva.

59

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 34. pantā vārdus “valsts noteiktā nodeva” ar vārdiem “likumā noteiktā valsts nodeva”.

 

Atbalstīt

34.pants. Valsts nodevas samaksa

(1) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija kazino, spēļu zāles vai bingo zāles licenci izsniedz pēc tam, kad samaksāta likumā noteiktā valsts nodeva.

(2) Lēmums par kazino, spēļu zāles vai bingo zāles licences pārreģistrāciju dod tiesības turpināt azartspēļu organizēšanu tikai pēc tam, kad samaksāta likumā noteiktā valsts nodeva.

V nodaļa

Azartspēļu organizētāju tiesības un pienākumi

 

 

 

V nodaļa

Azartspēļu organizētāju tiesības un pienākumi

35.pants. Azartspēļu organizētāja tiesības

Lai nodrošinātu normatīvo aktu prasību ievērošanu, azartspēļu organizētājam ir tiesības:

1) izdot iekšējās kārtības noteikumus, kas jāievēro azartspēļu vietas apmeklētājiem;

 

 

 

35.pants. Azartspēļu organizētāja tiesības

Lai nodrošinātu normatīvo aktu prasību ievērošanu, azartspēļu organizētājam ir tiesības:

1) izdot iekšējās kārtības noteikumus, kas jāievēro azartspēļu vietas apmeklētājiem;

2) pieprasīt, lai azartspēļu vietas apmeklētāji uzrāda personu apliecinošus dokumentus, un šajā likumā noteiktajos gadījumos reģistrēt personu identificējošos datus;

60

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt 35.panta 2.punktu šādā redakcijā:

“2) pieprasīt, lai azartspēļu vietas apmeklētāji uzrāda personu apliecinošus dokumentus, un šajā likumā noteiktajos gadījumos veikt fizisko personu datu apstrādi;”.

Atbalstīt

2) pieprasīt, lai azartspēļu vietas apmeklētāji uzrāda personu apliecinošus dokumentus, un šajā likumā noteiktajos gadījumos veikt fizisko personu datu apstrādi;

3) pārsūdzēt Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas lēmumus.

61

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 35.panta 3.punktā vārdu “pārsūdzēt” ar vārdiem “apstrīdēt un pārsūdzēt”

Atbalstīt

3) apstrīdēt un pārsūdzēt Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas lēmumus.

36.pants. Azartspēļu organizētāja vispārīgie pienākumi

(1) Azartspēļu organizētājs ir atbildīgs par:

1) azartspēles norises likumību;

2) azartspēles nodokļa un nodevas samaksu likumā noteiktajā kārtībā un apmērā;

3) iesaistītā personāla kompetenci un profesionalitāti.

 

 

 

36.pants. Azartspēļu organizētāja vispārīgie pienākumi

(1) Azartspēļu organizētājs ir atbildīgs par:

1) azartspēles norises likumību;

2) azartspēles nodokļa un nodevas samaksu likumā noteiktajā kārtībā un apmērā;

3) iesaistītā personāla kompetenci un profesionalitāti;


 

(2) Azartspēļu organizēšanas vietā, ja to pieprasa spēlētājs, jābūt pieejamai Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātajai attiecīgās azartspēles noteikumu kopijai.

 

62

 

 

 

 

 

 

 

 

63

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt 36.panta otro daļu kā panta pirmās daļas 4.punktu (attiecīgi grozot turpmāko daļu numerāciju) šādā redakcijā:

“4) to, lai azartspēļu organizēšanas vietā pēc spēlētāja pieprasījuma ir pieejama Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā apstiprināta attiecīgās azartspēles noteikumu kopija.”.

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt 36.panta otro daļu kā panta pirmās daļas 4.punktu (attiecīgi grozot turpmāko daļu numerāciju) šādā redakcijā:

“4) to, lai azartspēļu organizēšanas vietā pēc spēlētāja pieprasījuma ir pieejama Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā apstiprinātu attiecīgās azartspēles noteikumu kopija.”.

Iestrādāts komisijas priekšlikumā (63)

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

4) to, lai azartspēļu organizēšanas vietā pēc spēlētāja pieprasījuma ir pieejama Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā apstiprinātu attiecīgās azartspēles noteikumu kopija.

(3) Azartspēles organizētājs fiksē to personu, kas pērk vai maina pret naudu spēles dalības līdzekļus (čipus, žetonus u.tml.) par summu, kas ekvivalenta 1000 Eiro vai lielāku, pārrēķinot latos pēc LR noteiktā valūtas kursa, identificējošos datus - vārdu, uzvārdu un personas kodu, bet ja tāda nav - personu apliecinoša dokumenta nosaukumu, numurs, izdošanas datumu un izdevējiestādes nosaukumu. Minēto informāciju par spēlētāju un ar to veikto darījumu apliecinošos dokumentus azartspēles organizētājs saglabā ne mazāk kā piecus gadus.

64

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 36.panta trešajā daļā vārdus “ pēc LR noteiktā valūtas kursa” ar vārdiem “pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa attiecīgās darbības veikšanas dienā”.

Atbalstīt

(3) Azartspēles organizētājs fiksē to personu, kas pērk vai maina pret naudu spēles dalības līdzekļus (čipus, žetonus u.tml.) par summu, kas ekvivalenta 1000 Eiro vai lielāku, pārrēķinot latos pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa attiecīgās darbības veikšanas dienā, identificējošos datus - vārdu, uzvārdu un personas kodu, bet ja tāda nav - personu apliecinoša dokumenta nosaukumu, numurs, izdošanas datumu un izdevējiestādes nosaukumu. Minēto informāciju par spēlētāju un ar to veikto darījumu apliecinošos dokumentus azartspēles organizētājs saglabā ne mazāk kā piecus gadus.

(4) Azartspēļu organizētājs nodrošina laimesta izmaksu spēlētājam, ievērojot likuma “Par nodokļiem un nodevām” nosacījumus:

1) laimestu, kas nepārsniedz 500 latus, izmaksā nekavējoties;

2) laimestu no 501 lata līdz 10 000 latiem izmaksā 24 stundu laikā;

65

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 36.panta ceturtajā daļā vārdus “ievērojot likuma “Par nodokļiem un nodevām” nosacījumus”“ ar vārdiem “ievērojot šādus nosacījumus”.

 

Atbalstīt

(4) Azartspēļu organizētājs nodrošina laimesta izmaksu spēlētājam, ievērojot šādus nosacījumus:

1) laimestu, kas nepārsniedz 500 latus, izmaksā nekavējoties;

2) laimestu no 501 lata līdz 10 000 latiem izmaksā 24 stundu laikā;


 

3) laimestu, kas pārsniedz 10000 latus izmaksā azartspēles noteikumos apstiprinātā kārtībā ne vēlāk kā 30 dienu laikā, ne vairāk kā divos maksājumos;

 

66

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 36.panta ceturtajā daļā vārdus “ne vēlāk kā 30 dienu laikā, ne vairāk kā divos maksājumos” ar vārdiem “ne vēlāk kā 30 dienu laikā un ne vairāk kā divos maksājumos”

Atbalstīt

3) laimestu, kas pārsniedz 10000 latus izmaksā azartspēles noteikumos apstiprinātā ne vēlāk kā 30 dienu laikā un ne vairāk kā divos maksājumos;

 

4) pēc klienta lūguma laimestu var izmaksāt skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz klienta bankas kontu.

67

 

 

 

 

68

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 36.panta ceturtās daļas 4.punktā vārdus “klienta bankas kontu” ar vārdiem “klienta norādītu kontu bankā”.

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt 36.panta ceturtās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

“4) pēc spēlētāja lūguma laimestu var izmaksāt skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz spēlētāja norādītu kontu bankā.”

Iestrādāts komisijas priekšlikumā (68)

 

Atbalstīt

4) pēc spēlētāja lūguma laimestu var izmaksāt skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz spēlētāja norādītu kontu bankā.

(5) Ja izdarītas izmaiņas dokumentos, kas bijuši par pamatu azartspēļu organizēšanas licences saņemšanai vai kazino, spēļu zāles vai bingo zāles licences, atsevišķu azartspēļu automātu uzstādīšanas licences vai totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietas licences saņemšanai, azartspēļu organizētājam ir pienākums piecu darba dienu laikā pēc tam rakstveidā informēt par notikušo Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, bet attiecībā uz kapitālsabiedrības pamatkapitāla izmaiņām vai izmaiņām dalībnieku un akcionāru sastāvā — piecu darba dienu laikā pēc šo izmaiņu reģistrēšanas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

69

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

Ierosinām 36.panta piektajā daļā izslēgt vārdus “atsevišķu azartspēļu automātu uzstādīšanas licences”.

 

 

Atbalstīt

(5) Ja izdarītas izmaiņas dokumentos, kas bijuši par pamatu azartspēļu organizēšanas licences saņemšanai vai kazino, spēļu zāles vai bingo zāles licences vai totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietas licences saņemšanai, azartspēļu organizētājam ir pienākums piecu darba dienu laikā pēc tam rakstveidā informēt par notikušo Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, bet attiecībā uz kapitālsabiedrības pamatkapitāla izmaiņām vai izmaiņām dalībnieku un akcionāru sastāvā — piecu darba dienu laikā pēc šo izmaiņu reģistrēšanas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

37.pants. Azartspēļu organizētāju papildu pienākumi kazino, spēļu zālēs un bingo zālēs

(1) Azartspēļu organizētājam, kuram izsniegta kazino, spēļu zāles vai bingo zāles licence, šo azartspēļu organizēšanas vietu darba laikā jānodrošina:

1) pastāvīga tā darbinieka klātbūtne, kurš ir pilnvarots sniegt likumā paredzēto informāciju kontroles institūcijām;

 

 

 

37.pants. Azartspēļu organizētāju papildu pienākumi kazino, spēļu zālēs un bingo zālēs

(1) Azartspēļu organizētājam, kuram izsniegta kazino, spēļu zāles vai bingo zāles licence, šo azartspēļu organizēšanas vietu darba laikā jānodrošina:

1) pastāvīga tā darbinieka klātbūtne, kurš ir pilnvarots sniegt likumā paredzēto informāciju kontroles institūcijām;

2) tāda elektroapgādes sistēma, lai netiktu traucēta vai pārtraukta azartspēļu norise;

70

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

Ierosinām 37.panta pirmās daļas 2.punktu izteikt šādā redakcijā:

“2) tāda iekšējo energoapgādes tīklu uzturēšana, kas atbilst elektroenerģijas piegādes un lietošanas noteikumiem, un garantē netraucētu un nepārtrauktu azartspēļu iekārtu datu uzskaiti”.

Atbalstīt

2) tāda iekšējo energoapgādes tīklu uzturēšana, kas atbilst elektroenerģijas piegādes un lietošanas noteikumiem, un garantē netraucētu un nepārtrauktu azartspēļu iekārtu datu uzskaiti;

3) tas, lai šajās telpās neiekļūtu personas, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu;

4) nepārtraukta spēles telpu iekšējā un ārējā videonovērošana. Tās videoieraksts glabājams vismaz septiņas dienas, skaitot no attiecīgā ieraksta izdarīšanas dienas;

 

 

 

3) tas, lai šajās telpās neiekļūtu personas, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu;

4) nepārtraukta spēles telpu iekšējā un ārējā videonovērošana. Tās videoieraksts glabājams vismaz septiņas dienas, skaitot no attiecīgā ieraksta izdarīšanas dienas;

5) pastāvīga tā sertificēta apsardzes darbinieka klātbūtne, kurš, pamatojoties uz rakstveida līgumu ar azartspēļu organizētāju, attiecīgajā azartspēļu organizēšanas vietā atbild par sabiedrisko kārtību un personu drošību;

71

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt 37.panta pirmās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

“5) apsardzi, ko veic licencēta apsardzes kapitālsabiedrība vai sertificēts apsardzes darbinieks un kas attiecīgajā azartspēles organizēšanas vietā atbild par sabiedrisko kārtību un personu drošību;”.

Atbalstīt

5) apsardzi, ko veic licencēta apsardzes kapitālsabiedrība vai sertificēts apsardzes darbinieks un kas attiecīgajā azartspēles organizēšanas vietā atbild par sabiedrisko kārtību un personu drošību;

6) informācija, kas brīdina, ka azartspēles var izraisīt atkarību. Kazino un spēļu zālēs redzamā vietā jāizliek paškontroles tests un jānodrošina iespēja saņemt to rakstveidā, kā arī saņemt informāciju par to, kur vērsties pēc palīdzības, ja azartspēles izraisījušas atkarību.

 

 

 

6) informācija, kas brīdina, ka azartspēles var izraisīt atkarību. Kazino un spēļu zālēs redzamā vietā jāizliek paškontroles tests un jānodrošina iespēja saņemt to rakstveidā, kā arī saņemt informāciju par to, kur vērsties pēc palīdzības, ja azartspēles izraisījušas atkarību.

(2) Azartspēļu organizētājam ir pienākums pārliecināties par kazino, spēļu zāles vai bingo zāles apmeklētāju vecumu un pieprasīt, lai viņi uzrāda personu apliecinošu dokumentu. Pēc azartspēļu organizētāja darbinieka pieprasījuma kazino, spēļu zāles vai bingo zāles apmeklētājam ir pienākums apliecināt savu personu un vecumu, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

72

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

Ierosinām 37.panta otrajā daļā aiz vārdiem “apmeklētāju vecumu un” papildināt ar vārdiem “šaubu gadījumā”.

Atbalstīt

(2) Azartspēļu organizētājam ir pienākums pārliecināties par kazino, spēļu zāles vai bingo zāles apmeklētāju vecumu un šaubu gadījumā pieprasīt, lai viņi uzrāda personu apliecinošu dokumentu. Pēc azartspēļu organizētāja darbinieka pieprasījuma kazino, spēļu zāles vai bingo zāles apmeklētājam ir pienākums apliecināt savu personu un vecumu, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

38.pants. Azartspēļu organizētāju īpašie pienākumi, organizējot azartspēles kazino

Azartspēļu organizētājam, organizējot azartspēles kazino, jānodrošina:

1) kazino darba laikā nepārtraukta katra spēles galda, kazino ieejas, apmeklētāju reģistratūras un kases telpas videoieraksta izdarīšana reālā laika režīmā. Videoieraksts glabājams vismaz septiņas dienas, skaitot no attiecīgā ieraksta izdarīšanas dienas;

2) lai naudas skaitīšana inkasācijas procesā notiktu videonovērošanas zonā no apmeklētājiem norobežotā telpā;

3) atsevišķa kases telpa;

4) vismaz divas ieejas — atsevišķi kazino darbiniekiem un atsevišķi kazino apmeklētājiem;

5) katra kazino apmeklētāja reģistrācija pirms viņa ieiešanas telpā, kur tiek organizētas azartspēles;

6) likumos noteikto fizisko personu datu aizsardzības prasību ievērošana, kārtojot kazino apmeklētāju reģistru.

 

 

 

38.pants. Azartspēļu organizētāju īpašie pienākumi, organizējot azartspēles kazino

Azartspēļu organizētājam, organizējot azartspēles kazino, jānodrošina:

1) kazino darba laikā nepārtraukta katra spēles galda, kazino ieejas, apmeklētāju reģistratūras un kases telpas videoieraksta izdarīšana reālā laika režīmā. Videoieraksts glabājams vismaz septiņas dienas, skaitot no attiecīgā ieraksta izdarīšanas dienas;

2) lai naudas skaitīšana inkasācijas procesā notiktu videonovērošanas zonā no apmeklētājiem norobežotā telpā;

3) atsevišķa kases telpa;

4) vismaz divas ieejas — atsevišķi kazino darbiniekiem un atsevišķi kazino apmeklētājiem;

5) katra kazino apmeklētāja reģistrācija pirms viņa ieiešanas telpā, kur tiek organizētas azartspēles;

6) likumos noteikto fizisko personu datu aizsardzības prasību ievērošana, kārtojot kazino apmeklētāju reģistru.

39.pants. Kazino apmeklētāju reģistrācija

(1) Kazino apmeklētāju reģistrācijas mērķis ir noteikt visu kazino apmeklētāju identitāti, lai nepieļautu nepilngadīgu personu apmeklējumus un novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju.

(2) Kazino apmeklētāju reģistrē katrā kazino apmeklējuma reizē, pieprasot no viņa personu apliecinošu dokumentu un ievadot kazino apmeklētāju reģistrā šādu informāciju:

1) apmeklētāja vārds un uzvārds;

2) personas kods (ja koda nav, — personu apliecinošā dokumenta nosaukums, numurs, izdošanas datums un izdevējiestādes nosaukums);

3) datums un laiks, kad persona iegājusi telpā, kurā tiek organizētas azartspēles.

 

 

 

39.pants. Kazino apmeklētāju reģistrācija

(1) Kazino apmeklētāju reģistrācijas mērķis ir noteikt visu kazino apmeklētāju identitāti, lai nepieļautu nepilngadīgu personu apmeklējumus un novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju.

(2) Kazino apmeklētāju reģistrē katrā kazino apmeklējuma reizē, pieprasot no viņa personu apliecinošu dokumentu un ievadot kazino apmeklētāju reģistrā šādu informāciju:

1) apmeklētāja vārds un uzvārds;

2) personas kods (ja koda nav, — personu apliecinošā dokumenta nosaukums, numurs, izdošanas datums un izdevējiestādes nosaukums);

3) datums un laiks, kad persona iegājusi telpā, kurā tiek organizētas azartspēles.

(3) Atkārtota apmeklējuma gadījumā personu apliecinoša dokumenta vietā kazino apmeklētājs var uzrādīt attiecīgā kazino īpašnieka izdotu kazino apmeklētāja karti, kurā ir:

1) ieskenēta apmeklētāja fotogrāfija;

2) norādīts viņa vārds, uzvārds un personas kods (ja koda nav, — personu apliecinošā dokumenta nosaukums, numurs, izdošanas datums un izdevējiestādes nosaukums).

