Saeimas Prezidijam

 

 

     .09.2005.

9/8 -

 

 

           Saeimas Prezidijam

 

 

          

           Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija šā gada 14. septembra komisijas sēdē izskatīja likumprojektu "Grozījumi Dzelzceļa pārvadājumu likumā"   (Reģ. nr.1326)  (Dok. nr.4532, 4532A)  un pieņēma lēmumu atbalstīt minēto likumprojektu izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā.

          

 

           Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētājs

 

Dzintars Jaundžeikars

                   

 

 

 

Likumprojekts

 

Grozījumi Dzelzceļa pārvadājumu likumā

 

Izdarīt Dzelzceļa pārvadājumu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 3.nr.; 2002, 9.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Papildināt 1.pantu ar 10.1 punktu šādā redakcijā:

 

"101) militārā krava – munīcija, bruņojums, speciālie līdzekļi un tehnika, kas nodota pārvadāšanai pa dzelzceļu Nacionālo bruņoto spēku vai ārvalstu bruņoto spēku atbalstam;".

 

2. Papildināt likumu ar 5.1 pantu šādā redakcijā:

 

"5.pants. Militārpersonu un militāro kravu pārvadājumi pa dzelz­ceļu

(1) Ministru kabinets izdod noteikumus par militārpersonu un militāro kravu pārvadājumiem pa dzelzceļu, kuros nosaka:

1) kārtību, kādā tiek pieteikti dzelzceļa pārvadājumi Nacionālo bruņoto spēku vai ārvalstu bruņoto spēku atbalstam;

2) drošības pasākumus, kas veicami, pārvadājot militārpersonas un militārās kravas pa dzelzceļu;

3) vilcienu sastāvu  kodifikāciju militāro kravu pārvadājumiem;

4) veidu, kādā militārā tehnika nostiprināma uz vagoniem;

5) vagonu marķējumu un militārās kategorijas.

(2) Tādu dzelzceļa pārvadājumu dokumentēšanai, kas veikti Nacionālo bruņoto spēku vai ārvalstu bruņoto spēku atbalstam, izmanto Ziemeļ­atlantijas līguma organizācijas pārvadājumu pieteikuma veidlapas un pavadzī­mes."

 

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 3.punktu šādā redakcijā:

 

"3. Ministru kabinets līdz 2006.gada 1.jūlijam izdod šā likuma 5.panta pirmajā daļā minētos noteikumus."