atvijas Republikas

atvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

2005. gada 2. novembrī

Nr. 9/1 – 590

 

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai otrajā lasījumā likumprojektu „Par Starptautisko kafijas līgumu 2001”

/ reģ.nr. 1264; dok.nr. 4375/.

 

 

 

Pielikumā: Minētais likumprojekts uz 1.lp.

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

 

Vaira Paegle

Ārlietu komisijas priekšsēdētājs

 

 

 

 


 

 

 

Iesniedz Ārlietu komisija                                             Likumprojekts 2. lasījumam

 

 

 

 

Par Starptautisko kafijas līgumu 2001

 

 

 

 

1.pants. 2000.gada 28.septembra Starptautiskais kafijas līgums 2001 (turpmāk — Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

2.pants. Līgumā paredzēto saistību izpildi koordinē Zemkopības ministrija.

 

3.pants. Līgums stājas spēkā tā 46.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Līgums angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2005.gada __________________.