Saeimas Prezidijam

 

     .09.2005.

9/8 -

 

 

          Saeimas Prezidijam

 

 

         

          Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija šā gada 14. septembra komisijas sēdē izskatīja likumprojektu "Grozījumi Dzelzceļa likumā"   (Reģ. nr.1329)      (Dok. nr.4535, 4535A)  un pieņēma lēmumu atbalstīt minēto likumprojektu izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā.

         

 

          Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētājs

 

 

Dzintars Jaundžeikars

 

 

Likumprojekts

 

Grozījumi Dzelzceļa likumā

 

Izdarīt Dzelzceļa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 9.nr.; 1999, 5., 23.nr.; 2001, 1.nr.; 2003, 6., 10., 23.nr.; 2004, 8.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Papildināt likumu ar 25.pantu šādā redakcijā:

 

"25.pants. Dzelzceļa pārvadājumu pasūtījuma līgums ārvalstu bruņoto spēku vai Nacionālo bruņoto spēku atbalstam

 

(1) Dzelzceļa pārvadājumu pasūtījumus ārvalstu bruņoto spēku vai Nacionālo bruņoto spēku atbalstam uz dzelzceļa pārvadājumu pasūtījuma līguma pamata izpilda pārvadātājs, kurš saņēmis industriālās drošības sertifikātu, ko izsniedz Satversmes aizsardzības birojs.

(2) Dzelzceļa pārvadājumu ārvalstu bruņoto spēku vai Nacionālo bruņoto spēku atbalstam pasūtītājs valsts vārdā ir Aizsardzības ministrija. Kārtību, kādā organizējami un koordinējami valsts dzelzceļa pārvadājumu pasūtījumi ārvalstu bruņoto spēku vai Nacionālo bruņoto spēku atbalstam, nosaka Ministru kabinets.

(3) Dzelzceļa pārvadājumu pasūtījuma līguma projektu ārvalstu bruņoto spēku vai Nacionālo bruņoto spēku atbalstam sagatavo pasūtītājs. Līguma projektu pasūtītājs saskaņo ar pārvadātāju.

(4) Pasūtītājs ir tiesīgs uzlikt par pienākumu pārvadātājam, kurš saņēmis  industriālās drošības sertifikātu un kuram ir nepieciešamais ritošais sastāvs, tehniskie līdzekļi un aprīkojums valsts dzelzceļa pārvadājumu pasūtījuma līguma izpildei, noslēgt ar pasūtītāju attiecīgu līgumu ārvalstu bruņoto spēku vai Nacionālo bruņoto spēku atbalstam. Pasūtītājs nodrošina, lai šādā līgumā ietvertie nosacījumi segtu faktiskos dzelzceļa pārvadājumu pasūtījuma izpildes izdevumus.

(5) Slēdzot dzelzceļa pārvadājumu valsts pasūtījuma līgumu ārvalstu bruņoto spēku vai Nacionālo bruņoto spēku atbalstam, uz tā saturu attiecina šā likuma 25.panta noteikumus."

 

2. Izteikt 27.panta trešo daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Satiksmes ministrs valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruk­tūras jaudas sadalīšanā ir tiesīgs noteikt prioritāti tiem dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumiem, kas tiek sniegti uz dzelzceļa pārvadājumu pasūtījuma līguma pamata, un pakalpojumiem, kas pilnīgi vai daļēji tiek sniegti, izmantojot īpašiem nolūkiem (ātrgaitas, kravas un tamlīdzīgiem pārvadājumiem) paredzētu vai būvētu valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūru. Pēc aizsardzības ministra priekšlikuma satiksmes ministrs publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadalīšanā nosaka prioritāti dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumiem, kas tiek sniegti, pamatojoties uz valsts dzelzceļa pārvadājumu pasūtījuma līgumu ārvalstu bruņoto spēku vai Nacionālo bruņoto spēku atbalstam. Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs var prasīt to zaudējumu atlīdzību, kuri tam rodas, ievērojot noteiktās pārvadājumu prioritātes."

 

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 14.punktu šādā redakcijā:

 

"14. Ministru kabinets līdz 2006.gada 1.jūlijam izdod šā likuma 25.panta otrajā daļā paredzētos noteikumus."