2005

2005. gada ___septembrī

Nr.________________

 

SAEIMAS PREZIDIJAM

 

 

            Aizsardzības un iekšlietu komisija savā š.g. 14.septembra sēdē izskatīja likumprojektu “Grozījumi Ieroču aprites likumā” (reģ.nr. 1304; 1.lasījums).

 

 Komisija minēto likumprojektu atbalstīja un lūdz to iekļaut kārtējās Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā.

 

 

J.Dalbiņš

Komisijas priekšsēdētājs                                                                                   

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

Grozījumi Ieroču aprites likumā

 

Izdarīt Ieroču aprites likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 14.nr.; 2003, 14.nr.; 2004, 10., 13.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt 8.panta trešajā daļā vārdu "uzņēmumiem" ar vārdu "komersan­tiem".

 

2. Aizstāt 9.panta pirmās daļas 1.punktā vārdus "Latvijas Republikas vai ārvalstu ieroču tirdzniecības uzņēmumos" ar vārdiem "pie Latvijas Republikas vai ārvalstu ieroču tirdzniecības komersantiem".

 

3. Aizstāt 12.pantā vārdu "uzņēmuma" ar vārdu "komersanta".

 

4. Aizstāt 17.pantā vārdu "uzņēmumam" ar vārdu "komersantam".

 

5. Aizstāt 22.panta pirmajā un otrajā daļā vārdu "uzņēmuma" ar vārdu "komersanta".

 

6. Aizstāt 25.panta pirmajā daļā vārdu "uzņēmumu" ar vārdu "komer­santu".

 

7. Aizstāt 27.panta sestajā daļā vārdu "uzņēmuma" ar vārdu "komersanta".

 

8. Aizstāt 32.panta pirmajā un septītajā daļā vārdus "ieroču tirdzniecības uzņēmumos" ar vārdiem "pie ieroču tirdzniecības komersantiem".

 

9. Aizstāt 38.panta astotajā daļā vārdu "uzņēmumiem" ar vārdu "komer­santiem".

 

10. Aizstāt pārejas noteikumu 3.punkta 2.apakšpunktā vārdu "uzņēmumu" ar vārdu "komersantu".