73

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt 39.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Atkārtota apmeklējuma gadījumā personu apliecinoša dokumenta vietā kazino apmeklētājs var uzrādīt attiecīgā kazino īpašnieka izdotu kazino apmeklētāja karti, ar kuru nepārprotami ir identificējams konkrētais kazino apmeklētājs.”

Atbalstīt

(3) Atkārtota apmeklējuma gadījumā personu apliecinoša dokumenta vietā kazino apmeklētājs var uzrādīt attiecīgā kazino īpašnieka izdotu kazino apmeklētāja karti, ar kuru nepārprotami ir identificējams konkrētais kazino apmeklētājs.

(4) Kazino apmeklētāju reģistrā iekļautā informācija līdz tās nodošanai Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai glabājama elektroniskā veidā, nodrošinoties pret šīs informācijas nozaudēšanu vai bojāšanu, nesankcionētu nonākšanu trešo personu rīcībā un ieviešot sistēmu, kas informācijas nozaudēšanas gadījumā ļauj to atjaunot pilnā apjomā.

(5) Kazino apmeklētāju reģistrā iekļautā informācija reizi mēnesī apkopojama un iesniedzama Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai, kas nodrošina šīs informācijas saglabāšanu piecus gadus.

(6) Kazino apmeklētāju reģistrācijas kārtību, reģistrā iekļaujamās informācijas uzglabāšanas, apkopošanas, tālāknodošanas kārtību, kā arī informācijas saņēmēju kategorijas un citus ar kazino apmeklētāju reģistru saistītus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, kas nodrošina personas datu aizsardzību, nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

(4) Kazino apmeklētāju reģistrā iekļautā informācija līdz tās nodošanai Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai glabājama elektroniskā veidā, nodrošinoties pret šīs informācijas nozaudēšanu vai bojāšanu, nesankcionētu nonākšanu trešo personu rīcībā un ieviešot sistēmu, kas informācijas nozaudēšanas gadījumā ļauj to atjaunot pilnā apjomā.

(5) Kazino apmeklētāju reģistrā iekļautā informācija reizi mēnesī apkopojama un iesniedzama Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai, kas nodrošina šīs informācijas saglabāšanu piecus gadus.

(6) Kazino apmeklētāju reģistrācijas kārtību, reģistrā iekļaujamās informācijas uzglabāšanas, apkopošanas, tālāknodošanas kārtību, kā arī informācijas saņēmēju kategorijas un citus ar kazino apmeklētāju reģistru saistītus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, kas nodrošina personas datu aizsardzību, nosaka Ministru kabinets.

VI nodaļa

Azartspēļu organizēšanas ierobežojumi

 

 

 

VI nodaļa

Azartspēļu organizēšanas ierobežojumi

40.pants. Azartspēļu organizētāja komercdarbības ierobežojumi

Azartspēļu organizētājs var dibināt filiāles, ieguldīt līdzekļus pašvaldību uzņēmumos vai kapitālsabiedrībās ar ārvalstu ieguldījumu, kas nodarbojas ar izložu un azartspēļu organizēšanu un uzturēšanu, par to rakstveidā informē Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju.

74

 

 

 

75

Juridiskais birojs

Ierosinām izslēgt 40. pantā vārdus “pašvaldību uzņēmumos vai” .

 

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 40. pantā vārdus “par to rakstveidā informē Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju” ar vārdiem “par to iepriekš rakstveidā informējot Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju”.

Atbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

40.pants. Azartspēļu organizētāja komercdarbības ierobežojumi

Azartspēļu organizētājs var dibināt filiāles, ieguldīt līdzekļus kapitālsabiedrībās ar ārvalstu ieguldījumu, kas nodarbojas ar izložu un azartspēļu organizēšanu un uzturēšanu, par to iepriekš rakstveidā informējot Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju.

41.pants. Azartspēļu organizēšanas ierobežojumi

(1) Azartspēļu organizētājam ir aizliegts organizēt azartspēles, ja:

76

Juridiskais birojs

Ierosinām papildināt 41.panta pirmās daļas ievaddaļu ar vārdiem “pastāv vismaz viens no šādiem nosacījumiem”

Atbalstīt

41.pants. Azartspēļu organizēšanas ierobežojumi

(1) Azartspēļu organizētājam ir aizliegts organizēt azartspēles, ja pastāv vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

1) nav saņemta attiecīgā licence;

2) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija nav apstiprinājusi azartspēles vai papildspēles noteikumus;

 

 

 

1) nav saņemta attiecīgā licence;

2) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija nav apstiprinājusi azartspēles vai papildspēles noteikumus;

3) nav samaksāta valsts nodeva par azartspēļu organizēšanas speciālās licences saņemšanu;

77

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt 41.panta pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

“3) nav samaksāta likumā noteiktā valsts nodeva par azartspēļu organizēšanas licences un azartspēļu organizēšanas vietas licences saņemšanu;”

Atbalstīt

3) nav samaksāta likumā noteiktā valsts nodeva par azartspēļu organizēšanas licences un azartspēļu organizēšanas vietas licences saņemšanu;

4) iestājoties azartspēļu organizēšanas licences pārreģistrācijas termiņam, nav pieņemts lēmums par šīs licences pārreģistrāciju vai nav samaksāta valsts noteiktā nodeva par tās pārreģistrāciju;

78

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt 41.panta pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

“4) iestājoties azartspēļu organizēšanas licences un azartspēļu organizēšanas vietas licences pārreģistrācijas termiņam, nav pieņemts lēmums par šīs licences pārreģistrāciju vai nav samaksāta likumā  noteiktā valsts nodeva par to pārreģistrāciju;”

Atbalstīt

4) iestājoties azartspēļu organizēšanas licences un azartspēļu organizēšanas vietas licences pārreģistrācijas termiņam, nav pieņemts lēmums par šīs licences pārreģistrāciju vai nav samaksāta likumā  noteiktā valsts nodeva par to pārreģistrāciju;

5) saņemtā azartspēļu organizēšanas licence nodota trešajai personai;

 

 

 

5) saņemtā azartspēļu organizēšanas licence nodota trešajai personai;

6) azartspēlēs piedalās personas, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu;

79

Latvijas Pirmās partijas frakcija

Izteikt 41.panta pirmās daļas 6.punktu šādā redakcijā:

“6) azartspēlēs piedalās personas, kuras nav sasniegušas 21 gada vecumu;”

Neatbalstīt

6) azartspēlēs piedalās personas, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu;

7) kopējā totalizatora, derību un bingo spēļu laimestu kopsumma ir mazāka par 50 procentiem no iemaksāto likmju kopsummas, spēļu automāta laimests — mazāks par 80 procentiem no iemaksu kopsummas, veiksmes spēlei pa tālruni — mazāks par 45 procentiem no iemaksāto likmju kopsummas.

 

 

 

7) kopējā totalizatora, derību un bingo spēļu laimestu kopsumma ir mazāka par 50 procentiem no iemaksāto likmju kopsummas, spēļu automāta laimests — mazāks par 80 procentiem no iemaksu kopsummas, veiksmes spēlei pa tālruni — mazāks par 45 procentiem no iemaksāto likmju kopsummas.


 

(2) Azartspēles nav atļauts organizēt:

1) valsts pārvaldes iestādēs;

2) baznīcās un kulta celtnēs;

3) ārstniecības un izglītības iestāžu ēkās;

4) aptiekās, pasta vai kredītiestādēs;

5) publisko pasākumu rīkošanas vietās šo pasākumu norises laikā, izņemot totalizatoru un derības;

6) tirgus iekšējā teritorijā;

7) veikalos, kultūras iestādēs, dzelzceļa stacijās, autoostās, lidostās, ostās, izņemot spēļu zāles, kas izveidotas ar būvkonstrukcijām norobežotās telpās ar atsevišķu ieeju no ārpuses;

8) bāros un kafejnīcās, izņemot totalizatoru un derības.

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81

 

 

 

 

82

 

 

 

83

Latvijas Pirmās partijas frakcija

Izteikt 41.panta 2.daļu šādā redakcijā:

“(2) Azartspēles nav atļauts organizēt:

1) valsts pārvaldes iestādēs;

2) baznīcās un kulta celtnēs, kā arī teritorijā, kas atrodas tuvāk par 500 metriem no šīm ēkām;

3) ārstniecības un izglītības iestāžu ēkās, kā arī teritorijā, kas atrodas tuvāk par 500 metriem no šīm ēkām;

4) aptiekās, pasta vai kredītiestādēs;

5) publisko pasākumu rīkošanas vietās šo pasākumu norises laikā, izņemot totalizatoru un derības;

6) tirgus iekšējā teritorijā;

7) veikalos, kultūras iestādēs, dzelzceļa stacijās, autoostās, lidostās, ostās;

8) bāros, kafejnīcās, izņemot totalizatoru un derības.”

 

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt 41.panta otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) valsts iestādēs;”

 

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 41.panta otrās daļas 4.punktā vārdu “pasta” ar vārdiem “pasta struktūrvienībās”.

 

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt 41.panta otrās daļas 6.punktu šādā redakcijā:

“6) teritorijās, kurām noteiktā kārtībā piešķirts tirgus statuss;”.

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

 

(2) Azartspēles nav atļauts organizēt:

1) valsts iestādēs;

2) baznīcās un kulta celtnēs;

3) ārstniecības un izglītības iestāžu ēkās;

4) aptiekās, pasta struktūrvienībās vai kredītiestādēs;

5) publisko pasākumu rīkošanas vietās šo pasākumu norises laikā, izņemot totalizatoru un derības;

6) teritorijās, kurām noteiktā kārtībā piešķirts tirgus statuss;

7) veikalos, kultūras iestādēs, dzelzceļa stacijās, autoostās, lidostās, ostās, izņemot spēļu zāles, kas izveidotas ar būvkonstrukcijām norobežotās telpās ar atsevišķu ieeju no ārpuses;

8) bāros un kafejnīcās, izņemot totalizatoru un derības.

(3) Azartspēļu organizētājam aizliegts izsniegt spēlētājiem jebkāda veida aizdevumus vai kredītus.

 

 

 

(3) Azartspēļu organizētājam aizliegts izsniegt spēlētājiem jebkāda veida aizdevumus vai kredītus.


 

(4) Ikviens aizdevums, kas dots azartspēļu organizēšanas vietā vai tās ieejas tiešā tuvumā, uzskatāms par apzināti dotu aizdevumu spēlei Civillikuma 2284.panta izpratnē.

84

 

 

 

 

85

Juridiskais birojs

Ierosinām precizēt vai izslēgt 41.panta ceturto daļu, jebkurā gadījumā ierosinām no panta izslēgt vārdus “vai tās ieejas tiešā tuvumā”.

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izslēgt 41.panta ceturtā daļā vārdus “vai tās ieejas tiešā tuvumā”.

Iestrādāts komisijas priekšlikumā (85)

 

Atbalstīt

(4) Ikviens aizdevums, kas dots azartspēļu organizēšanas vietā, uzskatāms par apzināti dotu aizdevumu spēlei Civillikuma 2284.panta izpratnē.

(5) Azartspēļu reklāma ir aizliegta ārpus azartspēļu organizēšanas vietām. Azartspēļu organizēšanas vietās atļauts norādīt tikai azartspēļu vietas nosaukumu un azartspēļu organizētāja reģistrētu preču zīmi.

86

Latvijas Pirmās partijas frakcija

Izteikt 41.panta 5.daļu šādā redakcijā:

“(5) Azartspēļu reklāma ir aizliegta ārpus azartspēļu organizēšanas vietām. Azartspēļu organizēšanas vietās atļauts norādīt tikai azartspēļu vietas nosaukumu un azartspēļu organizētāja reģistrētu preču zīmi, nodrošinot, ka telpas iekšienē notiekošās darbības nav redzamas no ēkas ārpuses.”

Neatbalstīt

(5) Azartspēļu reklāma ir aizliegta ārpus azartspēļu organizēšanas vietām. Azartspēļu organizēšanas vietās atļauts norādīt tikai azartspēļu vietas nosaukumu un azartspēļu organizētāja reģistrētu preču zīmi.

42.pants. Pašvaldības tiesības azartspēļu regulēšanā

(1) Pašvaldībai ir tiesības noteikt teritorijas, kurās aizliegts organizēt azartspēles. Divpadsmit mēnešu laikā pēc šāda lēmuma pieņemšanas azartspēļu organizētāji demontē šajās teritorijās ārpus kazino un spēļu zālēm uzstādītos azartspēļu automātus un pārtrauc šajās teritorijās likmju pieņemšanu dalībai totalizatorā vai derībās, 36 mēnešu laikā pēc šāda lēmuma pieņemšanas azartspēļu organizētāji slēdz šajās teritorijās esošos kazino, spēļu zāles vai bingo zāles.

(2) Pašvaldības informē Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju par teritorijām, kurās nedrīkst rīkot azartspēles.

(3) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija neizsniedz atļauju azartspēļu organizēšanai un rīkošanai teritorijās, kurās pašvaldība aizliegusi rīkot azartspēles.

87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

Deputāts J.Sokolovskis

Izteikt 42.pantu šādā redakcijā:

“42.pants. Pašvaldības tiesības azartspēļu regulēšanā

(1) Pašvaldībai ir tiesības noteikt teritorijas, kurās aizliegts organizēt azartspēles, izņemot teritorijas, kurās saskaņā ar teritorijas plānojumu atļauts veikt komercdarbību.

(2) Pašvaldībai papildus šā panta pirmajā daļā minētajiem ierobežojumiem ir tiesības noteikt konkrētu azartspēļu veidu organizēšanas ierobežojumus tai nekustamajā īpašumā, ja šis nekustamais īpašums ir nepieciešams attiecīgās pašvaldības iedzīvotāju vajadzību nodrošināšanai.

(3) Sešdesmit mēnešu laikā pēc šā panta pirmajā vai otrajā daļā minētā lēmuma pieņemšanas azartspēļu organizētāji pārtrauc šajās teritorijās kazino un spēļu zāļu, totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietu darbību.

(4) Pašvaldības informē Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju par to noteiktajiem azartspēļu organizēšanas ierobežojumiem.

(3) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija neizsniedz atļauju azartspēļu organizēšanai un rīkošanai teritorijās, kurās pašvaldība aizliegusi rīkot azartspēles.”

 

Latvijas Pirmās partijas frakcija

Izteikt 42.pantu šādā redakcijā:

“(1) Pašvaldībai ir jānosaka teritorijas, kurās atļauts organizēt azartspēles. Divpadsmit mēnešu laikā pēc šāda lēmuma pieņemšanas azartspēļu organizētāji demontē ārpus šīm teritorijām uzstādītos azartspēļu automātus un pārtrauc likmju pieņemšanu dalībai totalizatorā vai derībās, divdesmit četru mēnešu laikā pēc šāda lēmuma pieņemšanas slēdz ārpus šīm teritorijām esošos kazino, spēļu zāles vai bingo zāles.

(2) Pašvaldības informē Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju par teritorijām, kurās atļauts rīkot azartspēles.

(3) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija izsniedz atļauju azartspēļu organizēšanai un rīkošanai teritorijās, kurās pašvaldība atļāvusi rīkot azartspēles.

 

Deputāts M.Pietkevičs

Izteikt likumprojekta 42.panta tekstu šādā redakcijā:

"(1) Pašvaldība saskaņā ar šā likuma noteikumiem izsniedz atļauju atvērt kazino, spēļu zāli vai bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu un organizēt attiecīgās azartspēles konkrētajās telpās.

(2) Lai saņemtu atļauju atvērt kazino, spēļu zāli vai bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu un organizēt attiecīgās azartspēles konkrētajās telpās, azartspēļu organizētājs iesniedz pašvaldībai iesniegumu, kuram pievieno:

1) azartspēļu organizēšanas speciālās licences apliecinātu norakstu;

2) zemesgrāmatu nodalījuma norakstu, kurš apliecina iesniedzēja īpašuma tiesības uz telpām, kurās plānots atvērt kazino, spēļu zāli vai bingo zāli, vai dokumentus (kopijas), kas pierāda viņa tiesības lietot telpas, kurās plānots atvērt kazino, spēļu zāli vai bingo zāli, kopā ar attiecīgā zemesgrāmatu nodalījuma norakstu. Ja persona, kura parakstījusi dokumentu, kas pierāda telpu lietošanas tiesības, nav telpu īpašnieks, papildus jāiesniedz telpu īpašnieka rakstveida apliecinājumu par piekrišanu atvērt kazino, spēļu zāli vai bingo zāli šajās telpās.

(3) Pašvaldība atļauju atvērt kazino, spēļu zāli vai bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu un organizēt attiecīgās azartspēles konkrētajās telpās izsniedz 30 dienu laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas. Pašvaldības atļauju neizsniedz, ja azartspēļu organizēšana paredzēta šī likuma 41.panta otrajā daļā noteiktajās vietās."

 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt likumprojekta 42.panta tekstu šādā redakcijā:

"(1) Pašvaldība saskaņā ar šā likuma noteikumiem izsniedz atļauju atvērt kazino, spēļu zāli vai bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu un organizēt attiecīgās azartspēles konkrētajās telpās.

(2) Lai saņemtu atļauju atvērt kazino, spēļu zāli vai bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu un organizēt attiecīgās azartspēles konkrētajās telpās, azartspēļu organizētājs iesniedz pašvaldībai iesniegumu, kuram pievieno:

1) azartspēļu organizēšanas licences apliecinātu norakstu;

2) zemesgrāmatu nodalījuma norakstu, kurš apliecina iesniedzēja īpašuma tiesības uz telpām, kurās plānots atvērt kazino, spēļu zāli vai bingo zāli, vai dokumentus (kopijas), kas pierāda viņa tiesības lietot telpas, kurās plānots atvērt kazino, spēļu zāli vai bingo zāli, kopā ar attiecīgā zemesgrāmatu nodalījuma norakstu. Ja persona, kura parakstījusi dokumentu, kas pierāda telpu lietošanas tiesības, nav telpu īpašnieks, papildus jāiesniedz telpu īpašnieka rakstveida apliecinājumu par piekrišanu atvērt kazino, spēļu zāli vai bingo zāli šajās telpās.

