Rīgā, 2005

Rīgā, 2005.gada  3.novembrī          nr.9/3-

 

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskā komisija, izskatījusi deputātu J.Straumes, M.Grīnblata, J.Dobeļa, P.Tabūna, A.Seiles iesniegto likumprojektu “Grozījumi Krimināllikumā” (reģ.nr.1332), nolēma neatbalstīt minētā likumprojekta virzīšanu izskatīšanai Saeimā pirmajā lasījumā.

 

 

 

 

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                             M.Segliņš

 

 

 


Anotācija likumprojektam “Grozījumi “Krimināllikumā””

Reģ.nr. 1332, Dok.nr. 4538

 

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

Pēdējā laikā Latvijā notikuši vairāki vandālisma akti kapsētās – Valmierā, Daugavpilī, Rīgā, kā arī citur. Kā zināms, līdz šim spēkā esošais Krimināllikuma 228. pants jau paredz atbildību par kapa, apbedījuma urnas utt. apgānīšanu, taču iesniegtais likumprojekts paplašina šo sodāmo darbību loku. Līdz šim izdarīto noziegumu skaits, kā arī tendence tam palielināties, liecina par to, ka spēkā esošajā likumā paredzētais sods ir nepietiekams.

2. Kāda var būt likuma ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību?

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Kāda var būt likuma ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem?

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Kāda var būt likuma ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu?

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst likumprojekts?

Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot likumprojektu?

Nav notikušas.

7. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

Latvijas likumdošanas noteiktajā kārtībā.