Likumprojekts

 

 

 

 

Likumprojekts

 

 

 

Grozījums Latvijas Sodu izpildes kodeksā

 

Izdarīt Latvijas Sodu izpildes kodeksā šādu grozījumu:

 

Papildināt likumu ar 5.1 pantu šādā redakcijā:

 

“5.1 pants. Prokurora priekšraksta par sodu izpildes īpatnības

          Prokurora priekšraksts par sodu ir izpildāms atbilstoši šajā likumā noteiktajiem sodu izpildes nosacījumiem. Personai, kurai prokurors ar priekšrakstu ir noteicis sodu, ir notiesātās personas statuss.”

 

Likums stājas spēkā 2005.gada 1.oktobrī.

 

 

 

 

Likumprojekta “Grozījums Latvijas Sodu izpildes kodeksā”

 

ANOTĀCIJA

 

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

 

Grozījums likumā nepieciešams saistībā ar, 2005.gada 21.aprīlī Saeimā pieņemto, Kriminālprocesa likumu, kas paredz jauna institūta ieviešanu – prokurora priekšrakstu par sodu, kas izpildes ziņā ir identisks tiesas sprieduma izpildei par attiecīga soda piemērošanu. Lai nodrošinātu Kriminālprocesa likuma korektu darbību no tā spēkā stāšanās brīža grozījumiem Krimināllikumā būtu jāstājas spēkā ar š.g. 1.oktobri.

 

2. Kāda var būt likuma ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību?

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

3. Kāda var būt likuma ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem?

 

Neparedzēti izdevumi no valsts budžeta nav nepieciešami.

 

4. Kāda var būt likuma ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu?

 

Likumprojekts saistīts ar Kriminālprocesa likumu, grozījumi sagatavoti arī Krimināllikumā.

 

5. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst likumprojekts?

 

Sagatavotais likumprojekts šo jomu neskar.

 

6. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot likumprojektu?

 

Sagatavojot likumprojektu konsultācijas notikušas ar Tieslietu ministriju, Ģenerālprokuratūru un Valsts policiju.

 

 

 

 

 

7. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

 

Likuma izpildei nav nepieciešams radīt jaunas institūcijas, jo likuma izpilde tiks nodrošināta ar jau esošo institūciju palīdzību, to kompetences ietvaros. Likumprojekts indivīda tiesības neierobežo.

 

 

 

 

 

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                            M.Segliņš