(3) Pašvaldība atļauju atvērt kazino, spēļu zāli vai bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu un organizēt attiecīgās azartspēles konkrētajās telpās izsniedz 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Pašvaldības atļauju neizsniedz, ja azartspēļu organizēšana paredzēta šī likuma 41.panta otrajā daļā noteiktajās vietās."

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iestrādāts komisijas priekšlikumā (90)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

42.pants. Pašvaldības tiesības azartspēļu regulēšanā

 (1) Pašvaldība saskaņā ar šā likuma noteikumiem izsniedz atļauju atvērt kazino, spēļu zāli vai bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu un organizēt attiecīgās azartspēles konkrētajās telpās.

(2) Lai saņemtu atļauju atvērt kazino, spēļu zāli vai bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu un organizēt attiecīgās azartspēles konkrētajās telpās, azartspēļu organizētājs iesniedz pašvaldībai iesniegumu, kuram pievieno:

1) azartspēļu organizēšanas licences apliecinātu norakstu;

2) zemesgrāmatu nodalījuma norakstu, kurš apliecina iesniedzēja īpašuma tiesības uz telpām, kurās plānots atvērt kazino, spēļu zāli vai bingo zāli, vai dokumentus (kopijas), kas pierāda viņa tiesības lietot telpas, kurās plānots atvērt kazino, spēļu zāli vai bingo zāli, kopā ar attiecīgā zemesgrāmatu nodalījuma norakstu. Ja persona, kura parakstījusi dokumentu, kas pierāda telpu lietošanas tiesības, nav telpu īpašnieks, papildus jāiesniedz telpu īpašnieka rakstveida apliecinājumu par piekrišanu atvērt kazino, spēļu zāli vai bingo zāli šajās telpās.

(3) Pašvaldība atļauju atvērt kazino, spēļu zāli vai bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu un organizēt attiecīgās azartspēles konkrētajās telpās izsniedz 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Pašvaldības atļauju neizsniedz, ja azartspēļu organizēšana paredzēta šī likuma 41.panta otrajā daļā noteiktajās vietās.

 

VII nodaļa

Azartspēļu organizēšana ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību

 

 

 

VII nodaļa

Azartspēļu organizēšana ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību

43.pants. Azartspēļu organizēšana ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību

Par azartspēļu organizēšanu ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību uzskatāma tādu azartspēļu organizēšana, kurās to dalībnieki kādu no dalībai šajās spēlēs nepieciešamajām darbībām veic vai var veikt, izmantojot elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību.

 

 

 

43.pants. Azartspēļu organizēšana ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību

Par azartspēļu organizēšanu ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību uzskatāma tādu azartspēļu organizēšana, kurās to dalībnieki kādu no dalībai šajās spēlēs nepieciešamajām darbībām veic vai var veikt, izmantojot elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību.

44.pants. Ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību organizēto azartspēļu veidi

(1) Ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību ir atļauts organizēt spēļu automātu spēles, ruletes (cilindriskās spēles), kāršu spēles, kauliņu spēles, bingo, totalizatoru, derības (turpmāk arī — interaktīvās azartspēles) un veiksmes spēles pa tālruni.

(2) Ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību ir atļauts pieņemt likmes totalizatoram vai derībām (turpmāk arī — likmju pieņemšana).

 

 

 

44.pants. Ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību organizēto azartspēļu veidi

(1) Ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību ir atļauts organizēt spēļu automātu spēles, ruletes (cilindriskās spēles), kāršu spēles, kauliņu spēles, bingo, totalizatoru, derības (turpmāk arī — interaktīvās azartspēles) un veiksmes spēles pa tālruni.

(2) Ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību ir atļauts pieņemt likmes totalizatoram vai derībām (turpmāk arī — likmju pieņemšana).


 

45.pants. Laimestu vērtība interaktīvajās ruletes (cilindriskās spēles), kāršu vai kauliņu spēlēs

Kopējā laimestu vērtība interaktīvajās ruletes (cilindriskās spēles), kāršu vai kauliņu spēlēs nedrīkst būt mazāka par 80 procentiem no iemaksu kopsummas.

91

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 45. pantā vārdus “iemaksu kopsummas” ar vārdiem “iemaksāto likmju kopsummas”.

Atbalstīt

45.pants. Laimestu vērtība interaktīvajās ruletes (cilindriskās spēles), kāršu vai kauliņu spēlēs

Kopējā laimestu vērtība interaktīvajās ruletes (cilindriskās spēles), kāršu vai kauliņu spēlēs nedrīkst būt mazāka par 80 procentiem no iemaksāto likmju kopsummas.

46.pants. Tiesības organizēt interaktīvās azartspēles

(1) Licenci interaktīvo azartspēļu organizēšanai un likmju pieņemšanai izsniedz kapitālsabiedrībām, kuras šajā likumā noteiktajā kārtībā saņēmušas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas izsniegtu azartspēļu organizēšanas speciālo licenci.

(2) Interaktīvo azartspēļu organizēšana un likmju pieņemšana ir atļauta pēc tam, kad saņemta attiecīgā Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas izsniegtā licence.

 

 

 

46.pants. Tiesības organizēt interaktīvās azartspēles

(1) Licenci interaktīvo azartspēļu organizēšanai un likmju pieņemšanai izsniedz kapitālsabiedrībām, kuras šajā likumā noteiktajā kārtībā saņēmušas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas izsniegtu azartspēļu organizēšanas licenci.

(2) Interaktīvo azartspēļu organizēšana un likmju pieņemšana ir atļauta pēc tam, kad saņemta attiecīgā Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas izsniegtā licence.

47.pants. Iesniegums un dokumenti interaktīvo azartspēļu organizēšanas licences saņemšanai

(1) Lai saņemtu licenci organizēt interaktīvās azartspēles (spēļu automātu spēles, ruletes (cilindriskās spēles), kāršu vai kauliņu spēles, bingo, totalizatoru vai derības), azartspēļu organizētājs iesniedz Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai iesniegumu, kuram pievieno:

1) paredzētās azartspēles noteikumus;

2) izziņu par Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē atvērtu kontu vai kontiem, kurus izmantos savstarpējos norēķinos ar spēlētājiem;

3) informāciju par spēles organizēšanā izmantojamām programmām;

4) neatkarīgas un starptautiski atzītas laboratorijas atzinumu par programmas pārbaudes rezultātiem;

5) informāciju par vietu, kur atradīsies spēles organizēšanai izmantojamā tehnika, un par paredzētajiem drošības pasākumiem, kas tiks veikti, lai nepieļautu kādas personas ietekmi uz organizētās azartspēles iznākumu;

6) informāciju par paredzētajiem fizisko personu datu aizsardzības pasākumiem;

7) spēles organizēšanai izmantojamo interneta adresi, ja azartspēli organizē ar interneta starpniecību;

8) informāciju par azartspēles atbildīgo personu, norādot tās vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja koda nav, — personu apliecinošā dokumenta nosaukumu, numuru, izdošanas datumu un izdevējiestādes nosaukumu).

(2) Informāciju par interaktīvo azartspēļu organizēšanā un ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību veiktajā likmju pieņemšanā izmantojamām programmām, par paredzētajiem drošības un fizisko personu datu aizsardzības pasākumiem iesniedz Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(3) Ministru kabinets apstiprina to neatkarīgo un starptautiski atzīto laboratoriju sarakstu, kuras var sniegt atzinumu par interaktīvo azartspēļu organizēšanā izmantojamām programmām.

 

 

 

47.pants. Iesniegums un dokumenti interaktīvo azartspēļu organizēšanas licences saņemšanai

(1) Lai saņemtu licenci organizēt interaktīvās azartspēles (spēļu automātu spēles, ruletes (cilindriskās spēles), kāršu vai kauliņu spēles, bingo, totalizatoru vai derības), azartspēļu organizētājs iesniedz Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai iesniegumu, kuram pievieno:

1) paredzētās azartspēles noteikumus;

2) izziņu par Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē atvērtu kontu vai kontiem, kurus izmantos savstarpējos norēķinos ar spēlētājiem;

3) informāciju par spēles organizēšanā izmantojamām programmām;

4) neatkarīgas un starptautiski atzītas laboratorijas atzinumu par programmas pārbaudes rezultātiem;

5) informāciju par vietu, kur atradīsies spēles organizēšanai izmantojamā tehnika, un par paredzētajiem drošības pasākumiem, kas tiks veikti, lai nepieļautu kādas personas ietekmi uz organizētās azartspēles iznākumu;

6) informāciju par paredzētajiem fizisko personu datu aizsardzības pasākumiem;

7) spēles organizēšanai izmantojamo interneta adresi, ja azartspēli organizē ar interneta starpniecību;

8) informāciju par azartspēles atbildīgo personu, norādot tās vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja koda nav, — personu apliecinošā dokumenta nosaukumu, numuru, izdošanas datumu un izdevējiestādes nosaukumu).

(2) Informāciju par interaktīvo azartspēļu organizēšanā un ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību veiktajā likmju pieņemšanā izmantojamām programmām, par paredzētajiem drošības un fizisko personu datu aizsardzības pasākumiem iesniedz Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(3) Ministru kabinets apstiprina to neatkarīgo un starptautiski atzīto laboratoriju sarakstu, kuras var sniegt atzinumu par interaktīvo azartspēļu organizēšanā izmantojamām programmām.

48.pants. Kārtība, kādā izskatāms iesniegums par interaktīvo azartspēļu organizēšanu

(1)  Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par interaktīvo azartspēļu organizēšanas licences izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt šādu licenci pieņem 60 dienu laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas. Ja tiek pieprasītas papildu ziņas un dokumenti, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par interaktīvo azartspēļu organizēšanas licences izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt šādu licenci pieņem 60 dienu laikā no papildu ziņu un dokumentu iesniegšanas dienas.

(2) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par licences izsniegšanu likmju pieņemšanai ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību vai par atteikumu izsniegt šādu licenci pieņem 30 dienu laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas. Ja tiek pieprasītas papildu ziņas un dokumenti, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par licences izsniegšanu likmju pieņemšanai ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību vai par atteikumu izsniegt šādu licenci pieņem 30 dienu laikā no papildu ziņu un dokumentu iesniegšanas dienas.

 

 

 

48.pants. Kārtība, kādā izskatāms iesniegums par interaktīvo azartspēļu organizēšanu

(1)  Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par interaktīvo azartspēļu organizēšanas licences izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt šādu licenci pieņem 60 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Ja tiek pieprasītas papildu ziņas un dokumenti, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par interaktīvo azartspēļu organizēšanas licences izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt šādu licenci pieņem 60 dienu laikā no papildu ziņu un dokumentu saņemšanas dienas.

(2) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par licences izsniegšanu likmju pieņemšanai ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību vai par atteikumu izsniegt šādu licenci pieņem 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Ja tiek pieprasītas papildu ziņas un dokumenti, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par licences izsniegšanu likmju pieņemšanai ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību vai par atteikumu izsniegt šādu licenci pieņem 30 dienu laikā no papildu ziņu un dokumentu saņemšanas dienas.

49.pants. Atteikums izsniegt licenci interaktīvo azartspēļu organizēšanai

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai ir tiesības atteikt izsniegt interaktīvo spēļu organizēšanas licenci, ja ir konstatēts kāds no šā likuma 15.pantā minētajiem faktiem vai arī:

1) iesniegtie azartspēles noteikumi neatbilst šā likuma prasībām;

2) neatkarīgas un starptautiski atzītas laboratorijas atzinumā norādīts, ka spēles organizēšanai izmantojamās programmas nenodrošina laimestu kopsummas atbilstību šā likuma 45.panta prasībām vai citu šā likuma prasību ievērošanu;

3) iesniedzēja paredzētie drošības pasākumi, kas tiks veikti, lai nepieļautu kādas personas ietekmi uz organizētās azartspēles iznākumu, ir nepietiekami;

4) ir saņemts kompetentas valsts iestādes atzinums, ka iesniedzēja paredzētie pasākumi fizisko personu datu aizsardzības un spēles norises drošības garantēšanai ir nepietiekami.

92

 

 

 

 

93

Juridiskais birojs

Ierosinām apspriest iespēju aizstāt 49.panta ievaddaļā vārdus “inspekcijai ir tiesības atteikt” ar vārdu “inspekcija atsaka”.

 

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt 49.panta tekstu sākot ar vārdiem “vai arī” kā panta otro daļu, vienlaikus aizstājot vārdus “vai arī” ar vārdiem “(2)Papildus šā panta pirmajā daļā minētajam Izložu un azartspēļu inspekcija atsaka izsniegt licenci interaktīvo azartspēļu organizēšanai, ja pastāv vismaz viens no šādiem nosacījumiem:”.

 

Atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

49.pants. Atteikums izsniegt licenci interaktīvo azartspēļu organizēšanai

(1) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija  atsaka izsniegt interaktīvo spēļu organizēšanas licenci, ja ir konstatēts kāds no šā likuma 15.pantā minētajiem faktiem.

(2) Papildus šā panta pirmajā daļā minētajam Izložu un azartspēļu inspekcija atsaka izsniegt licenci interaktīvo azartspēļu organizēšanai, ja pastāv vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

1) iesniegtie azartspēles noteikumi neatbilst šā likuma prasībām;

2) neatkarīgas un starptautiski atzītas laboratorijas atzinumā norādīts, ka spēles organizēšanai izmantojamās programmas nenodrošina laimestu kopsummas atbilstību šā likuma 45.panta prasībām vai citu šā likuma prasību ievērošanu;

3) iesniedzēja paredzētie drošības pasākumi, kas tiks veikti, lai nepieļautu kādas personas ietekmi uz organizētās azartspēles iznākumu, ir nepietiekami;

4) ir saņemts kompetentas valsts iestādes atzinums, ka iesniedzēja paredzētie pasākumi fizisko personu datu aizsardzības un spēles norises drošības garantēšanai ir nepietiekami.

50.pants. Interaktīvo azartspēļu organizēšanas licence

(1) Interaktīvo spēļu organizēšanas un likmju pieņemšanas licencē norāda:

1) licences numuru, izsniegšanas vietu un datumu;

2) licences saņēmēja nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;

3) spēles, kuras šīs licences saņēmējs drīkst organizēt, vai arī spēles, kuru likmes drīkst pieņemt ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību;

4) spēļu organizēšanai vai likmju pieņemšanai izmantojamo interneta adresi, ja azartspēli organizē ar interneta starpniecību;

5) spēles organizēšanai izmantojamos tālruņa numurus, ja spēli organizē pa tālruni.

94

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 50.panta ievaddaļā vārdu “spēļu” ar vārdu “azartspēļu”.

Atbalstīt

50.pants. Interaktīvo azartspēļu organizēšanas licence

(1) Interaktīvo azartspēļu organizēšanas un likmju pieņemšanas licencē norāda:

1) licences numuru, izsniegšanas vietu un datumu;

2) licences saņēmēja nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;

3) spēles, kuras šīs licences saņēmējs drīkst organizēt, vai arī spēles, kuru likmes drīkst pieņemt ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību;

4) spēļu organizēšanai vai likmju pieņemšanai izmantojamo interneta adresi, ja azartspēli organizē ar interneta starpniecību;

5) spēles organizēšanai izmantojamos tālruņa numurus, ja spēli organizē pa tālruni.

51.pants. Interaktīvo azartspēļu organizēšanas atbildīgā persona

(1) Izsniedzot licenci interaktīvo spēļu organizēšanai vai likmju pieņemšanai, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija apstiprina personu, kas ir atbildīga par to, lai interaktīvo spēļu organizēšana vai likmju pieņemšana ir likumīga (turpmāk arī - atbildīgā persona).

95

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 51.panta pirmajā daļā vārdus “ir likumīga” ar vārdiem “atbilst normatīvo aktu prasībām”.

Atbalstīt

51.pants. Interaktīvo azartspēļu organizēšanas atbildīgā persona

(1) Izsniedzot licenci interaktīvo spēļu organizēšanai vai likmju pieņemšanai, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija apstiprina personu, kas ir atbildīga par to, lai interaktīvo spēļu organizēšana vai likmju pieņemšana atbilst normatīvo aktu prasībām (turpmāk arī - atbildīgā persona).

(2)  Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija neapstiprina atbildīgo personu, ja ir iestājies kāds no šā likuma 30.panta otrajā daļā minētajiem gadījumiem.

96

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 51.panta otrajā daļā vārdu “gadījumiem” ar vārdu “nosacījumiem”.

Atbalstīt

(2)  Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija neapstiprina atbildīgo personu, ja ir iestājies kāds no šā likuma 30.panta otrajā daļā minētajiem nosacījumiem.

(3) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par atbildīgās personas apstiprināšanu vai par atteikumu to apstiprināt pieņem 30 dienu laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas. Ja tiek pieprasītas papildu ziņas un dokumenti, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par atbildīgās personas apstiprināšanu vai par atteikumu to apstiprināt pieņem 30 dienu laikā no papildu ziņu un dokumentu iesniegšanas dienas.

 

 

 

(3) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par atbildīgās personas apstiprināšanu vai par atteikumu to apstiprināt pieņem 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Ja tiek pieprasītas papildu ziņas un dokumenti, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par atbildīgās personas apstiprināšanu vai par atteikumu to apstiprināt pieņem 30 dienu laikā no papildu ziņu un dokumentu saņemšanas dienas.

(4) Interaktīvo azartspēļu organizēšana vai likmju pieņemšana ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību ir aizliegta, ja Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija nav apstiprinājusi atbildīgo personu.

