Latvijas Republikas

 

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

2005. gada 15. septembrī

Nr. 9/1- 567

 

 

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdēs darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā likumprojektu „Par Konvencijas par bērna tiesībām papildu protokolu par bērnu iesaistīšanu bruņotos konfliktos” / reģ.nr. 1154; dok.nr. 3946/.

 

 

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības Ruļļa 92. panta pirmo daļu, komisija ierosina atzīt minēto likumprojektu par steidzamu.

 

 

Pielikumā: Minētais likumprojekts uz1.lp.

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

Vaira Paegle

Ārlietu komisijas priekšsēdētāja

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Iesniedz Ārlietu komisija                                                                 Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

 

 

Par Konvencijas par bērna tiesībām papildu protokolu

par bērnu iesaistīšanu bruņotos konfliktos

 

 

  1. pants. Konvencijas par bērna tiesībām papildu protokols par bērnu iesaistīšanu bruņotos konfliktos (turpmāk-Protokols) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

 

  1. pants. Bērnu un ģimenes lietu ministrija koordinē Protokolā paredzēto saistību izpildi.

 

 

  1. pants. Protokols stājas spēkā tā 10. pantā noteiktajā kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

 

 

  1. pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms Protokols angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2005. gada ___________________________.