2005

2005. gada ____. septembrī

Nr.___________________

 

Saeimas Prezidijam

 

Saeimas Aizsardzības un iekšlietu komisija savā š.g. 14. septembra sēdē ir izskatījusi likumprojektu “Grozījumi Nacionālās drošības likumā” (reģ. nr. 1308) 1. lasījumam.

Komisija ir konceptuāli atbalstījusi minēto likumprojektu un lūdz to iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā.

 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs                                                               J.Dalbiņš

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

Grozījumi Nacionālās drošības likumā

 

Izdarīt Nacionālās drošības likumā (Latvijas Vēstnesis, 2000, 473./476.nr.; 2001, 183.nr.; 2002, 80.nr.; 2003, 79., 159.nr.; 2004, 61., 199.nr.; 2005, 7.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt 11.panta otrajā daļā vārdus "pakļautībā, pārraudzībā un pārziņā" ar vārdu "padotībā".

 

2. Aizstāt 13.pantā vārdus "pakļautībā un pārraudzībā" ar vārdu "padotībā".

 

3. Aizstāt 20.panta trešajā daļā vārdus "minēto gadījumu" ar vārdiem "minētos gadījumus".