(5) Par jaunas atbildīgās personas iecelšanu un iepriekšējās atbrīvošanu azartspēļu organizētājs triju darba dienu laikā paziņo Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai. Lēmumu par atbildīgās personas apstiprināšanu vai par atteikumu to apstiprināt Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija pieņem 20 dienu laikā pēc attiecīgā paziņojuma saņemšanas. Šajā gadījumā nepiemēro šā panta ceturtajā daļā noteikto aizliegumu.

 

 

 

(4) Interaktīvo azartspēļu organizēšana vai likmju pieņemšana ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību ir aizliegta, ja Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija nav apstiprinājusi atbildīgo personu.

(5) Par jaunas atbildīgās personas iecelšanu un iepriekšējās atbrīvošanu azartspēļu organizētājs triju darba dienu laikā paziņo Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai. Lēmumu par atbildīgās personas apstiprināšanu vai par atteikumu to apstiprināt Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija pieņem 20 dienu laikā pēc attiecīgā paziņojuma saņemšanas. Šajā gadījumā nepiemēro šā panta ceturtajā daļā noteikto aizliegumu.

52.pants. Interaktīvo azartspēļu organizēšanas licences anulēšana

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai ir tiesības anulēt interaktīvo azartspēļu organizēšanas licenci, ja ir iestājies kāds no šā likuma 87.pantā minētajiem nosacījumiem vai arī azartspēles organizētājs savstarpējos norēķinos ar spēlētājiem izmanto kontu vai kontus, par kuriem nav informējis Valsts ieņēmumu dienestu vai Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju.

 

 

 

52.pants. Interaktīvo azartspēļu organizēšanas licences anulēšana

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai ir tiesības anulēt interaktīvo azartspēļu organizēšanas licenci, ja ir iestājies kāds no šā likuma 87.pantā minētajiem nosacījumiem vai arī azartspēles organizētājs savstarpējos norēķinos ar spēlētājiem izmanto kontu vai kontus, par kuriem nav informējis Valsts ieņēmumu dienestu vai Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju.

53.pants. Prasības attiecībā uz interaktīvo azartspēļu organizēšanu

(1) Interaktīvo azartspēļu organizētājs, kā arī totalizatora vai derību organizētājs, kas pieņem likmes ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību, nodrošina:

1) katra spēlētāja reģistrāciju, pieprasot no viņa personu identificējošus datus, pirms viņam tiek piešķirtas tiesības piedalīties azartspēlē;

 

 

 

53.pants. Prasības attiecībā uz interaktīvo azartspēļu organizēšanu

(1) Interaktīvo azartspēļu organizētājs, kā arī totalizatora vai derību organizētājs, kas pieņem likmes ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību, nodrošina:

1) katra spēlētāja reģistrāciju, pieprasot no viņa personu identificējošus datus, pirms viņam tiek piešķirtas tiesības piedalīties azartspēlē;

2) spēlētāja identitātes pārbaudi, pārliecinoties, ka maksājumi tiek veikti no Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē atvērta konta, kas pieder personai, kuras identifikācijas dati norādīti, reģistrējoties spēlei;

97

 

 

 

 

 

98

Deputāts J.Sokolovskis

Aizstāt 53.panta pirmās daļas 2.punktā vārdus “Latvijas Republikā” ar vārdiem “Eiropas Savienības teritorijā”.

 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izslēgt 53.panta pirmās daļas 2.punktu.

Daļēji iestrādāts komisijas priekšlikumā (98)

 

Atbalstīt

 

3) īpaša spēles konta izveidi katram spēlētājam (šajā kontā pirms spēles uzsākšanas spēlētājs ieskaita naudas summu, kuru viņš var izmantot tikai likmju izdarīšanai un kurā tiek ieskaitīts viņa iegūtais laimests);

99

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

Ierosinām izteikt 53.panta pirmās daļas 3.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

“3) uz spēļu organizētāja servera īpaša spēles konta izveidi katram spēlētājam.”

Atbalstīt

2) uz spēļu organizētāja servera īpaša spēles konta izveidi katram spēlētājam.”

4) pēc spēlētāja pieprasījuma viņa spēles kontā esošo līdzekļu pārskaitīšanu uz to pašu kredītiestādes kontu, no kura tika pārskaitīti likmju izdarīšanai paredzētie līdzekļi;

5) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas darbinieku netraucētu piekļuvi spēles organizēšanai izmantotajai programmai un grāmatvedības dokumentiem, kas saistīti ar interaktīvo azartspēļu rīkošanu.

 

 

 

3) pēc spēlētāja pieprasījuma viņa spēles kontā esošo līdzekļu pārskaitīšanu uz to pašu kredītiestādes kontu, no kura tika pārskaitīti likmju izdarīšanai paredzētie līdzekļi;

4) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas darbinieku netraucētu piekļuvi spēles organizēšanai izmantotajai programmai un grāmatvedības dokumentiem, kas saistīti ar interaktīvo azartspēļu rīkošanu.

(2) Interneta mājaslapā, kuru azartspēļu organizētājs izmanto interaktīvo azartspēļu organizēšanai un likmju pieņemšanai, norāda:

1) azartspēļu organizētāja nosaukumu, juridisko adresi un interaktīvo azartspēļu organizēšanas licences numuru;

2) spēles, kuras šīs licences saņēmējs drīkst organizēt, vai spēles, kuru likmes drīkst pieņemt ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību;

3) azartspēles noteikumus vai interneta adresi, kur ar tiem var iepazīties;

 

 

 

(2) Interneta mājaslapā, kuru azartspēļu organizētājs izmanto interaktīvo azartspēļu organizēšanai un likmju pieņemšanai, norāda:

1) azartspēļu organizētāja nosaukumu, juridisko adresi un interaktīvo azartspēļu organizēšanas licences numuru;

2) spēles, kuras šīs licences saņēmējs drīkst organizēt, vai spēles, kuru likmes drīkst pieņemt ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību;

3) azartspēles noteikumus vai interneta adresi, kur ar tiem var iepazīties;

4) aizliegumu piedalīties spēlē personām, kuras atrodas valstī vai teritorijā, kur dalība šādās spēlēs ir aizliegta;

 

100

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izslēgt 53.panta otrās daļas 4.punktu, vienlaikus mainot turpmāko 53.panta otrās daļas punktu numerāciju.

Atbalstīt

 

5) aizliegumu piedalīties spēlē personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu;

6) brīdinājumu, ka persona var kļūt atkarīga no azartspēlēm.

(3) Interaktīvo azartspēļu organizētājam savstarpējos norēķinos ar klientiem atļauts izmantot Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē atvērtu kontu.

(4) Interaktīvo azartspēļu rīkotājam aizliegts pārskaitīt laimestu uz kontu, no kura netika veikta iemaksa likmes izdarīšanai.

 

 

 

4) aizliegumu piedalīties spēlē personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu;

5) brīdinājumu, ka persona var kļūt atkarīga no azartspēlēm.

(3) Interaktīvo azartspēļu organizētājam savstarpējos norēķinos ar klientiem atļauts izmantot Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē atvērtu kontu.

(4) Interaktīvo azartspēļu rīkotājam aizliegts pārskaitīt laimestu uz kontu, no kura netika veikta iemaksa likmes izdarīšanai.

(5) Ja dalība azartspēlē notiek pa tālruni, dalībnieks var piedalīties azartspēlē, izmantojot tikai Latvijas Republikā reģistrētu tālruņa numuru.

101

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izslēgt 53.panta piekto daļu, vienlaikus mainot turpmāko 53.panta daļu numerāciju.

Atbalstīt

 

  (6) Interaktīvo azartspēļu organizēšanā izmantojamai programmai un aparatūrai, kas nodrošina tās darbību, jāatrodas Latvijas Republikā. Nepārvaramas varas gadījumos drīkst izmantot ārpus Latvijas Republikas esošas rezerves programmas un aparatūru, kas nodrošina tās darbību, par to iepriekš paziņojot Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai.

(7) Interaktīvo spēļu organizētājs un totalizatora vai derību organizētājs, kas pieņem likmes ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību, ne vēlāk kā 15 dienas pēc pārskata ceturkšņa beigām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam un Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai paziņojumu par pārskata ceturksnī iemaksāto likmju kopsummu un izmaksāto laimestu kopsummu, kā arī kredītiestādes izziņu par pārskata ceturksnī savstarpējos norēķinos ar spēlētājiem izmantotajā kontā veiktajiem darījumiem.

 

 

 

(5) Interaktīvo azartspēļu organizēšanā izmantojamai programmai un aparatūrai, kas nodrošina tās darbību, jāatrodas Latvijas Republikā. Nepārvaramas varas gadījumos drīkst izmantot ārpus Latvijas Republikas esošas rezerves programmas un aparatūru, kas nodrošina tās darbību, par to iepriekš paziņojot Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai.

(6) Interaktīvo spēļu organizētājs un totalizatora vai derību organizētājs, kas pieņem likmes ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību, ne vēlāk kā 15 dienas pēc pārskata ceturkšņa beigām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam un Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai paziņojumu par pārskata ceturksnī iemaksāto likmju kopsummu un izmaksāto laimestu kopsummu, kā arī kredītiestādes izziņu par pārskata ceturksnī savstarpējos norēķinos ar spēlētājiem izmantotajā kontā veiktajiem darījumiem.

54.pants. Personas aizsardzība interaktīvajās azartspēlēs

Ministru kabinets nosaka spēlētāju reģistrācijas un identitātes pārbaudes kārtību, kā arī minimālās prasības, kas jāievēro, lai novērstu no interaktīvajām azartspēlēm atkarīgo spēlētāju tālāku dalību azartspēlēs.

 

 

 

54.pants. Personas aizsardzība interaktīvajās azartspēlēs

Ministru kabinets nosaka spēlētāju reģistrācijas un identitātes pārbaudes kārtību, kā arī minimālās prasības, kas jāievēro, lai novērstu no interaktīvajām azartspēlēm atkarīgo spēlētāju tālāku dalību azartspēlēs.

55.pants. Licences saņemšana veiksmes spēles organizēšanai pa tālruni

Lai saņemtu licenci veiksmes spēles organizēšanai pa tālruni, azartspēles organizētājs iesniedz Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai iesniegumu, kuram pievieno:

1) paredzētās azartspēles noteikumus;

2) informāciju par veiksmes spēlē pa tālruni izmantojamām programmām;

3) veiksmes spēles pa tālruni organizēšanai izmantojamo elektronisko sakaru pakalpojumu nodrošinātāja apliecinājumu par attiecīgās sistēmas drošumu;

4) informāciju par vietu, kur atradīsies veiksmes spēles pa tālruni organizēšanai izmantojamā tehnika, un par paredzētajiem drošības pasākumiem, kas tiks veikti, lai nepieļautu kādas personas iedarbību uz organizētās azartspēles iznākumu;

5) informāciju par paredzētajiem fizisko personu datu aizsardzības pasākumiem;

6) veiksmes spēles pa tālruni organizēšanai izmantojamos tālruņa numurus;

7) informāciju par veiksmes spēles pa tālruni atbildīgo personu, norādot tās vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja koda nav, — personu apliecinoša dokumenta nosaukumu, numuru, izdošanas datumu un izdevējiestādes nosaukumu).

 

 

 

55.pants. Licences saņemšana veiksmes spēles organizēšanai pa tālruni

Lai saņemtu licenci veiksmes spēles organizēšanai pa tālruni, azartspēles organizētājs iesniedz Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai iesniegumu, kuram pievieno:

1) paredzētās azartspēles noteikumus;

2) informāciju par veiksmes spēlē pa tālruni izmantojamām programmām;

3) veiksmes spēles pa tālruni organizēšanai izmantojamo elektronisko sakaru pakalpojumu nodrošinātāja apliecinājumu par attiecīgās sistēmas drošumu;

4) informāciju par vietu, kur atradīsies veiksmes spēles pa tālruni organizēšanai izmantojamā tehnika, un par paredzētajiem drošības pasākumiem, kas tiks veikti, lai nepieļautu kādas personas iedarbību uz organizētās azartspēles iznākumu;

5) informāciju par paredzētajiem fizisko personu datu aizsardzības pasākumiem;

6) veiksmes spēles pa tālruni organizēšanai izmantojamos tālruņa numurus;

7) informāciju par veiksmes spēles pa tālruni atbildīgo personu, norādot tās vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja koda nav, — personu apliecinoša dokumenta nosaukumu, numuru, izdošanas datumu un izdevējiestādes nosaukumu).

56.pants. Veiksmes spēles pa tālruni organizētāja pienākumi

Veiksmes spēles pa tālruni organizētājs nodrošina:

1) spēlētāju uzskaiti;

2) laimējušo spēlētāju reģistrāciju, pieprasot no viņiem personu identificējošus datus un veicot spēlētāju identitātes pārbaudi;

3) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas darbinieku netraucētu piekļuvi spēles organizēšanai izmantotajai programmai un grāmatvedības dokumentiem, kas saistīti ar veiksmes spēles pa tālruni rīkošanu.

 

 

 

56.pants. Veiksmes spēles pa tālruni organizētāja pienākumi

Veiksmes spēles pa tālruni organizētājs nodrošina:

1) spēlētāju uzskaiti;

2) laimējušo spēlētāju reģistrāciju, pieprasot no viņiem personu identificējošus datus un veicot spēlētāju identitātes pārbaudi;

3) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas darbinieku netraucētu piekļuvi spēles organizēšanai izmantotajai programmai un grāmatvedības dokumentiem, kas saistīti ar veiksmes spēles pa tālruni rīkošanu.

VIII nodaļa

Izložu veidi

 

 

 

VIII nodaļa

Izložu veidi

57.pants. Naudas vai mantu izlozes

102

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt 57.panta nosaukumu šādā redakcijā:

“Naudas un mantu izlozes”;

Atbalstīt

57.pants. Naudas un mantu izlozes

Naudas vai/un mantu izlozē tās dalībnieki piedalās, nopērkot biļetes vai citādā veidā samaksājot dalības maksu, un izlozes organizētājs piedāvā kā laimestus naudu, mantas, vērtspapīrus u.tml.

103

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 57.pantā vārdus “Naudas vai/un mantu” ar vārdiem “Naudas un mantu, kā arī tikai naudas vai tikai mantu”.

Atbalstīt

Naudas un mantu, kā arī tikai naudas vai tikai mantu izlozē tās dalībnieki piedalās, nopērkot biļetes vai citādā veidā samaksājot dalības maksu, un izlozes organizētājs piedāvā kā laimestus naudu, mantas, vērtspapīrus u.tml.

58.pants. Skaitļu izlozes

Skaitļu izlozē (loto, toto, keno, sportloto, skaitļu loto) laimestu saņem laimējušo skaitļu, simbolu vai citu spēles noteikumos minēto zīmju vai to kombināciju noteikšanas rezultātā, un laimesta lielums ir atkarīgs no iemaksāto likmju lieluma un summas.

 

 

 

58.pants. Skaitļu izlozes

Skaitļu izlozē (loto, toto, keno, sportloto, skaitļu loto) laimestu saņem laimējušo skaitļu, simbolu vai citu spēles noteikumos minēto zīmju vai to kombināciju noteikšanas rezultātā, un laimesta lielums ir atkarīgs no iemaksāto likmju lieluma un summas.


 

59.pants. Momentloterijas

Momentloterijas ir izlozes, kurās tās dalībniekam uzreiz pēc izlozes biļetes iegādāšanās ir iespējams uzzināt savu laimestu.

 

 

 

59.pants. Momentloterijas

Momentloterijas ir izlozes, kurās tās dalībniekam uzreiz pēc izlozes biļetes iegādāšanās ir iespējams uzzināt savu laimestu.

60.pants. Valsts mēroga izlozes

(1) Latvijas Republikā valsts mēroga izložu organizēšanas monopols pieder valstij. Valsts mēroga izlozēs biļetes vai loteriju kuponi tiek izplatīti tikai Latvijas Republikā. Izlozes laimestus nosaka publiskas izlozes veidā.

104

Juridiskais birojs

Ierosinām izslēgt 60.panta pirmajā daļā vārdu “loteriju”.

 

Atbalstīt

60.pants. Valsts mēroga izlozes

(1) Latvijas Republikā valsts mēroga izložu organizēšanas monopols pieder valstij. Valsts mēroga izlozēs biļetes vai kuponi tiek izplatīti tikai Latvijas Republikā. Izlozes laimestus nosaka publiskas izlozes veidā.

(2) Valsts mēroga izlozēs biļešu vērtības kopsumma vienā izlozē nedrīkst būt mazāka par 100 000 latu.

(3) Izloze, kas tiek organizēta visā Latvijas Republikas teritorijā, uzskatāma par valsts mēroga izlozi.

 

 

 

(2) Valsts mēroga izlozēs biļešu vērtības kopsumma vienā izlozē nedrīkst būt mazāka par 100 000 latu.

(3) Izloze, kas tiek organizēta visā Latvijas Republikas teritorijā, uzskatāma par valsts mēroga izlozi.

61.pants. Vietēja mēroga izlozes

(1) Vietēja mēroga izlozēs laimesti tiek noteikti publiskas izlozes veidā, un tās organizējamas tikai attiecīgās pilsētas, rajona vai pagasta teritorijā. Vietēja mēroga izlozes vienlaicīga organizēšana vairākās pilsētās, rajonos vai pagastos nav pieļaujama, ja to veic viens organizētājs.

105

Juridiskais birojs

Ierosinām papildināt 61.panta pirmo daļu pēc vārda “rajons” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “novads” (attiecīgā locījumā).

 

Atbalstīt

61.pants. Vietēja mēroga izlozes

(1) Vietēja mēroga izlozēs laimesti tiek noteikti publiskas izlozes veidā, un tās organizējamas tikai attiecīgās pilsētas, rajona, novada vai pagasta teritorijā. Vietēja mēroga izlozes vienlaicīga organizēšana vairākās pilsētās, rajonos, novados vai pagastos nav pieļaujama, ja to veic viens organizētājs.

