Latvijas Republikas

 

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

2005. gada 16. novembrī

Nr. 9/1- 594

 

 

 

Ārlietu komisija iesniedz izskatīšanai Saeimas sēdē otrajā lasījumā sekojošus likumprojektus:

 

 

1.         Likumprojekts „ Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Pretkorupcijas konvenciju” /reģ.nr. 1399; dok.nr. 4824 /;

 

 

2.         Likumprojekts „ Grozījums likumā „Par Eiropas padomes konvenciju par izdošanu, tās papildu protokolu un otro papildu protokolu”  /reģ.nr. 1412; dok.nr. 4852 /;

 

 

3.         Likumprojekts „Par Līgumu starp Dānijas Karalistes, Igaunijas Republikas, Somijas Republikas, Vācijas Federatīvās Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Polijas Republikas, Krievijas Federācijas un Zviedrijas Karalistes valdībām par Baltijas jūras vides aizsardzības komisijas privilēģijām un imunitātēm” / reģ.nr. 1398; dok.nr. 4823/.

 

 

 

Pielikumā: Minētie likumprojekti uz 3.lp.

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

 

 

Vaira Paegle,

Ārlietu komisijas priekšsēdētāja

 

 

 

 

 


 

 

 

Iesniedz Ārlietu komisija                                               Likumprojekts 2. lasījumam

 

 

 

 

Par Līgumu starp Dānijas Karalistes, Igaunijas Republikas, Somijas Republikas, Vācijas Federatīvās Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Polijas Republikas, Krievijas Federācijas un Zviedrijas Karalistes valdībām par Baltijas jūras vides aizsardzības komisijas privilēģijām un imunitātēm

 

 

 

  1. pants. 1998. gada 2. februārī Helsinkos parakstītais Līgums starp Dānijas Karalistes, Igaunijas Republikas, Somijas Republikas, Vācijas Federatīvās Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Polijas Republikas, Krievijas Federācijas un Zviedrijas Karalistes valdībām par Baltijas jūras vides aizsardzības komisijas privilēģijām un imunitātēm (turpmāk - Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

 

  1. pants. Līgums stājas spēkā tā 16. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrijai par to paziņo laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

 

 

  1. pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Līgums angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2005. gada _________________.