2004

2005. gada ___. aprīlī       nr. 9/3 -

 

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

          Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā komisijas izstrādāto likumprojektu “Grozījums Civilprocesa likumā” un lemt par tā nodošanu komisijai.

            Juridiskā komisija lūdz minēto likumprojektu nodot tikai Juridiskajai komisijai.

Juridiskā komisija lūdz minēto likumprojektu izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā.

Juridiskā komisija lūdz atzīt likumprojektu par steidzamu.

 

 

Pielikumā: likumprojekts uz 1lapas un anotācija uz 1 lapas.

 

         

         

 

 

Komisijas priekšsēdētājs                                                         M. Segliņš

 

 

 

 

 


Likumprojekts

 

Iesniedz Juridiskā komisija

 

 

 

 

 

Grozījums Civilprocesa likumā

 

 

 

 

Izdarīt Civilprocesa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 23.nr.; 2001, 15.nr.; 2002, 24.nr.; 2003, 15.nr.; 2004, 6., 10., 14., 20.nr.) šādu grozījumu:

 

Papildināt 149. pantu ar devīto daļu šādā redakcijā:

“(9) Lietās par atlīdzības apmēra noteikšanu nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanas gadījumos tiesas sēde nosakāma 15 dienu laikā pēc paskaidrojumu saņemšanas vai tā iesniegšanas termiņa notecēšanas vai pēc sagatavošanas sēdes.”

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

 

 

 

 

 

 


 

Likumprojekta

“Grozījums Civilprocesa likumā”

ANOTĀCIJA

 

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

Likumprojekts izstrādāts, lai nodrošinātu civilprocesa maksimāli ātru uzsākšanu lietās par taisnīgas atlīdzības noteikšanu īpašuma piespiedu atsavināšanas gadījumos.

2. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību?

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem?

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu?

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst likumprojekts?

Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot likumprojektu?

Ar Saeimas Juridisko biroju un Kultūras ministriju.

7. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

Normatīvā akta izpilde tiks nodrošināta ar jau esošo institūciju palīdzību, to kompetences ietvaros.

 

 

 

Juridiskās komisijas

priekšsēdētājs                                                                      M. Segliņš