Rīgā, 2004

Rīgā, 2005.gada 13.oktobrī

Nr.9/3 –

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā Juridiskās komisijas izstrādāto alternatīvo likumprojektu “Grozījums Latvijas Republikas Satversmē” izskatīšanai pirmajā lasījumā, kas ir alternatīvs likumprojektam “Grozījums Latvijas Republikas Satversmē” (reģ.nr.1335).

 

 

Pielikumā: Juridiskās komisijas izstrādātais alternatīvais likumprojekts un anotācija.

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                            M.Segliņš


Likumprojekts

 

 

Iesniedz Juridiskā komisija

 

Grozījums Latvijas Republikas Satversmē

Izdarīt Latvijas Republikas Satversmē šādu grozījumu:

Izteikt 110.pantu šādā redakcijā:

“110. Valsts aizsargā un atbalsta laulību – savienību starp vīrieti un sievieti, ģimeni, vecāku un bērna tiesības. Valsts īpaši palīdz bērniem invalīdiem, bērniem, kas palikuši bez vecāku gādības vai cietuši no varmācības.”


Likumprojekta

“Grozījums Latvijas Republikas Satversmē”

anotācija

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

Satversmes 110.pants nosaka valsts pienākumu aizsargāt un atbalstīt laulību, ģimeni, vecāku un bērna tiesības. Pašlaik normatīvajos aktos netiek definēts, kas ir laulība. Ņemot vērā tradicionālo uzskatu par laulību un ģimeni, kas Latvijā izveidojies kultūrvēsturiskās attīstības gaitā, kā arī pastāvīgos apdraudējumus šai tradicionālajai vērtībai, ir nepieciešams Latvijas likumdošanā iekļaut laulības definīciju.

Likumprojekts paredz iekļaut 110.pantā laulības definīciju, nosakot, ka valsts aizsargā un atbalsta laulību – savienību starp vīrieti un sievieti.

Šāds grozījums konstitucionālā līmenī nostiprinās šobrīd Latvijā noteikto kārtību, ka laulība starp viena dzimuma personām ir aizliegta (CL 35.pants).

2. Kāda var būt likuma ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību?

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Kāda var būt likuma ietekme uz valsts budžetu?

 Neparedzēti izdevumi valsts budžetā nav nepieciešami.

4. Kāda var būt likuma ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu?

Nav nepieciešams izdot papildus normatīvos aktus.

 

5. Kāda ir likumprojekta atbilstība Latvijas starptautiskajām saistībām?

Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot likumprojektu?

Likumprojekta apspriešanas gaitā piedalījās Tieslietu ministrijas un Saeimas Juridiskā biroja pārstāvji.

7. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

Likuma izpilde tiks nodrošināta ar jau esošo valsts institūciju palīdzību. Jaunu institūciju dibināšana nav nepieciešama.

 

 

Komisijas priekšsēdētājs                                                           M.Segliņš