Saeimas Prezidijam

     .09.2005.

9/8 -

 

 

          Saeimas Prezidijam

         

          Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija šā gada 13. septembra komisijas sēdē izskatīja likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā"   (Reģ. nr.1328)  (Dok. nr.4534, 4534A) un pieņēma lēmumu atbalstīt minēto likumprojektu izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā.

         

 

          Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētājs

 

 

Dzintars Jaundžeikars

 

 

Likumprojekts

 

Grozījumi Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā

 

Izdarīt Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.; 2004, 2.nr.) šādus grozījumus:
 
1. Papildināt 42.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:
 

"(5) Lēmumu par valsts vai pašvaldības mantas nodošanu īpašumā bez atlīdzības pieņem šā likuma 5. un 6.pantā minētās institūcijas (amatpersonas)."

 
2. Izteikt 43.pantu šādā redakcijā:

 

"(1) Valsts kustamo mantu var nodot bez atlīdzības ārvalstu valdību un starptautisko organizāciju īpašumā, ja lēmumu par to katrā konkrētā gadījumā ir  pieņēmis Ministru kabinets.

(2) Kārtību, kādā valsts kustamo mantu nodod bez atlīdzības ārvalstu valdību un starptautisko organizāciju īpašumā, nosaka Ministru kabinets."