12

12.09.2005.                                                                                   8/2 - 6/43  

 

 

 

Latvijas Republikas

Saeimas prezidijam

 

 

Likumdošanas iniciatīvas kartībā iesniedzam izskatīšanai likumprojektu “Grozījums likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli””.

 

Pielikumā: likumprojekts uz 1 lapas,

                  anotācija likumprojektam uz 1 lapas

 

 

 

Saeimas deputāti:

 

 

1.___

2.___

3.___

4.___

5.___

 

 

 

 

 

 


Projekts

 

 

 

Grozījums likumā

“Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”

 

 

 

1. Izteikt 13.panta 1.daļas 3.apakšpunktu, šādā redakcijā:

 

“3) personām, kurām piešķirta vai pārrēķināta pensija pēc 1996.gada 1.janvāra atbilstoši likumam “Par valsts pensijām” vai izdienas pensija, vai speciālā valsts pensija atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, no 2006.gada 1.janvāra neapliekamais minimums šīm pensijām ir 1620 latu gadā, no 2007.gada 1.janvāra neapliekamais minimums šīm pensijām ir 1800 latu gadā, no 2008.gada 1.janvāra neapliekamais minimums šīm pensijām ir 2400 latu gadā.”


Likumprojekta

“Grozījums likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli””

 

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Šobrīd pensionāri maksā ienākuma nodokli no summas virs 1200 latu gadā (100 Ls mēnesī).

2. Normatīvā akta projekta būtība

Grozījumi paredz paaugstināt ar ienākuma nodokli neapliekamo minimumu. No 2006.gada 1.janvāra paaugstināt neapliekamo minimumu pensijām līdz 1620 Ls gadā (135 Ls mēnesī), no 2007.gada 1.janvāra – līdz 1800 Ls gadā     (150 Ls mēnesī), no 2008.gada 1.janvāra – līdz 2400 Ls gadā (200 Ls mēnesī).