Latvijas Republikas

 

 

 

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

2005. gada 2. novembrī

Nr. 9/1- 589

 

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā sekojošus likumprojektus:

 

 

1.            Likumprojekts „ Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Pretkorupcijas konvenciju” /reģ.nr. 1399; dok.nr. 4824 /;

 

 

2.            Likumprojekts „ Grozījums likumā „Par Eiropas padomes konvenciju par izdošanu, tās papildu protokolu un otro papildu protokolu”  /reģ.nr. 1412; dok.nr. 4852 /;

 

 

3.            Likumprojekts „Par Līgumu starp Dānijas Karalistes, Igaunijas Republikas, Somijas Republikas, Vācijas Federatīvās Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Polijas Republikas, Krievijas Federācijas un Zviedrijas Karalistes valdībām par Baltijas jūras vides aizsardzības komisijas privilēģijām un imunitātēm” / reģ.nr. 1398; dok.nr. 4823/.

 

 

Pielikumā: Minētie likumprojekti uz 3.lp.

 

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības Ruļļa 92. panta pirmo daļu, komisija ierosina atzīt minētos likumprojektus par steidzamiem.

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

 

 

Vaira Paegle,

Ārlietu komisijas priekšsēdētāja

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Iesniedz Ārlietu komisija                                                                 Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

 

 

Grozījums likumā „Par Eiropas padomes konvenciju par izdošanu, tās papildu protokolu un otro papildu protokolu”

 

 

 

 

Izdarīt likumā „Par Eiropas padomes konvenciju par izdošanu, tās papildu protokolu  un otro papildu protokolu” ( Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 9.nr.) šādu grozījumu:

 

 

 

Papildināt likumu 5.1 pantu šādā redakcijā:

 

 

„5.1 pants. Saskaņā ar Konvencijas 28. panta 3.punktu Ārlietu ministrijai informēt Eiropas padomes ģenerālsekretāru, ka Latvijas Republika no 2004. gada 30.jūnija attiecībās ar Eiropas Savienības dalībvalstīm nepiemēro  Konvenciju un tās papildu protokolus, bet nacionālo tiesību aktus, kas īsteno Padomes 2002. gada 13. jūnija Ietvarlēmumu 2002/ 584/ TI par Eiropas apcietināšanas orderi un nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm” .

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2005. gada ___________________________.