Rīgā, 2005

Rīgā, 2005.gada 27.oktobrī  

Nr.9/3 –

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

Saeimas Juridiskā komisija, izskatījusi deputātu L.Mūrnieces, K.Šadurska, Ē.Zundas, A.Brigmaņa un M.Grīnblata iesniegto likumprojektu “Grozījumi Saeimas kārtības rullī” (reģ.Nr.1231), nolēma atbalstīt minētā likumprojekta virzīšanu izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā.

 

Pielikumā: likumprojekta anotācija uz 1.lpp.

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                              M.Segliņš 

 


Likumprojekta

“Grozījumi Saeimas kārtības rullī”

anotācija

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

Saskaņā ar veicamajām izmaiņām Latvijas Republikas Satversmē, kas paredz no deputātu neaizskaramības institūta izslēgt deputātu aizsardzību no administratīvās sodīšanas (saukšanas pie administratīvās atbildības), nepieciešamas izmaiņas Saeimas Kārtības rullī.

Likumprojekts paredz Saeimas informēšanas kārtību par Saeimas deputātiem piemērotiem administratīvajiem sodiem.

2. Kāda var būt likuma ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību?

Tiks veicināta tiesiskuma izpratne Latvijas sabiedrībā.

3. Kāda var būt likuma ietekme uz valsts budžetu?

 Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Kāda var būt likuma ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu?

Pieņemot likumu nepieciešams veikt grozījumus Latvijas Republikas Satversmē.

5. Kāda ir likumprojekta atbilstība Latvijas starptautiskajām saistībām?

Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot likumprojektu?

Sagatavojot likumprojektu notika konsultācijas ar konstitucionālo tiesību ekspertiem, no kuriem tika saņemts viennozīmīgs atbalsts šāda veida grozījumiem.

7. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

Likuma izpilde tiks nodrošināta pastāvošo institūciju kompetences ietvaros.

Jaunu institūciju dibināšana nav nepieciešama.