(2) Vietēja mēroga izlozēs biļešu vērtības kopsumma vienā izlozē nedrīkst pārsniegt 10 000 latu.

 

 

 

(2) Vietēja mēroga izlozēs biļešu vērtības kopsumma vienā izlozē nedrīkst pārsniegt 10 000 latu.

62.pants. Vietēja mēroga vienreizējās izlozes

(1) Vietēja mēroga vienreizējās izlozēs laimesti tiek noteikti publiskas izlozes veidā, un tās organizējamas atklāta publiska pasākuma norises vietā un laikā.

(2) Vietēja mēroga vienreizējās izlozes biļetes var izplatīt tikai attiecīgā publiskā pasākuma norises vietā un laikā, un biļešu vērtības kopsumma nedrīkst pārsniegt 500 latu.

(3) Vietēja mēroga vienreizējās izlozēs laimesti nedrīkst būt nauda.

106

Juridiskais birojs

Ierosinām izslēgt 62.panta pirmajā daļā un 63.panta trešajā daļā vārdu “atklāta”

Atbalstīt

62.pants. Vietēja mēroga vienreizējās izlozes

(1) Vietēja mēroga vienreizējās izlozēs laimesti tiek noteikti publiskas izlozes veidā, un tās organizējamas publiska pasākuma norises vietā un laikā.

(2) Vietēja mēroga vienreizējās izlozes biļetes var izplatīt tikai attiecīgā publiskā pasākuma norises vietā un laikā, un biļešu vērtības kopsumma nedrīkst pārsniegt 500 latu.

(3) Vietēja mēroga vienreizējās izlozēs laimesti nedrīkst būt nauda.


 

IX nodaļa

Izložu organizēšana

 

 

 

IX nodaļa

Izložu organizēšana

63.pants. Tiesības organizēt izlozes

(1) Valsts mēroga izlozes organizē valsts īpašumā esoša kapitālsabiedrība, kuras apmaksātais pamatkapitāls nav mazāks par 200 000 latu.

107

Juridiskais birojs

Ierosinām izslēgt 63.panta pirmajā daļā vārdus “īpašumā esoša”.

Atbalstīt

63.pants. Tiesības organizēt izlozes

(1) Valsts mēroga izlozes organizē valsts kapitālsabiedrība, kuras apmaksātais pamatkapitāls nav mazāks par 200 000 latu.

(2) Vietēja mēroga izlozes organizē Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētas kapitālsabiedrības, ja šo kapitālsabiedrību pamatkapitāls nav mazāks par 10 000 latu.

 

 

 

(2) Vietēja mēroga izlozes organizē Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētas kapitālsabiedrības, ja šo kapitālsabiedrību pamatkapitāls nav mazāks par 10 000 latu.

(3) Sabiedriskajām organizācijām (to apvienībām) un reliģiskajām organizācijām ir tiesības rīkot tikai vietēja mēroga vienreizējās izlozes, ja šīs izlozes notiek atklātu publisku pasākumu veidā vai sakarā ar sabiedrisku pulcēšanos uz mūzikas priekšnesumu, māksliniecisku vērtību vai sporta demonstrējumiem, ir iesniegts pieteikums Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai un saņemta licence Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

108

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 63.panta trešajā daļā vārdus “Sabiedriskajām organizācijām (to apvienībām)” ar vārdiem “Biedrībām, arodbiedrībām”.

Atbalstīt

(3) Biedrībām, arodbiedrībām un reliģiskajām organizācijām ir tiesības rīkot tikai vietēja mēroga vienreizējās izlozes, ja šīs izlozes notiek publisku pasākumu veidā vai sakarā ar sabiedrisku pulcēšanos uz mūzikas priekšnesumu, māksliniecisku vērtību vai sporta demonstrējumiem, ir iesniegts pieteikums Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai un saņemta licence Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

64.pants. Iesniegums izlozes organizēšanas licences saņemšanai vai pārreģistrācijai

(1) Lai saņemtu licenci organizēt valsts un vietēja mēroga skaitļu izlozes, momentloterijas un vietēja mēroga vienreizējās izlozes (momentloterijas), izlozes organizētājs iesniedz Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai iesniegumu, kuram pievieno:

1) paredzētās izlozes noteikumus;

2) paredzēto ieņēmumu un izdevumu aprēķinu;

3) informāciju par izlozes atbildīgo personu, norādot tās vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja koda nav, — personu apliecinošā dokumenta nosaukumu, numuru, izdošanas datumu un izdevējiestādes nosaukumu).

 

 

 

64.pants. Iesniegums izlozes organizēšanas licences saņemšanai vai pārreģistrācijai

(1) Lai saņemtu licenci organizēt valsts un vietēja mēroga skaitļu izlozes, momentloterijas un vietēja mēroga vienreizējās izlozes (momentloterijas), izlozes organizētājs iesniedz Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai iesniegumu, kuram pievieno:

1) paredzētās izlozes noteikumus;

2) paredzēto ieņēmumu un izdevumu aprēķinu;

3) informāciju par izlozes atbildīgo personu, norādot tās vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja koda nav, — personu apliecinošā dokumenta nosaukumu, numuru, izdošanas datumu un izdevējiestādes nosaukumu).

65.pants. Iesnieguma izskatīšanas termiņš

(1) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par izlozes organizēšanas licences izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt šādu licenci pieņem 90 dienu laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas. Ja tiek pieprasītas papildu ziņas un dokumenti, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par izlozes organizēšanas licences izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt šādu licenci pieņem 90 dienu laikā no papildu ziņu un dokumentu iesniegšanas dienas.

(2) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par izlozes organizēšanas licences pārreģistrāciju vai par atteikumu pārreģistrēt šo licenci pieņem 30 dienu laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas. Ja tiek pieprasītas papildu ziņas un dokumenti, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par izlozes organizēšanas licences pārreģistrāciju vai par atteikumu pārreģistrēt šo licenci pieņem 30 dienu laikā no papildu ziņu un dokumentu iesniegšanas dienas.

 

 

 

65.pants. Iesnieguma izskatīšanas termiņš

(1) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par izlozes organizēšanas licences izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt šādu licenci pieņem 90 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Ja tiek pieprasītas papildu ziņas un dokumenti, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par izlozes organizēšanas licences izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt šādu licenci pieņem 90 dienu laikā no papildu ziņu un dokumentu saņemšanas dienas.

(2) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par izlozes organizēšanas licences pārreģistrāciju vai par atteikumu pārreģistrēt šo licenci pieņem 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Ja tiek pieprasītas papildu ziņas un dokumenti, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par izlozes organizēšanas licences pārreģistrāciju vai par atteikumu pārreģistrēt šo licenci pieņem 30 dienu laikā no papildu ziņu un dokumentu saņemšanas dienas.

66.pants. Atteikums izsniegt vai pārreģistrēt izlozes organizēšanas licenci

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai ir tiesības pieņemt lēmumu par atteikumu izsniegt vai pārreģistrēt izlozes organizēšanas licenci, ja:

1) kapitālsabiedrības darbībā konstatēti būtiski likumu vai Ministru kabineta noteikumu pārkāpumi;

2) kapitālsabiedrībai ir parādi valsts budžetam vai pašvaldības budžetam;

3) iesniegtajos dokumentos uzrādītas nepatiesas ziņas;

4) kapitālsabiedrības pamatkapitāls neatbilst šajā likumā noteiktajām prasībām;

5) 30 dienu laikā pēc Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai nepieciešamo ziņu pieprasīšanas tās nav iesniegtas;

6) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas rīcībā ir informācija, kas liecina par to, ka finanšu līdzekļi, kurus iegulda kapitālsabiedrības pamatkapitālā, iegūti nelikumīgos darījumos, vai nav dokumentāri pierādīta šo finanšu līdzekļu tiesiska iegūšana;

7) iesniegtais attīstības plāns neatbilst reālajai tirgus situācijai un ir ekonomiski nepamatots;

8) kapitālsabiedrība ir pasludināta par maksātnespējīgu.

109

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 66.panta 1.,2 un 4.punktā vārdu “kapitālsabiedrība” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “licences pieprasītāja” (attiecīgā locījumā).

Atbalstīt

66.pants. Atteikums izsniegt vai pārreģistrēt izlozes organizēšanas licenci

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai ir tiesības pieņemt lēmumu par atteikumu izsniegt vai pārreģistrēt izlozes organizēšanas licenci, ja:

1) licences pieprasītāja darbībā konstatēti būtiski likumu vai Ministru kabineta noteikumu pārkāpumi;

2) licences pieprasītājam ir parādi valsts budžetam vai pašvaldības budžetam;

3) iesniegtajos dokumentos uzrādītas nepatiesas ziņas;

4) licences pieprasītāja pamatkapitāls neatbilst šajā likumā noteiktajām prasībām;

5) 30 dienu laikā pēc Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai nepieciešamo ziņu pieprasīšanas tās nav iesniegtas;

6) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas rīcībā ir informācija, kas liecina par to, ka finanšu līdzekļi, kurus iegulda kapitālsabiedrības pamatkapitālā, iegūti nelikumīgos darījumos, vai nav dokumentāri pierādīta šo finanšu līdzekļu tiesiska iegūšana;

7) iesniegtais attīstības plāns nākamajam darbības gadam neatbilst reālajai tirgus situācijai un ir ekonomiski nepamatots;

8) kapitālsabiedrība ir pasludināta par maksātnespējīgu.

67.pants. Par izlozi atbildīgā persona

(1) Izsniedzot licenci izlozes organizēšanai, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija apstiprina personu, kura ir atbildīga par konkrētās izlozes norises likumību (turpmāk arī — atbildīgā persona).

 

 

 

67.pants. Par izlozi atbildīgā persona

(1) Izsniedzot licenci izlozes organizēšanai, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija apstiprina personu, kura ir atbildīga par konkrētās izlozes norises likumību (turpmāk arī — atbildīgā persona).

(2)  Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija neapstiprina izlozes atbildīgo personu, ja šī persona ir:

1) tā likumā noteiktajā kārtībā atzīta par rīcībnespējīgu;

2) tā tiek turēta aizdomās, ir apsūdzēta vai notiesāta par tīšu noziedzīgu nodarījumu;

3) pret to kriminālprocess par tīšu noziedzīgu nodarījumu izbeigts uz nereabilitējoša pamata.

110

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 67.panta otrās daļas ievaddaļā vārdu “ir” ar vārdiem “atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem”.

Atbalstīt

(2)  Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija neapstiprina izlozes atbildīgo personu, ja šī persona atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:

1) tā likumā noteiktajā kārtībā atzīta par rīcībnespējīgu;

2) tā tiek turēta aizdomās, ir apsūdzēta vai notiesāta par tīšu noziedzīgu nodarījumu;

3) pret to kriminālprocess par tīšu noziedzīgu nodarījumu izbeigts uz nereabilitējoša pamata.

(3) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par atbildīgās personas apstiprināšanu vai par atteikumu to apstiprināt pieņem 30 dienu laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas. Ja tiek pieprasītas papildu ziņas un dokumenti, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par atbildīgās personas apstiprināšanu vai par atteikumu to apstiprināt pieņem 30 dienu laikā no papildu ziņu un dokumentu iesniegšanas dienas.

 

 

 

(3) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par atbildīgās personas apstiprināšanu vai par atteikumu to apstiprināt pieņem 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Ja tiek pieprasītas papildu ziņas un dokumenti, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par atbildīgās personas apstiprināšanu vai par atteikumu to apstiprināt pieņem 30 dienu laikā no papildu ziņu un dokumentu saņemšanas dienas.

(4) Izlozes organizēšana ir aizliegta, ja Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija nav apstiprinājusi tās atbildīgo personu.

111

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 67.panta ceturtajā daļā vārdu “tās” ar vārdiem “par to”.

Atbalstīt

(4) Izlozes organizēšana ir aizliegta, ja Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija nav apstiprinājusi par to atbildīgo personu.

(5) Par jaunas atbildīgās personas iecelšanu un iepriekšējās atbrīvošanu izlozes organizētājs triju darba dienu laikā paziņo Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai. Lēmumu par atbildīgās personas apstiprināšanu vai par atteikumu to apstiprināt Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija pieņem 20 dienu laikā pēc attiecīgā paziņojuma saņemšanas. Šajā gadījumā nepiemēro šā panta ceturtajā daļā noteikto aizliegumu.

 

 

 

(5) Par jaunas atbildīgās personas iecelšanu un iepriekšējās atbrīvošanu izlozes organizētājs triju darba dienu laikā paziņo Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai. Lēmumu par atbildīgās personas apstiprināšanu vai par atteikumu to apstiprināt Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija pieņem 20 dienu laikā pēc attiecīgā paziņojuma saņemšanas. Šajā gadījumā nepiemēro šā panta ceturtajā daļā noteikto aizliegumu.

68.pants. Izlozes organizētāja vispārīgie pienākumi

(1) Izlozes organizētājs ir atbildīgs par:

1) izlozes norises likumību;

2) nodokļa un nodevas samaksu likumā noteiktajā kārtībā un apmērā;

3) iesaistītā personāla kompetenci un profesionalitāti.

 

 

 

68.pants. Izlozes organizētāja vispārīgie pienākumi

(1) Izlozes organizētājs ir atbildīgs par:

1) izlozes norises likumību;

2) nodokļa un nodevas samaksu likumā noteiktajā kārtībā un apmērā;

3) iesaistītā personāla kompetenci un profesionalitāti.

(2) Izlozes organizētājs nodrošina laimesta izmaksu spēlētājam, ievērojot likuma “Par nodokļiem un nodevām” nosacījumus:

1) laimestu, kas nepārsniedz 500 latus, izmaksā nekavējoties;

2) laimestu no 501 lata līdz 10 000 latiem izmaksā triju darba dienu laikā no laimesta pieteikšanas brīža;

112

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 68.panta otrajā daļā vārdus “ievērojot likuma “Par nodokļiem un nodevām” nosacījumus” ar vārdiem “ievērojot šādus nosacījumus”.

Atbalstīt

(2) Izlozes organizētājs nodrošina laimesta izmaksu spēlētājam, ievērojot šādus nosacījumus:

1) laimestu, kas nepārsniedz 500 latus, izmaksā nekavējoties;

2) laimestu no 501 lata līdz 10 000 latiem izmaksā triju darba dienu laikā no laimesta pieteikšanas brīža;

3) laimestu, kas pārsniedz 10000 latus, izmaksā izlozes noteikumos apstiprinātā kārtībā ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā kopš laimesta pieteikšanas brīža, ne vairāk kā divos maksājumos;

 

113

 

 

 

 

 

 

114

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 68.panta otrās daļas 3.punktā vārdus “ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā kopš laimesta pieteikšanas brīža, ne vairāk kā divos maksājumos” ar vārdiem “ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā kopš laimesta pieteikšanas brīža un ne vairāk kā divos maksājumos”.

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Aizstāt 68.panta otrās daļas 3.punktā vārdus “ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā kopš laimesta pieteikšanas brīža, ne vairāk kā divos maksājumos” ar vārdiem “ne vēlāk kā 30 dienu laikā kopš laimesta pieteikšanas brīža un ne vairāk kā divos maksājumos”.

Iestrādāts komisijas priekšlikumā (114)

 

 

 

Atbalstīt

 

3) laimestu, kas pārsniedz 10000 latus, izmaksā izlozes noteikumos apstiprinātā kārtībā ne vēlāk kā 30 dienu laikā kopš laimesta pieteikšanas brīža un ne vairāk kā divos maksājumos;

 


 

4) pēc klienta lūguma laimestu var izmaksāt skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz klienta bankas kontu.

115

 

 

 

 

116

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 68.panta otrās daļas 4.punktā vārdus “klienta bankas kontu” ar vārdiem “klienta norādītu kontu bankā”.

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt 68.panta otrās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

“4) pēc spēlētāja lūguma laimestu var izmaksāt skaidrā naudā vai ar pārskaitīj umu uz spēlētāja norādītu kontu bankā.”

Iestrādāts komisijas priekšlikumā (116)

 

Atbalstīt

4) pēc spēlētāja lūguma laimestu var izmaksāt skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz spēlētāja norādītu kontu bankā.

(3) Ja dokumentos, kas bijuši par pamatu izlozes organizēšanas licences saņemšanai, ir notikušas izmaiņas, izlozes organizētājs piecu darba dienu laikā pēc šo faktu uzzināšanas par to informē Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, bet ja ir mainījies kapitālsabiedrības pamatkapitāls vai tās īpašnieki - piecu darba dienu laikā pēc šo izmaiņu reģistrēšanas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

117

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 68.panta trešajā daļa vārdus “faktu uzzināšanas” ar vārdiem “izmaiņu iestāšanās”.

 

Atbalstīt

(3) Ja dokumentos, kas bijuši par pamatu izlozes organizēšanas licences saņemšanai, ir notikušas izmaiņas, izlozes organizētājs piecu darba dienu laikā pēc šo izmaiņu iestāšanās par to informē Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, bet ja ir mainījies kapitālsabiedrības pamatkapitāls vai tās īpašnieki - piecu darba dienu laikā pēc šo izmaiņu reģistrēšanas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

69.pants. Izlozes noteikumi

(1) Izlozes biļešu tirdzniecības vietās jābūt pieejamai Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātai attiecīgās izlozes noteikumu kopijai, un izlozes organizētājs ir atbildīgs par to, lai pēc spēlētāja pieprasījuma viņš ar šiem noteikumiem tiktu iepazīstināts.

