25

 

 

 

 

 

 

 

 

25.10.2005.                                                                          8/2 – 6/67

 

 

LR 8. Saeimas

Prezidijam

 

 

 

Likumdošanas iniciatīvas kārtībā iesniedzam izskatīšanai likumprojektu “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā”.

 

 

Pielikumā:

Likumprojekts uz vienas lapas.

 

 

 

 

 

 

 

 

LR 8. Saeimas deputāti:

 

  1. ___________________________________________
  2. ___________________________________________
  3. ___________________________________________
  4. ___________________________________________
  5. ___________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekts

 

Grozījumi

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

 

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

 

1.     Papildināt kodeksu ar jaunu 151. pantu šādā redakcijā:

“151. pants. Īres valdes lēmuma nepildīšana. Par īres valdes lēmuma dzīvojamo telpu izīrēšanas, uzturēšanas un apsaimniekošanas jautājumos nepildīšanu, pārkāpjot īres valdes noteiktos izpildes termiņus – uzliek naudas sodu līdz 250 latiem”.

 

2.     Papildināt kodeksu ar jaunu 153. pantu šādā redakcijā:

“153. pants. Izvairīšanās no namīpašuma apsaimniekošanas vai pamatpakalpojumu sniegšanas. Par izvairīšanos namīpašuma apsaimniekošanas vai pamatpakalpojumu sniegšanas dzīvojamo telpu īrniekiem – uzliek naudas sodu namīpašniekam vai viņa pārstāvim (pārvaldniekam) līdz 500 latiem”.

 

3.     Papildināt kodeksa 210. panta pirmo daļu pēc cipariem “150” ar cipariem “151”.

 

4.     Papildināt kodeksa 210. panta pirmo daļu pēc cipariem “152” ar cipariem “153”.