Rīgā

 

Rīgā

 

2005. gada 6. aprīlī Nr. 8/6-2.2.-20

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Lūdzam iekļaut nākamās Saeimas plenārsēdes darba kārtībā likumprojektu “Grozījumi “Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā””.

 

Pielikumā: Likumprojekts

 

Saeimas deputāti :

 

 

 1. ___________________         _______________________

 

 2. ___________________         _______________________

 

 3. ___________________         _______________________

 

 4. ___________________         _______________________

 

5. ___________________     _______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Likumprojekts

 

 

 

“Grozījumi “Pilsētas domes, novada domes un

pagasta padomes vēlēšanu likumā””

 

Izdarīt Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā šādu grozījumu:

 

Izteikt likuma 41. panta otro daļu šādā redakcijā:

 

“(2) Deputātu vietu sadalē pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā vēlēšanu izsludināšanas dienā Iedzīvotāju reģistrā ir reģistrēti ne mazāk kā 20 000 iedzīvotāji, nepiedalās tie kandidātu saraksti, kuri šīs pašvaldības vēlēšanās saņēmuši mazāk kā piecus procentus no nodoto balsu kopskaita. Par nodoto balsu kopskaitu (vēlēšanās piedalījušos vēlētāju kopskaitu) uzskatāms derīgo vēlēšanu aplokšņu skaits”.