(2) Izlozes noteikumos norādāma šāda informācija:

1) izlozes organizētāja nosaukums, juridiskā adrese un tālruņa numurs;

2) izlozes nosaukums un veids;

3) kārtība, kādā dalībnieks var piedalīties izlozē;

4) izlozes biļetes cena vai dalības maksa;

5) momentloterijas kopējais izlozes biļešu skaits;

6) laimestu fonds, tā sadalījums pa laimestu grupām;

7) laimējušo biļešu noteikšanas kārtība;

8) kārtība, kādā notiek pieteikšanās uz laimestu un kādā to izsniedz;

9) termiņš, līdz kuram skaitļu izlozes dalībnieks var pieteikties uz laimestu;

10) kur dalībnieks var vērsties pretenziju gadījumā, kā arī pretenziju izskatīšanas kārtība;

11) cita informācija, kuru izlozes organizētājs uzskata par nepieciešamu.

 

 

 

69.pants. Izlozes noteikumi

(1) Izlozes biļešu tirdzniecības vietās jābūt pieejamai Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātai attiecīgās izlozes noteikumu kopijai, un izlozes organizētājs ir atbildīgs par to, lai pēc spēlētāja pieprasījuma viņš ar šiem noteikumiem tiktu iepazīstināts.

(2) Izlozes noteikumos norādāma šāda informācija:

1) izlozes organizētāja nosaukums, juridiskā adrese un tālruņa numurs;

2) izlozes nosaukums un veids;

3) kārtība, kādā dalībnieks var piedalīties izlozē;

4) izlozes biļetes cena vai dalības maksa;

5) momentloterijas kopējais izlozes biļešu skaits;

6) laimestu fonds, tā sadalījums pa laimestu grupām;

7) laimējušo biļešu noteikšanas kārtība;

8) kārtība, kādā notiek pieteikšanās uz laimestu un kādā to izsniedz;

9) termiņš, līdz kuram skaitļu izlozes dalībnieks var pieteikties uz laimestu;

10) kur dalībnieks var vērsties pretenziju gadījumā, kā arī pretenziju izskatīšanas kārtība;

11) cita informācija, kuru izlozes organizētājs uzskata par nepieciešamu.

(3) Neskaidrību gadījumā Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai ir tiesības pieprasīt papildu informāciju no izlozes organizētāja.

 

118

Juridiskais birojs

ierosinām izteikt 69.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai ir tiesības prasīt papildinformāciju no izlozes organizētāja, lai lemtu par izlozes atbilstību šā likuma prasībām.”

Atbalstīt

(3) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai ir tiesības prasīt papildinformāciju no izlozes organizētāja, lai lemtu par izlozes atbilstību šā likuma prasībām.

(4) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija izlozes organizētāja sagatavotos noteikumus apstiprina 15 dienu laikā no to iesniegšanas dienas.

119

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 69.pant ceturtajā daļā vārdu “iesniegšanas” ar vārdu “saņemšanas”.

Atbalstīt

(4) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija izlozes organizētāja sagatavotos noteikumus apstiprina 15 dienu laikā no to saņemšanas dienas.

70.pants. Izlozes noteikumu neapstiprināšana

 

120

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt 70.panta nosaukumu šādā redakcijā:

“Atteikums apstiprināt izlozes noteikumus”.

Atbalstīt

70.pants. Atteikums apstiprināt izlozes noteikumus

 

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija neapstiprina izlozes noteikumus, ja:

 

121

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt 70.panta ievaddaļu šādā redakcijā:

“Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija atsaka apstiprināt izlozes noteikumus, ja pastāv vismaz viens no šādiem nosacījumiem:”

Atbalstīt

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija atsaka apstiprināt izlozes noteikumus, ja pastāv vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

1) tajos nav iekļauta šajā likumā noteiktā informācija;

2) tie paredz tādu izložu organizēšanu, kuras neatbilst šā likuma prasībām;

3) tie paredz, ka laimestus var iegūt tikai pēc tam, kad izlozē ir iesaistījies noteikts dalībnieku skaits vai kopējais realizācijas apjoms sasniedzis noteiktu summu;

4) tie paredz piramīdveida izlozes organizēšanu, kurā dalības maksa (likme) vai ieguldītās vērtības pēc laika dod laimestu nenoteiktam personu lokam.

 

 

 

1) tajos nav iekļauta šajā likumā noteiktā informācija;

2) tie paredz tādu izložu organizēšanu, kuras neatbilst šā likuma prasībām;

3) tie paredz, ka laimestus var iegūt tikai pēc tam, kad izlozē ir iesaistījies noteikts dalībnieku skaits vai kopējais realizācijas apjoms sasniedzis noteiktu summu;

4) tie paredz piramīdveida izlozes organizēšanu, kurā dalības maksa (likme) vai ieguldītās vērtības pēc laika dod laimestu nenoteiktam personu lokam.

71.pants. Izlozes papildspēle

(1) Momentloterijas papildspēle ir izlozes noteikumos paredzēta iespēja, iestājoties konkrētiem nosacījumiem, spēlēt spēli bez maksas, bet ar laimēšanas iespējām.

(2) Momentloterijas papildspēles noteikumos norādāma šāda informācija:

1) izlozes organizētāja nosaukums, juridiskā adrese un tālruņa numurs;

2) izlozes papildspēles nosaukums un veids;

3) kārtība, kādā dalībnieks var piedalīties izlozes papildspēlē;

4) laimestu fonds, tā sadalījums pa laimestu grupām;

5) laimējušo biļešu noteikšanas kārtība;

6) kārtība, kādā notiek pieteikšanās uz laimestu un kādā to izsniedz;

7) datums, līdz kuram momentloterijas papildspēle tiek organizēta;

8) termiņš, līdz kuram papildspēles dalībnieks var pieteikties uz laimestu;

9) kur dalībnieks var vērsties pretenziju gadījumā, kā arī pretenziju izskatīšanas kārtība;

10) cita informācija, kuru izlozes organizētājs uzskata par nepieciešamu.

(3) Skaitļu izlozes papildspēle ir izlozes noteikumos paredzēta iespēja par maksu, izpildot konkrētus nosacījumus, piedalīties papildspēlē un iegūt papildu laimestu.

(4) Skaitļu izlozes papildspēles noteikumos norādāma šāda informācija:

1) izlozes organizētāja nosaukums, juridiskā adrese un tālruņa numurs;

2) izlozes papildspēles nosaukums un veids;

3) kārtība, kādā dalībnieks var piedalīties izlozes papildspēlē;

4) papildspēles dalības maksa;

5) laimestu lielums;

6) laimējušo izlozes biļešu un loterijas kuponu noteikšanas kārtība;

7) kārtība, kādā notiek pieteikšanās uz laimestu un kādā to izsniedz;

8) kur dalībnieks var vērsties pretenziju gadījumā, kā arī pretenziju izskatīšanas kārtība;

9) cita informācija, kuru izlozes organizētājs uzskata par nepieciešamu.

 

 

 

71.pants. Izlozes papildspēle

(1) Momentloterijas papildspēle ir izlozes noteikumos paredzēta iespēja, iestājoties konkrētiem nosacījumiem, spēlēt spēli bez maksas, bet ar laimēšanas iespējām.

(2) Momentloterijas papildspēles noteikumos norādāma šāda informācija:

1) izlozes organizētāja nosaukums, juridiskā adrese un tālruņa numurs;

2) izlozes papildspēles nosaukums un veids;

3) kārtība, kādā dalībnieks var piedalīties izlozes papildspēlē;

4) laimestu fonds, tā sadalījums pa laimestu grupām;

5) laimējušo biļešu noteikšanas kārtība;

6) kārtība, kādā notiek pieteikšanās uz laimestu un kādā to izsniedz;

7) datums, līdz kuram momentloterijas papildspēle tiek organizēta;

8) termiņš, līdz kuram papildspēles dalībnieks var pieteikties uz laimestu;

9) kur dalībnieks var vērsties pretenziju gadījumā, kā arī pretenziju izskatīšanas kārtība;

10) cita informācija, kuru izlozes organizētājs uzskata par nepieciešamu.

(3) Skaitļu izlozes papildspēle ir izlozes noteikumos paredzēta iespēja par maksu, izpildot konkrētus nosacījumus, piedalīties papildspēlē un iegūt papildu laimestu.

(4) Skaitļu izlozes papildspēles noteikumos norādāma šāda informācija:

1) izlozes organizētāja nosaukums, juridiskā adrese un tālruņa numurs;

2) izlozes papildspēles nosaukums un veids;

3) kārtība, kādā dalībnieks var piedalīties izlozes papildspēlē;

4) papildspēles dalības maksa;

5) laimestu lielums;

6) laimējušo izlozes biļešu un loterijas kuponu noteikšanas kārtība;

7) kārtība, kādā notiek pieteikšanās uz laimestu un kādā to izsniedz;

8) kur dalībnieks var vērsties pretenziju gadījumā, kā arī pretenziju izskatīšanas kārtība;

9) cita informācija, kuru izlozes organizētājs uzskata par nepieciešamu.

(5) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija izlozes papildspēles noteikumus apstiprina 15 dienu laikā no to iesniegšanas dienas, izņemot šā likuma 70.pantā minētos gadījumus.

122

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt 71.panta piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija apstiprina vai atsaka apstiprināt izlozes papildspēles noteikumus 15 dienu laikā no to saņemšanas dienas.”.

Atbalstīt

(5) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija apstiprina vai atsaka apstiprināt izlozes papildspēles noteikumus 15 dienu laikā no to saņemšanas dienas.

72.pants. Izlozes biļetes vai loterijas kuponi

 

123

Juridiskais birojs

Ierosinām izslēgt 72.panta nosaukumā vārdu “loterijas”.

Atbalstīt

72.pants. Izlozes biļetes vai kuponi

 

(1) Uz izlozes biļetēm un kuponiem ir norādīta šāda informācija:

 

 

 

(1) Uz izlozes biļetēm un kuponiem ir norādīta šāda informācija:

1) izlozes organizētāja nosaukums;

 

124

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt 72.panta pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) izlozes organizētāja nosaukums, juridiskā adrese un tālruņa numurs;”.

Atbalstīt

1) izlozes organizētāja nosaukums, juridiskā adrese un tālruņa numurs;

2) adrese, kur saņemams laimests;

3) laimesta izsniegšanas beigu termiņš;

4) biļetes vai kupona cena, dalības maksa;

 

 

 

2) adrese, kur saņemams laimests;

3) laimesta izsniegšanas beigu termiņš;

4) biļetes vai kupona cena, dalības maksa;

5) kārtas un/vai sērijas numurs.

 

125

 

 

 

 

126

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt 72.panta pirmās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

“5) kārtas un sērijas numurs”.

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt 72.panta pirmās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

“5) kārtas numurs”.

Iestrādāts komisijas priekšlikumā (126)

 

Atbalstīt

5) kārtas numurs.

 

(2) Pirms licences saņemšanas vietēja mēroga izlozes biļetes un vietēja mēroga vienreizējās izlozes biļetes reģistrējamas tajā Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē, kurā izlozes organizētājs ir uzskaitē kā nodokļu maksātājs, un reģistrēto izlozes biļešu paraugi iesniedzami Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai.

 

 

 

(2) Pirms licences saņemšanas vietēja mēroga izlozes biļetes un vietēja mēroga vienreizējās izlozes biļetes reģistrējamas tajā Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē, kurā izlozes organizētājs ir uzskaitē kā nodokļu maksātājs, un reģistrēto izlozes biļešu paraugi iesniedzami Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai.

73.pants. Izlozes organizēšanas ierobežojumi

(1) Izlozes organizētājam ir aizliegts organizēt izlozes, ja:

1) nav saņemta attiecīgā licence;

2) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija nav apstiprinājusi izlozes vai tās papildizlozes noteikumus;

3) iestājoties izlozes organizēšanas licences pārreģistrācijas termiņam, nav pieņemts lēmums par šīs licences pārreģistrāciju vai nav samaksāta valsts noteiktā nodeva;

4) saņemtā izlozes organizēšanas licence nodota trešajai personai;

(2) Izlozes organizētājs nodrošina, ka laimestu kopsumma visu veidu izlozēm nav mazāka par 45 procentiem no biļešu realizācijas kopsummas.

 

 

 

73.pants. Izlozes organizēšanas ierobežojumi

(1) Izlozes organizētājam ir aizliegts organizēt izlozes, ja:

1) nav saņemta attiecīgā licence;

2) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija nav apstiprinājusi izlozes vai tās papildizlozes noteikumus;

3) iestājoties izlozes organizēšanas licences pārreģistrācijas termiņam, nav pieņemts lēmums par šīs licences pārreģistrāciju vai nav samaksāta valsts noteiktā nodeva;

4) saņemtā izlozes organizēšanas licence nodota trešajai personai;

(2) Izlozes organizētājs nodrošina, ka laimestu kopsumma visu veidu izlozēm nav mazāka par 45 procentiem no biļešu realizācijas kopsummas.

X nodaļa

Izložu organizēšana ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību

 

 

 

X nodaļa

Izložu organizēšana ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību

74.pants. Izložu organizēšana ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību

Par izlozes organizēšanu ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību uzskatāma tādas izlozes organizēšana, kurā tās dalībnieki kādu no dalībai šajā izlozē nepieciešamajām darbībām veic vai var veikt ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību.

 

 

 

74.pants. Izložu organizēšana ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību

Par izlozes organizēšanu ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību uzskatāma tādas izlozes organizēšana, kurā tās dalībnieki kādu no dalībai šajā izlozē nepieciešamajām darbībām veic vai var veikt ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību.

75.pants. Tiesības organizēt izlozi ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību

(1) Izlozes biļešu pārdošana ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību ir atļauta kapitālsabiedrībām, kuras šajā likumā noteiktajā kārtībā saņēmušas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas izsniegtu šādu izložu organizēšanas licenci.

 

 

 

75.pants. Tiesības organizēt izlozi ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību

(1) Izlozes biļešu pārdošana ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību ir atļauta kapitālsabiedrībām, kuras šajā likumā noteiktajā kārtībā saņēmušas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas izsniegtu šādu izložu organizēšanas licenci.


 

(2) Licenci izlozes organizēšanai ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību izsniedz valsts īpašumā esošai kapitālsabiedrībai, kura šajā likumā noteiktajā kārtībā saņēmusi valsts mēroga izložu organizēšanas speciālo licenci.

127

Juridiskais birojs

Ierosinām izslēgt 75.panta otrajā daļā vārdus “īpašumā esošai”.

Atbalstīt

(2) Licenci izlozes organizēšanai ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību izsniedz valsts kapitālsabiedrībai, kura šajā likumā noteiktajā kārtībā saņēmusi valsts mēroga izložu organizēšanas licenci.

76.pants. Licences saņemšana izložu organizēšanai ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību

(1) Lai saņemtu licenci organizēt izlozi ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību, izlozes organizētājs iesniedz Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai iesniegumu, kuram pievieno:

1) tās izlozes noteikumus, kuru organizē ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību;

2) informāciju par kārtību, kādā var iegādāties biļetes, lai piedalītos izlozē, kuru organizē ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību;

3) informāciju par izlozes organizēšanā vai izlozes biļešu iegādē izmantojamām programmām;

4) izlozes biļešu pārdošanai ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību nodrošinātāja apliecinājumu par attiecīgās sistēmas drošumu;

5) informāciju par vietu, kur atradīsies izlozes organizēšanai vai izlozes biļešu pārdošanai izmantojamā tehnika, un par paredzētajiem drošības pasākumiem, kas tiks veikti, lai nepieļautu kādas personas ietekmi uz organizētās izlozes iznākumu;

6) informāciju par paredzētajiem fizisko personu datu aizsardzības pasākumiem;

7) izlozes organizēšanai vai izlozes biļešu pārdošanai izmantojamo interneta adresi un visas domēnu adreses, ja izlozi organizē ar interneta starpniecību;

8) tālruņa numurus, kuri tiks izmantoti izlozes biļešu pārdošanai, ja izlozi organizē, izmantojot tālruni;

9) informāciju par izlozes atbildīgo personu, norādot tās vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja koda nav, — personu apliecinošā dokumenta nosaukumu, numuru, izdošanas datumu un izdevējiestādes nosaukumu).

 

 

 

76.pants. Licences saņemšana izložu organizēšanai ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību

(1) Lai saņemtu licenci organizēt izlozi ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību, izlozes organizētājs iesniedz Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai iesniegumu, kuram pievieno:

1) tās izlozes noteikumus, kuru organizē ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību;

2) informāciju par kārtību, kādā var iegādāties biļetes, lai piedalītos izlozē, kuru organizē ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību;

3) informāciju par izlozes organizēšanā vai izlozes biļešu iegādē izmantojamām programmām;

4) izlozes biļešu pārdošanai ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību nodrošinātāja apliecinājumu par attiecīgās sistēmas drošumu;

5) informāciju par vietu, kur atradīsies izlozes organizēšanai vai izlozes biļešu pārdošanai izmantojamā tehnika, un par paredzētajiem drošības pasākumiem, kas tiks veikti, lai nepieļautu kādas personas ietekmi uz organizētās izlozes iznākumu;

6) informāciju par paredzētajiem fizisko personu datu aizsardzības pasākumiem;

7) izlozes organizēšanai vai izlozes biļešu pārdošanai izmantojamo interneta adresi un visas domēnu adreses, ja izlozi organizē ar interneta starpniecību;

8) tālruņa numurus, kuri tiks izmantoti izlozes biļešu pārdošanai, ja izlozi organizē, izmantojot tālruni;

9) informāciju par izlozes atbildīgo personu, norādot tās vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja koda nav, — personu apliecinošā dokumenta nosaukumu, numuru, izdošanas datumu un izdevējiestādes nosaukumu).

(2) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par licences izsniegšanu izlozes organizēšanai ar pakalpojumu ko sakaru pakalpojumu starpniecību vai par atteikumu izsniegt šādu licenci pieņem 30 dienu laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas. Ja tiek pieprasītas papildu ziņas un dokumenti, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par licences izsniegšanu izlozes organizēšanai ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību vai par atteikumu izsniegt šādu licenci pieņem 30 dienu laikā no papildu ziņu un dokumentu iesniegšanas dienas.

