Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli""

09.11.2005

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"” (Reģ.1393) izskatīšanai 2.lasījumā

 

Spēkā esošā redakcija

1.lasījuma redakcija

 

Priekšlikumi

(4)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par akcīzes nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 23.nr.; 2004, 8., 10.nr.; 2005, 2., 10.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt likumā "Par akcīzes nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 23.nr.; 2004, 8., 10.nr.; 2005, 2., 10.nr.) šādus grozījumus:

12.pants. Nodokļa likmes alkoholiskajiem dzērieniem

(1) Alkoholiskajiem dzērieniem nodokli aprēķina pēc šādām likmēm:

1) alum (par 100 litriem) — 1,22 latu par katru absolūtā spirta tilpumprocentu, kas izteikts ar precizitāti līdz vienai desmitdaļai, bet ne mazāk kā 2 lati par 100 litriem alus;

1. 12.pantā:

aizstāt pirmās daļas 1.punktā skaitli "1,22" ar skaitli "1,30";

 

 

 

1. 12.pantā:

aizstāt pirmās daļas 1.punktā skaitli "1,22" ar skaitli "1,30";

5) pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem (par 100 litriem absolūtā spirta) —  550 latu.

 

 

1

 

 

 

 

 

 

2

Deputāts A.Kampars

Ierosinu 12.panta pirmās daļas 5.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

“Pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem (par 100 litriem absolūtā spirta) —  645 latu.”

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Aizstāt pirmās daļas 5.punktā skaitli "550" ar skaitli "630";

Iestrādāts komisijas priekšlikumā (2)

 

 

 

Atbalstīt

aizstāt pirmās daļas 5.punktā skaitli "550" ar skaitli "630";

(2) Patstāvīgo mazo alus darītavu saražotajam alum (par 100 litriem) nodokli aprēķina par katru absolūtā spirta tilpumprocentu, kas izteikts ar precizitāti līdz vienai desmitdaļai, pēc šādām likmēm:

1) par viena kalendāra gadā saražotajiem pirmajiem 10 tūkstošiem hektolitriem alus - 0,61 lats, bet ne mazāk kā 2 lati par 100 litriem alus,

2) par pārējo viena kalendāra gadā saražoto alu - 1,22 lati, bet ne mazāk kā 2 lati par 100 litriem alus.

aizstāt otrās daļas 1.punktā skaitli un vārdu "0,61 lats" ar skaitli un vārdu "0,65 lati";

aizstāt otrās daļas 2.punktā skaitli un vārdu "1,22 lati" ar skaitli un vārdu "1,30 latu".

 

 

 

aizstāt otrās daļas 1.punktā skaitli un vārdu "0,61 lats" ar skaitli un vārdu "0,65 lati";

aizstāt otrās daļas 2.punktā skaitli un vārdu "1,22 lati" ar skaitli un vārdu "1,30 latu".

13.pants. Nodokļa likmes tabakas izstrādājumiem

(1) Tabakas izstrādājumiem nodokli aprēķina pēc šādām likmēm:

1) cigāriem un cigarillām (par 1000 cigāriem vai cigarillām) — 11 latu;

2) cigaretēm:

a) 17,8 lati par 1000 cigaretēm,

b) 32,2 procenti no maksimālās mazumtirdzniecības cenas;

3) smēķējamai tabakai (par 1000 gramiem tabakas):

a) smalki sagrieztai tabakai cigarešu uztīšanai — 21 lats,

b) citai smēķējamai tabakai — 13 lati.

2. Aizstāt 13.panta pirmās daļas 3.punkta "b" apakšpunktā skaitli "13" ar skaitli "14".

 

 

 

2. Aizstāt 13.panta pirmās daļas 3.punkta "b" apakšpunktā skaitli "13" ar skaitli "14".

22.pants. Nodokļa aprēķināšana

(1) Nodokli akcīzes precēm aprēķina pēc šā likuma 12., 13., 14. un 15.pantā noteiktajām likmēm.

(3) Cigaretēm nodokli aprēķina, summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot šā likuma 13.panta pirmās daļas 2.punkta “a” un “b” apakšpunktā noteiktās nodokļa likmes.

(4) Ja nav zināma cigarešu maksimālā mazumtirdzniecības cena, nodokli 32.pantā noteiktajos gadījumos vai citos šajā likumā noteiktajos gadījumos aprēķina, summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot šā likuma 13.panta pirmās daļas 2.punkta “a” un “b” apakšpunktā noteiktās nodokļa likmes, un nodokļa aprēķināšanai izmanto vienu no šādām cenām:

1) importētāja vai noliktavas turētāja Latvijas Republikā, vai citas dalībvalsts noliktavas turētāja vai pārsūtītājtirgotāja ieceltā nodokļa maksātāja pārstāvja iepriekšējā taksācijas periodā visbiežāk noteikto maksimālo mazumtirdzniecības cenu, bet ne mazāku par vispieprasītāko mazumtirdzniecības cenu iepriekšējā kalendāra gadā, ja nodokli maksā importētājs vai noliktavas turētājs Latvijas Republikā vai citas dalībvalsts noliktavas turētāja vai pārsūtītājtirgotāja ieceltais nodokļa maksātāja pārstāvis;

2) cigarešu faktisko pārdošanas cenu, bet ne mazāku par vispieprasītāko mazumtirdzniecības cenu iepriekšējā kalendāra gadā, ja nodokli maksā cita persona, nevis importētājs vai noliktavas turētājs Latvijas Republikā vai citas dalībvalsts noliktavas turētāja vai pārsūtītājtirgotāja ieceltais nodokļa maksātāja pārstāvis;

3) vispieprasītāko mazumtirdzniecības cenu iepriekšējā kalendāra gadā, ja nevar noteikt šīs daļas 1. vai 2.punktā minēto cenu.

 

3

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

Papildināt likuma 22.pantu ar 4.1daļu šādā redakcijā:

“(4.1) Līdz jaunas vispieprasītākās mazumtirdzniecības cenas noteikšanai saskaņā ar šā likuma 30.pantu šā panta ceturtajā daļā minētajos gadījumos piemēro iepriekš noteikto vispieprasītāko mazumtirdzniecības cenu.”

Atbalstīt

3. Papildināt 22.pantu ar 4.1daļu šādā redakcijā:

“(4.1) Līdz jaunas vispieprasītākās mazumtirdzniecības cenas noteikšanai saskaņā ar šā likuma 30.pantu šā panta ceturtajā daļā minētajos gadījumos piemēro iepriekš noteikto vispieprasītāko mazumtirdzniecības cenu.”


 

27.pants. Alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu marķēšana

(8) Ja nodokļa maksātājs atdod saņemtās, bet neizmantotās vai bojātās akcīzes nodokļa markas Valsts ieņēmumu dienestam, to iegādes izdevumus sedz attiecīgais nodokļa maksātājs, izņemot šā panta desmitajā daļā minēto gadījumu. Ja nodokļa maksātājs pasūta akcīzes nodokļa markas, bet neizņem tās Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā termiņā, to iegādes izdevumus sedz nodokļa maksātājs, kas pasūtījis attiecīgās akcīzes nodokļa markas.

 

4

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

Izslēgt likuma 27.panta astotās daļas otrajā teikumā vārdus “Valsts ieņēmumu dienesta”.

Atbalstīt

4. Izslēgt 27.panta astotās daļas otrajā teikumā vārdus “Valsts ieņēmumu dienesta”.

 

Likums stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.

 

 

 

Likums stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.