2005

2005. gada ___septembrī

Nr.________________

 

 

SAEIMAS PREZIDIJAM

 

 

            Aizsardzības un iekšlietu komisija savā š.g. 14.septembra sēdē izskatīja likumprojektu “Grozījums Obligātā militārā dienesta likumā” (reģ.nr. 1301; 1.lasījums).

 

Komisija minēto likumprojektu neatbalstīja.

Komisija lūdz to iekļaut kārtējās Saeimas sēdes darba kārtībā.

 

J.Dalbiņš

Komisijas priekšsēdētājs                                                                                   

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

Grozījums Obligātā militārā dienesta likumā

 

Izdarīt Obligātā militārā dienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 6.nr.; 1998, 1.nr.; 2000, 2.nr.; 2001, 1., 10., 24.nr.; 2002, 14.nr.; 2003, 22.nr.; 2004, 2.nr.; 2005, 2.nr.) šādu grozījumu: 
 
Papildināt 21.panta pirmo daļu ar 15.punktu šādā redakcijā:
 

"15) personām, kuras sasniegušas 19 gadu vecumu un ar kurām noslēgts profesionālā dienesta līgums uz trim gadiem."