128

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 76.panta otrajā daļā vārdus “pakalpojumu ko” ar vārdu “elektronisko”.

 

Atbalstīt

(2) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par licences izsniegšanu izlozes organizēšanai ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību vai par atteikumu izsniegt šādu licenci pieņem 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Ja tiek pieprasītas papildu ziņas un dokumenti, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par licences izsniegšanu izlozes organizēšanai ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību vai par atteikumu izsniegt šādu licenci pieņem 30 dienu laikā no papildu ziņu un dokumentu saņemšanas dienas.

(3) Licencē, kas izsniegta izlozes organizēšanai ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību, norāda:

1) licences numuru, izsniegšanas vietu un datumu;

2) licences saņēmēja nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;

3) izlozi, kuras biļetes var iegādāties ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību;

4) izlozes organizēšanai izmantojamo interneta adresi, ja izlozi organizē ar interneta starpniecību.

 

 

 

(3) Licencē, kas izsniegta izlozes organizēšanai ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību, norāda:

1) licences numuru, izsniegšanas vietu un datumu;

2) licences saņēmēja nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;

3) izlozi, kuras biļetes var iegādāties ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību;

4) izlozes organizēšanai izmantojamo interneta adresi, ja izlozi organizē ar interneta starpniecību.

77.pants. Atteikums izsniegt licenci izlozes organizēšanai ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai ir tiesības atteikt izsniegt licenci izlozes organizēšanai ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību, ja ir iestājies kāds no šā likuma 15.pantā minētajiem gadījumiem vai arī:

1) iesniegtie izlozes noteikumi neatbilst šā likuma prasībām;

2) neatkarīgas un starptautiski atzītas laboratorijas atzinumā norādīts, ka izlozes organizēšanai izmantojamās programmas nenodrošina laimestu kopsummas atbilstību šā likuma 73.panta otrās daļas prasībām vai citu šā likuma prasību ievērošanu;

3) iesniedzēja paredzētie drošības pasākumi, kas tiks veikti, lai nepieļautu kādas personas ietekmi uz organizētās izlozes iznākumu, ir nepietiekami;

4) ir saņemts kompetentas valsts iestādes atzinums, ka iesniedzēja paredzētie pasākumi fizisko personu datu aizsardzības un izlozes norises drošības garantēšanai ir nepietiekami.

129

 

 

 

 

130

Juridiskais birojs

Ierosinām apspriest iespēju aizstāt 77.panta ievaddaļā vārdus “inspekcijai ir tiesības atteikt” ar vārdiem “inspekcija atsaka”.

 

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt 77..panta tekstu sākot ar vārdiem “vai arī” kā panta otro daļu, vienlaikus aizstājot vārdus “vai arī” ar vārdiem “(2)Papildus šā panta pirmajā daļā minētajam Izložu un azartspēļu inspekcija atsaka izsniegt licenci izlozes organizēšanai ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību, ja pastāv vismaz viens no šādiem nosacījumiem:”.

Atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

77.pants. Atteikums izsniegt licenci izlozes organizēšanai ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija atsaka izsniegt licenci izlozes organizēšanai ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību, ja ir iestājies kāds no šā likuma 15.pantā minētajiem gadījumiem.

(2) Papildus šā panta pirmajā daļā minētajam Izložu un azartspēļu inspekcija atsaka izsniegt licenci izlozes organizēšanai ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību, ja pastāv vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

1) iesniegtie izlozes noteikumi neatbilst šā likuma prasībām;

2) neatkarīgas un starptautiski atzītas laboratorijas atzinumā norādīts, ka izlozes organizēšanai izmantojamās programmas nenodrošina laimestu kopsummas atbilstību šā likuma 73.panta otrās daļas prasībām vai citu šā likuma prasību ievērošanu;

3) iesniedzēja paredzētie drošības pasākumi, kas tiks veikti, lai nepieļautu kādas personas ietekmi uz organizētās izlozes iznākumu, ir nepietiekami;

4) ir saņemts kompetentas valsts iestādes atzinums, ka iesniedzēja paredzētie pasākumi fizisko personu datu aizsardzības un izlozes norises drošības garantēšanai ir nepietiekami.

78.pants. Izložu organizēšanai ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību izsniegtās licences anulēšana

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai ir tiesības anulēt izlozes organizēšanai ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību izsniegto licenci, ja ir iestājies kāds no šā likuma 87.pantā minētajiem nosacījumiem vai arī izlozes organizētājs savstarpējos norēķinos ar spēlētājiem izmanto kontu vai kontus, par kuriem nav informējis Valsts ieņēmumu dienestu vai Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju.

 

 

 

78.pants. Izložu organizēšanai ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību izsniegtās licences anulēšana

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai ir tiesības anulēt izlozes organizēšanai ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību izsniegto licenci, ja ir iestājies kāds no šā likuma 87.pantā minētajiem nosacījumiem vai arī izlozes organizētājs savstarpējos norēķinos ar spēlētājiem izmanto kontu vai kontus, par kuriem nav informējis Valsts ieņēmumu dienestu vai Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju.

79.pants. Par izlozes organizēšanu ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību atbildīgā persona

(1) Izsniedzot licenci izlozes organizēšanai ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija apstiprina personu, kura ir atbildīga par konkrētās izlozes norises likumību (turpmāk arī — atbildīgā persona).

 

 

 

79.pants. Par izlozes organizēšanu ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību atbildīgā persona

(1) Izsniedzot licenci izlozes organizēšanai ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija apstiprina personu, kura ir atbildīga par konkrētās izlozes norises likumību (turpmāk arī — atbildīgā persona).


 

(2) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija neapstiprina atbildīgo personu, ja ir iestājies kāds no šā likuma 30.panta otrajā daļā minētajiem gadījumiem.

 

131

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt 79.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija neapstiprina par izlozes organizēšanu ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību atbildīgo personu, ja ir iestājies kāds no šā likuma 67.panta otrajā daļā minētajiem nosacījumiem.”

Atbalstīt

(2) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija neapstiprina par izlozes organizēšanu ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību atbildīgo personu, ja ir iestājies kāds no šā likuma 67.panta otrajā daļā minētajiem nosacījumiem.

(3) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par atbildīgās personas apstiprināšanu vai par atteikumu to apstiprināt pieņem 30 dienu laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas. Ja tiek pieprasītas papildu ziņas un dokumenti, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par atbildīgās personas apstiprināšanu vai par atteikumu to apstiprināt pieņem 30 dienu laikā no papildu ziņu un dokumentu iesniegšanas dienas.

 

 

 

(3) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par atbildīgās personas apstiprināšanu vai par atteikumu to apstiprināt pieņem 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Ja tiek pieprasītas papildu ziņas un dokumenti, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par atbildīgās personas apstiprināšanu vai par atteikumu to apstiprināt pieņem 30 dienu laikā no papildu ziņu un dokumentu saņemšanas dienas.

(4) Izlozes organizēšana ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību ir aizliegta, ja Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija nav apstiprinājusi atbildīgo personu.

(5) Par jaunas atbildīgās personas iecelšanu un iepriekšējās atbrīvošanu izlozes organizētājs triju darba dienu laikā paziņo Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai. Lēmumu par atbildīgās personas apstiprināšanu vai par atteikumu to apstiprināt Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija pieņem 20 dienu laikā pēc attiecīgā paziņojuma saņemšanas. Šajā gadījumā nepiemēro šā panta ceturtajā daļā noteikto aizliegumu.

 

 

 

(4) Izlozes organizēšana ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību ir aizliegta, ja Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija nav apstiprinājusi atbildīgo personu.

(5) Par jaunas atbildīgās personas iecelšanu un iepriekšējās atbrīvošanu izlozes organizētājs triju darba dienu laikā paziņo Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai. Lēmumu par atbildīgās personas apstiprināšanu vai par atteikumu to apstiprināt Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija pieņem 20 dienu laikā pēc attiecīgā paziņojuma saņemšanas. Šajā gadījumā nepiemēro šā panta ceturtajā daļā noteikto aizliegumu.

80.pants. Izlozes ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību organizētāja pienākumi

(1) Izlozes ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību organizētājs nodrošina:

1) izlozes dalībnieku uzskaiti;

2) laimējušo spēlētāju reģistrāciju un identifikāciju šā likuma 54.panta noteiktajā kārtībā;

3) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas darbinieku netraucētu piekļuvi izlozes organizēšanai izmantotajai programmai un grāmatvedības dokumentiem, kas saistīti ar izlozes rīkošanu ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību.

 

 

 

80.pants. Izlozes ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību organizētāja pienākumi

(1) Izlozes ar elektronisko sakar u pakalpojumu starpniecību organizētājs nodrošina:

1) izlozes dalībnieku uzskaiti;

2) laimējušo spēlētāju reģistrāciju un identifikāciju šā likuma 54.panta noteiktajā kārtībā;

3) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas darbinieku netraucētu piekļuvi izlozes organizēšanai izmantotajai programmai un grāmatvedības dokumentiem, kas saistīti ar izlozes rīkošanu ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību.

(2) Interneta mājaslapā, kuru izlozes organizētājs izmanto izlozes organizēšanai, norāda:

1) izlozes organizētāja nosaukumu, juridisko adresi un izlozes organizēšanas licences numuru;

2) izlozi, kuras biļetes var iegādāties ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību;

3) izlozes noteikumus vai interneta adresi, kur ar tiem var iepazīties;

4) aizliegumu piedalīties izlozē personām, kuras atrodas valstī vai teritorijā, kur dalība šādās izlozēs ir aizliegta;

5) aizliegumu piedalīties izlozē personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.

132

Juridiskais birojs

Ierosinām papildināt 80.panta otrās daļas 1.punktu pēc vārda “adresi” ar vārdiem “tālruņa numuru”.

 

Atbalstīt

(2) Interneta mājaslapā, kuru izlozes organizētājs izmanto izlozes organizēšanai, norāda:

1) izlozes organizētāja nosaukumu, juridisko adresi, tālruņa numuru un izlozes organizēšanas licences numuru;

2) izlozi, kuras biļetes var iegādāties ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību;

3) izlozes noteikumus vai interneta adresi, kur ar tiem var iepazīties;

4) aizliegumu piedalīties izlozē personām, kuras atrodas valstī vai teritorijā, kur dalība šādās izlozēs ir aizliegta;

5) aizliegumu piedalīties izlozē personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.

(3)  Izlozes organizētājam savstarpējos norēķinos ar klientiem atļauts izmantot Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē atvērtu kontu.

(4) Ja dalība izlozē notiek pa tālruni, dalībnieks var piedalīties izlozē, izmantojot tikai Latvijas Republikā reģistrētu tālruņa numuru.

(5) Izlozes organizēšanā izmantojamai programmai un aparatūrai, kas nodrošina tās darbību, jāatrodas Latvijas Republikā. Nepārvaramas varas gadījumos drīkst izmantot ārpus Latvijas Republikas esošas rezerves programmas un aparatūru, kas nodrošina tās darbību, par to iepriekš paziņojot Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai.

(6) Informācija par programmām, kuras izmantotas izlozes organizēšanai ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību, par attiecīgajiem drošības un fizisko personu datu aizsardzības pasākumiem iesniedzama šā likuma 47.panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā.

 

 

 

(3)  Izlozes organizētājam savstarpējos norēķinos ar klientiem atļauts izmantot Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē atvērtu kontu.

(4) Ja dalība izlozē notiek pa tālruni, dalībnieks var piedalīties izlozē, izmantojot tikai Latvijas Republikā reģistrētu tālruņa numuru.

(5) Izlozes organizēšanā izmantojamai programmai un aparatūrai, kas nodrošina tās darbību, jāatrodas Latvijas Republikā. Nepārvaramas varas gadījumos drīkst izmantot ārpus Latvijas Republikas esošas rezerves programmas un aparatūru, kas nodrošina tās darbību, par to iepriekš paziņojot Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai.

(6) Informācija par programmām, kuras izmantotas izlozes organizēšanai ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību, par attiecīgajiem drošības un fizisko personu datu aizsardzības pasākumiem iesniedzama šā likuma 47.panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā.


 

(7) Izlozes organizētājs, kas pārdod biļetes, ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību, ne vēlāk kā 15 dienas pēc pārskata ceturkšņa beigām šā likuma 53.panta astotajā daļā noteiktajā kārtībā iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam un Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai paziņojumu par pārskata ceturksnī iemaksāto likmju kopsummu un izmaksāto laimestu kopsummu, kā arī kredītiestādes izziņu par pārskata ceturksnī savstarpējos norēķinos ar spēlētājiem izmantotajā kontā veiktajiem darījumiem.

133

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

Ierosinām aizstāt 80.panta septītajā daļā vārdus “53.panta astotajā daļā” ar vārdiem “53.panta septītajā daļā”.

Atbalstīt

(7) Izlozes organizētājs, kas pārdod biļetes, ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību, ne vēlāk kā 15 dienas pēc pārskata ceturkšņa beigām šā likuma 53.panta sestajā daļā noteiktajā kārtībā iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam un Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai paziņojumu par pārskata ceturksnī iemaksāto likmju kopsummu un izmaksāto laimestu kopsummu, kā arī kredītiestādes izziņu par pārskata ceturksnī savstarpējos norēķinos ar spēlētājiem izmantotajā kontā veiktajiem darījumiem.

XI nodaļa

Azartspēļu un izložu kontrole un uzraudzība

 

 

 

XI nodaļa

Azartspēļu un izložu kontrole un uzraudzība

81.pants. Kontroles un uzraudzības īstenotāji

Kontroli un uzraudzību pār to, kā azartspēļu un izložu organizētāji ievēro šo likumu, citus normatīvos aktus, azartspēles vai izlozes noteikumus, veic Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, Valsts ieņēmumu dienests likumā “Par Valsts ieņēmumu dienestu” noteiktajā kārtībā un Valsts policija likumā “Par policiju” noteiktajā kārtībā.

 

 

 

81.pants. Kontroles un uzraudzības īstenotāji

Kontroli un uzraudzību pār to, kā azartspēļu un izložu organizētāji ievēro šo likumu, citus normatīvos aktus, azartspēles vai izlozes noteikumus, veic Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, Valsts ieņēmumu dienests likumā “Par Valsts ieņēmumu dienestu” noteiktajā kārtībā un Valsts policija likumā “Par policiju” noteiktajā kārtībā.

82.pants. Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija

(1) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju izveido un tās nolikumu apstiprina Ministru kabinets.

(2) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas uzdevums ir:

1) realizēt valsts politiku azartspēļu un izložu organizēšanā;

2) veikt azartspēļu un izložu organizētāju licencēšanu, uzraudzību un kontroli;

3) izstrādāt ar azartspēļu un izložu organizēšanu saistītu normatīvo aktu projektus;

4) nodrošināt azartspēļu un izložu tirgus sistemātisku uzskaiti un statistisku analīzi;

5) reģistrēt azartspēļu automātus un iekārtas un sniegt valsts un pašvaldību institūcijām azartspēļu un izložu nodokļa administrēšanai nepieciešamās ziņas.

 

 

 

82.pants. Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija

(1) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju izveido un tās nolikumu apstiprina Ministru kabinets.

(2) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas uzdevums ir:

1) realizēt valsts politiku azartspēļu un izložu organizēšanā;

2) veikt azartspēļu un izložu organizētāju licencēšanu, uzraudzību un kontroli;

3) izstrādāt ar azartspēļu un izložu organizēšanu saistītu normatīvo aktu projektus;

4) nodrošināt azartspēļu un izložu tirgus sistemātisku uzskaiti un statistisku analīzi;

5) reģistrēt azartspēļu automātus un iekārtas un sniegt valsts un pašvaldību institūcijām azartspēļu un izložu nodokļa administrēšanai nepieciešamās ziņas.

83.pants. Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas padome

(1) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas padome ir Ministru kabineta izveidota konsultatīva institūcija, kuras mērķis ir veicināt sabiedrības interešu ievērošanu, izložu, azartspēļu un loteriju tirgus attīstību un stabilitāti.

(2) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas padomes darba materiāltehniskais nodrošinājums ir Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas kompetencē.

 

 

 

83.pants. Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas padome

(1) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas padome ir Ministru kabineta izveidota konsultatīva institūcija, kuras mērķis ir veicināt sabiedrības interešu ievērošanu, izložu, azartspēļu un loteriju tirgus attīstību un stabilitāti.

(2) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas padomes darba materiāltehniskais nodrošinājums ir Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas kompetencē.

(3) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas padomes nolikumu un sastāvu apstiprina Ministru kabinets, iekļaujot padomē pa vienam pārstāvim no Finanšu ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Kultūras ministrijas, kā arī no nodibinājuma, kurš pārstāv vairāk nekā 30 procentus no Latvijas Republikas azartspēļu organizētājiem, un Latvijas Pašvaldību savienības.

134

 

 

 

135

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

Ierosinām aizstāt 83.panta trešajā daļā vārdu “nodibinājuma” ar vārdu “biedrības”.

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Aizstāt 83.panta trešajā daļā skaitli “30” ar skaitli “50”

Atbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

(3) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas padomes nolikumu un sastāvu apstiprina Ministru kabinets, iekļaujot padomē pa vienam pārstāvim no Finanšu ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Kultūras ministrijas, kā arī no biedrības kurš pārstāv vairāk nekā 50 procentus no Latvijas Republikas azartspēļu organizētājiem, un Latvijas Pašvaldību savienības.

(4) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas padomes galvenais uzdevums ir:

1) izvērtēt izložu, azartspēļu un loteriju organizēšanu regulējošo normatīvo aktu projektu atbilstību izstrādātajiem politikas plānošanas dokumentiem;

2) sagatavot priekšlikumus finanšu ministram par nepieciešamajām pārmaiņām tirgus uzraudzības kontroles darbību veikšanai.

