Latvijas Republikas

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

2006. gada 18. janvārī

 

Nr.9/1- 4 -1

 

 

Ārlietu komisija iesniedz izskatīšanai otrajā lasījumā likumprojektu „Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības protokolu par 1993.gada 2.jūnija Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par pārceļošanas procesa regulēšanu un pārceļotāju tiesību aizsardzību pagarināšanu „ / reģ.nr. 1382; dok.nr. 4736/.

 

 

Pielikumā: Minētais likumprojekts uz 1.lp.

 

 

Ar cieņu,

 

Vaira Paegle

Ārlietu komisijas priekšsēdētāja


 

Iesniedz Ārlietu komisija                                           Likumprojekts 2. lasījumam

 

Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības protokolu par 1993.gada 2.jūnija Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par pārceļošanas procesa regulēšanu un pārceļotāju tiesību aizsardzību pagarināšanu

 

1.pants. 2005.gada 21.septembrī parakstītais Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības protokols par 1993.gada 2.jūnija Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par pārceļošanas procesa regulēšanu un pārceļotāju tiesību aizsardzību pagarināšanu (turpmāk – Protokols) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

2.pants. Protokols stājas spēkā tā 2.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

3.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms Protokols latviešu valodā.

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2006. gada _______________________.