Latvijas Republikas

 

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

2005. gada 13. oktobrī

Nr.9/1 -585

 

 

 

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai otrajā lasījumā sekojošus likumprojektus:

 

 

1.Likumprojekts „ Par Konvenciju par specializēto aģentūru privilēģijām un imunitātēm” /reģ.nr. 1309; dok.nr. 4507 /;

 

 

2. Likumprojekts „Par Eiropas Savienības un Amerikas Savienoto Valstu savstarpējās tiesiskās palīdzības līgumu „ /reģ.nr. 1214; dok.nr. 4180 /;

 

3. Likumprojekts „Par Eiropas Savienības un Amerikas Savienoto Valstu izdošanas līgumu” /reģ.nr. 1206; dok.nr. 4160 /.

 

 

 

Pielikumā: Minētie likumprojekti uz 3.lp.

 

 

 

Ar cieņu,

 

Vaira Paegle

Ārlietu komisijas priekšsēdētāja

 

 

 


Iesniedz Ārlietu komisija                                                                Likumprojekts 2. lasījumam

 

 

 

Par Eiropas Savienības un Amerikas Savienoto Valstu izdošanas līgumu

 

 

 

 

1.pants. Eiropas Savienības un Amerikas Savienoto Valstu izdošanas līgums

(turpmāk — Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

2.pants. Līgumā paredzēto saistību izpildi koordinē Tieslietu ministrija.

 

3.pants. Līgums stājas spēkā tā 22.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Līgums angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2005.gada _________________________.