 

 

 

(4) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas padomes galvenais uzdevums ir:

1) izvērtēt izložu, azartspēļu un loteriju organizēšanu regulējošo normatīvo aktu projektu atbilstību izstrādātajiem politikas plānošanas dokumentiem;

2) sagatavot priekšlikumus finanšu ministram par nepieciešamajām pārmaiņām tirgus uzraudzības kontroles darbību veikšanai.

84.pants. Azartspēļu un izložu organizētāja pārskata iesniegšana

(1) Azartspēļu un izložu organizētājs likuma “Par uzņēmumu gada pārskatiem” 66.pantā noteiktajā termiņā un kārtībā iesniedz Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai pārbaudīta gada pārskata norakstu, ziņojumu un revidenta atzinumu, ja tāds ir, kopā ar paskaidrojumu par to, kad gada pārskats apstiprināts.

136

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 84.panta pirmajā daļā vārdus “revidenta atzinumu, ja tāds ir” ar vārdiem “zvērināta revidenta atzinumu”.

Atbalstīt

84.pants. Azartspēļu un izložu organizētāja pārskata iesniegšana

(1) Azartspēļu un izložu organizētājs likuma “Par uzņēmumu gada pārskatiem” 66.pantā noteiktajā termiņā un kārtībā iesniedz Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai pārbaudīta gada pārskata norakstu, ziņojumu un zvērināta revidenta atzinumu, kopā ar paskaidrojumu par to, kad gada pārskats apstiprināts.

(2) Azartspēļu un izložu organizētājs 20 dienu laikā pēc ceturkšņa beigām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iesniedz ziņojumu par azartspēļu un izložu organizēšanu pārskata ceturksnī.

(3) Azartspēļu un izložu organizētājs veic grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar likumu “Par grāmatvedību”, likumu “Par uzņēmumu gada pārskatiem” un Ministru kabineta noteikumiem, kas reglamentē vienotu azartspēļu un izložu organizācijas grāmatvedības uzskaites kārtību.

 

 

 

(2) Azartspēļu un izložu organizētājs 20 dienu laikā pēc ceturkšņa beigām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iesniedz ziņojumu par azartspēļu un izložu organizēšanu pārskata ceturksnī.

(3) Azartspēļu un izložu organizētājs veic grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar likumu “Par grāmatvedību”, likumu “Par uzņēmumu gada pārskatiem” un Ministru kabineta noteikumiem, kas reglamentē vienotu azartspēļu un izložu organizācijas grāmatvedības uzskaites kārtību.

85.pants. Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas pieņemto lēmumu pārsūdzēšanas kārtība

(1) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas amatpersonu lēmumus var apstrīdēt Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas priekšniekam.

(2) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas priekšnieka lēmumus var pārsūdzēt administratīvajā tiesā.

 

 

 

85.pants. Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas pieņemto lēmumu pārsūdzēšanas kārtība

(1) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas amatpersonu lēmumus var apstrīdēt Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas priekšniekam.

(2) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas priekšnieka lēmumus var pārsūdzēt administratīvajā tiesā.

XII nodaļa

Atbildība par normatīvo aktu pārkāpumiem

 

 

 

XII nodaļa

Atbildība par normatīvo aktu pārkāpumiem

86.pants. Azartspēļu organizēšanas speciālās licences, izložu organizēšanas licences un azartspēļu organizēšanas vietas licences darbības apturēšana

(1) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija ir tiesīga apturēt azartspēļu organizēšanas speciālās licences, izložu organizēšanas licences un azartspēļu organizēšanas vietas licences darbību vai azartspēļu automātu un iekārtu ekspluatāciju līdz pārkāpuma novēršanai, ja tiek konstatēts, ka azartspēļu un izložu organizētājs pārkāpj azartspēļu un izložu organizēšanu reglamentējošos likumus vai citus normatīvos aktus.

(2) Pieņemt lēmumu par azartspēļu organizēšanas speciālās licences, izložu organizēšanas licences un azartspēļu organizēšanas vietas licences darbības vai azartspēļu automātu un iekārtu ekspluatācijas apturēšanu ir tiesīgs Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas priekšnieks vai viņa vietnieki.

 

 

 

86.pants. Azartspēļu organizēšanas licences, izložu organizēšanas licences un azartspēļu organizēšanas vietas licences darbības apturēšana

(1) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija ir tiesīga apturēt azartspēļu organizēšanas licences, izložu organizēšanas licences un azartspēļu organizēšanas vietas licences darbību vai azartspēļu automātu un iekārtu ekspluatāciju līdz pārkāpuma novēršanai, ja tiek konstatēts, ka azartspēļu un izložu organizētājs pārkāpj azartspēļu un izložu organizēšanu reglamentējošos likumus vai citus normatīvos aktus.

(2) Pieņemt lēmumu par azartspēļu organizēšanas licences, izložu organizēšanas licences un azartspēļu organizēšanas vietas licences darbības vai azartspēļu automātu un iekārtu ekspluatācijas apturēšanu ir tiesīgs Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas priekšnieks vai viņa vietnieki.


 

(3) Šā panta otrajā daļā minētās amatpersonas rakstveidā brīdina uzņēmuma vadītāju, minot visus konstatētos normatīvo aktu pārkāpumus un nosakot pārkāpumu novēršanas termiņu no viena mēneša līdz trim mēnešiem, ja puses nevienojas par īsāku termiņu pārkāpumu novēršanai.

137

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 86.panta trešajā un sestajā daļā vārdus “uzņēmuma vadītājs” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “azartspēļu vai izložu organizētājs” (attiecīgā locījumā).

Atbalstīt

(3) Šā panta otrajā daļā minētās amatpersonas rakstveidā brīdina azartspēļu vai izložu organizētāju, minot visus konstatētos normatīvo aktu pārkāpumus un nosakot pārkāpumu novēršanas termiņu no viena mēneša līdz trim mēnešiem, ja puses nevienojas par īsāku termiņu pārkāpumu novēršanai.

(4) Ja noteiktajā termiņā nav novērsti visi brīdinājumā minētie pārkāpumi, attiecīgā amatpersona dod rakstveida rīkojumu apturēt azartspēļu organizēšanas speciālās licences, izložu organizēšanas licences un azartspēļu organizēšanas vietas licences darbību vai azartspēļu automātu un iekārtu ekspluatāciju.

 

 

 

(4) Ja noteiktajā termiņā nav novērsti visi brīdinājumā minētie pārkāpumi, attiecīgā amatpersona dod rakstveida rīkojumu apturēt azartspēļu organizēšanas licences, izložu organizēšanas licences un azartspēļu organizēšanas vietas licences darbību vai azartspēļu automātu un iekārtu ekspluatāciju.

(5) Bez iepriekšēja brīdinājuma, bet ar rakstveida rīkojumu azartspēļu organizēšanas speciālās licences, izložu organizēšanas licences un azartspēļu organizēšanas vietas licences darbību vai azartspēļu automātu un iekārtu ekspluatāciju var apturēt, ja Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas amatpersonas konstatē, ka uzņēmums ir pārkāpis likuma “Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli” noteikumu vai likumā noteiktajā kārtībā nav veicis citu nodokļu maksājumus valsts budžetā vai pašvaldības budžetā.

138

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 86.panta piektajā daļā vārdu “uzņēmums” ar vārdiem “azartspēļu vai izložu organizētājs”.

Atbalstīt

(5) Bez iepriekšēja brīdinājuma, bet ar rakstveida rīkojumu azartspēļu organizēšanas  licences, izložu organizēšanas licences un azartspēļu organizēšanas vietas licences darbību vai azartspēļu automātu un iekārtu ekspluatāciju var apturēt, ja Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas amatpersonas konstatē, ka azartspēļu vai izložu organizētājs ir pārkāpis likuma “Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli” noteikumu vai likumā noteiktajā kārtībā nav veicis citu nodokļu maksājumus valsts budžetā vai pašvaldības budžetā.

(6) Par normatīvo aktu pārkāpumu novēršanu uzņēmuma vadītājs rakstveidā ziņo Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai, kas septiņu dienu laikā pēc ziņojuma saņemšanas pārbauda, vai pārkāpumi novērsti, un, ja tie ir novērsti, dod rakstveida atļauju licences darbības atjaunošanai.

(7) Azartspēļu organizēšanas speciālās licences, izložu organizēšanas licences un azartspēļu organizēšanas vietas licences darbību var apturēt nekavējoties, ja azartspēļu vai izložu organizētājs ir iesniedzis rakstveida iesniegumu par licences darbības apturēšanu.

(8) Azartspēļu organizēšanas speciālās licences, izložu organizēšanas licences un azartspēļu organizēšanas vietas licences darbības apturēšana neparedz samaksātās valsts nodevas atmaksāšanu kapitālsabiedrībai.

 

 

 

(6) Par normatīvo aktu pārkāpumu novēršanu azartspēļu vai izložu organizētājs rakstveidā ziņo Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai, kas septiņu dienu laikā pēc ziņojuma saņemšanas pārbauda, vai pārkāpumi novērsti, un, ja tie ir novērsti, dod rakstveida atļauju licences darbības atjaunošanai.

(7) Azartspēļu organizēšanas licences, izložu organizēšanas licences un azartspēļu organizēšanas vietas licences darbību var apturēt nekavējoties, ja azartspēļu vai izložu organizētājs ir iesniedzis rakstveida iesniegumu par licences darbības apturēšanu.

(8) Azartspēļu organizēšanas licences, izložu organizēšanas licences un azartspēļu organizēšanas vietas licences darbības apturēšana neparedz samaksātās valsts nodevas atmaksāšanu kapitālsabiedrībai.

87.pants. Azartspēļu organizēšanas speciālās licences un izložu organizēšanas licences anulēšana

(1)  Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai ir tiesības anulēt azartspēļu organizēšanas speciālo licenci vai izložu organizēšanas licenci, ja:

1) šīs licences saņemšanai sniegta nepatiesa informācija, kas būtiski ietekmējusi lēmuma pieņemšanu;

2) azartspēļu vai izlozes organizētājs neatbilst šajā likumā noteiktajām prasībām;

3) azartspēļu vai izlozes organizētāja parādu saistības pārsniedz viņa aktīvus;

4) azartspēļu vai izlozes organizētājs uzsācis likvidācijas procesu;

5) likumā noteiktajā kārtībā tiek uzsākta azartspēļu vai izlozes organizētāja bankrota procedūra;

6) azartspēļu organizēšanas speciālajā licencē vai izlozes organizēšanas licencē paredzētās tiesības nodotas kādai citai personai;

139

Juridiskais birojs

Ierosinām papildināt 87.panta pirmās un trešās daļas ievaddaļu pēc vārda “ja” ar vārdiem “pastāv vismaz viens no šādiem nosacījumiem”.

Atbalstīt

87.pants. Azartspēļu organizēšanas licences un izložu organizēšanas licences anulēšana

(1)  Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai ir tiesības anulēt azartspēļu organizēšanas licenci vai izložu organizēšanas licenci ja pastāv vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

1) šīs licences saņemšanai sniegta nepatiesa informācija, kas būtiski ietekmējusi lēmuma pieņemšanu;

2) azartspēļu vai izlozes organizētājs neatbilst šajā likumā noteiktajām prasībām;

3) azartspēļu vai izlozes organizētāja parādu saistības pārsniedz viņa aktīvus;

4) azartspēļu vai izlozes organizētājs uzsācis likvidācijas procesu;

5) likumā noteiktajā kārtībā tiek uzsākta azartspēļu vai izlozes organizētāja bankrota procedūra;

6) azartspēļu organizēšanas licencē vai izlozes organizēšanas licencē paredzētās tiesības nodotas kādai citai personai;

7) azartspēļu vai izlozes organizētājs regulāri neievēro likumu un citu normatīvo aktu prasības;

140

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

Ierosinām papildināt 87.panta pirmās daļas 7.punktu aiz vārdiem “regulāri neievēro” ar vārdiem “azartspēles regulējošo”.

Atbalstīt

7) azartspēļu vai izlozes organizētājs regulāri neievēro azartspēles regulējošo likumu un citu normatīvo aktu prasības;

8) azartspēļu vai izlozes organizētājs Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas noteiktajā termiņā nav novērsis tās konstatētos likumu un normatīvo aktu pārkāpumus;

9) azartspēļu vai izlozes organizētājs ir iesniedzis rakstveida iesniegumu par licences anulēšanu.

(2) Anulējot azartspēļu organizēšanas speciālo licenci vai izlozes organizēšanas licenci, valsts nodeva, kas samaksāta par šādas licences saņemšanu, netiek atmaksāta.

(3) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija anulē kazino, spēļu zāles, bingo zāles licences, kā arī totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietas licences, ja:

1) azartspēļu organizētājs azartspēļu organizēšanas vietā uzstādījis vai ekspluatē nesertificētus, nereģistrētus vai nemarķētus azartspēļu automātus un iekārtas;

2) zaudējis spēku šā likuma 26.panta otrās daļas 1. vai 4.punktā un 27.panta otrās daļas 1. vai 3.punktā minētais dokuments, kas pievienots iesniegumam, lai saņemtu azartspēļu organizēšanas vietas licenci, bet cits attiecīgs spēkā esošs dokuments nav iesniegts;

3) azartspēļu organizētājs atkārtoti neievēro šā likuma 36., 37., 38., 39. un 41.panta pirmās daļas 6.apakšpunkta prasības;

4) azartspēļu organizētājs ir iesniedzis rakstveida iesniegumu par azartspēļu organizēšanas vietas licences anulēšanu.

 

 

 

8) azartspēļu vai izlozes organizētājs Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas noteiktajā termiņā nav novērsis tās konstatētos likumu un normatīvo aktu pārkāpumus;

9) azartspēļu vai izlozes organizētājs ir iesniedzis rakstveida iesniegumu par licences anulēšanu.

(2) Anulējot azartspēļu organizēšanas licenci vai izlozes organizēšanas licenci, valsts nodeva, kas samaksāta par šādas licences saņemšanu, netiek atmaksāta.

(3) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija anulē kazino, spēļu zāles, bingo zāles licences, kā arī totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietas licences, ja pastāv vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

1) azartspēļu organizētājs azartspēļu organizēšanas vietā uzstādījis vai ekspluatē nesertificētus, nereģistrētus vai nemarķētus azartspēļu automātus un iekārtas;

2) zaudējis spēku šā likuma 26.panta otrās daļas 1. vai 4.punktā un 27.panta otrās daļas 1. vai 3.punktā minētais dokuments, kas pievienots iesniegumam, lai saņemtu azartspēļu organizēšanas vietas licenci, bet cits attiecīgs spēkā esošs dokuments nav iesniegts;

3) azartspēļu organizētājs atkārtoti neievēro šā likuma 36., 37., 38., 39. un 41.panta pirmās daļas 6.apakšpunkta prasības;

4) azartspēļu organizētājs ir iesniedzis rakstveida iesniegumu par azartspēļu organizēšanas vietas licences anulēšanu.

88.pants. Personas administratīvā atbildība vai kriminālatbildība

Personu, kas azartspēles vai izlozes organizē bez Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas izsniegtās licences vai organizē tādas azartspēles vai izlozes, kuras nav minētas šajā likumā, sauc pie likumos noteiktās administratīvās atbildības vai kriminālatbildības. Šādas darbības rezultātā gūtie ienākumi ieskaitāmi valsts budžetā.

 

 

 

88.pants. Personas administratīvā atbildība vai kriminālatbildība

Personu, kas azartspēles vai izlozes organizē bez Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas izsniegtās licences vai organizē tādas azartspēles vai izlozes, kuras nav minētas šajā likumā, sauc pie likumos noteiktās administratīvās atbildības vai kriminālatbildības. Šādas darbības rezultātā gūtie ienākumi ieskaitāmi valsts budžetā.

Pārejas noteikumi

1. Šā likuma 8.panta pirmās daļas 1.punkts stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī. Līdz 2007.gada 1.janvārim azartspēļu organizētāju pamatkapitāls nedrīkst būt mazāks par 50 000 latu.

 

141

Deputāts P.Kalniņš

Izteikt pārejas noteikumu pirmo punktu šādā redakcijā:

"1.Šā likuma 8.panta pirmās daļas l.punkts stājas spēkā 2009.gada l.janvārī. Līdz dienai, kad stājas spēkā šā likuma 8.panta pirmās daļas 1.punkts, azartspēļu organizētāju pamatkapitāls:

1) līdz 2007. gada 1. janvārim nav mazāks par 50 000 Ls;

2) no 2007. gada 1.janvāra līdz 2007. gada 31.decembrim nav mazāks par 1 000 000 Ls;

3) no 2008. gada 1. janvāra līdz 2008. gad a 31. decembrim nav mazāks par 2 000 000 Ls;"

Neatbalstīt

Pārejas noteikumi

1. Šā likuma 8.panta pirmās daļas 1.punkts stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī. Līdz 2007.gada 1.janvārim azartspēļu organizētāju pamatkapitāls nedrīkst būt mazāks par 50 000 latu.

 

 

142

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt pārejas noteikumus ar jaunu punktu šādā redakcijā:

“Azartspēļu organizētājs nodrošina šā likuma 9.panta noteikumu, attiecībā uz padomes un valdes locekļiem un revidentam noteiktajām prasībām izpildi, ne vēlāk kā līdz 2006.gada 1.jūlijam.”

Atbalstīt

2. Azartspēļu organizētājs nodrošina šā likuma 9.panta noteikumu, attiecībā uz padomes un valdes locekļiem un revidentam noteiktajām prasībām izpildi, ne vēlāk kā līdz 2006.gada 1.jūlijam.

2. Līdz 2006.gada 1.jūlijam tiek pārveidotas vai slēgtas spēļu zāles, kuras neatbilst šā likuma 22.panta pirmās daļas prasībām.

143

 

 

 

 

 

 

 

144

Latvijas Pirmās partijas frakcija

Izteikt pārejas noteikumi 2.punktu šādā redakcijā: