Saeimas Prezidijam

     .09.2005.

9/8 -

 

          Saeimas Prezidijam

 

         

          Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija šā gada 13. septembra komisijas sēdē izskatīja likumprojektu "Grozījumi likumā "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību""   (Reģ. nr.1311) (Dok. nr.4509, 4509A)  un pieņēma lēmumu atbalstīt minēto likumprojektu izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā.

         

 

          Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētājs

 

 

Dzintars Jaundžeikars

 

 

Likumprojekts

 

Grozījumi likumā "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību"

 

Izdarīt likumā "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 21.nr.; 2000, 9.nr.; 2004, 20.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 4.pantu šādā redakcijā:

 

"4.pants. Fiziskajām un juridiskajām personām, kuras savā komercdarbī­bā veic bīstamo iekārtu montāžu, remontu, tehnisko apkopi un modernizāciju, ir pienākums 10 darba dienu laikā paziņot Valsts darba inspekcijai par komerc­darbības uzsākšanu un izbeigšanu šajā jomā."

 

2. Aizstāt 7.pantā vārdus "uzņēmumi [uzņēmējsabiedrības (komercsabied­rības)], kurus" ar vārdiem "komercsabiedrības, kuras".

 

3. Izteikt 8.panta otro daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Pārbaudes zīmes paraugu apstiprina Ministru kabinets."