Iesniedz Ārlietu komisija

Iesniedz Ārlietu komisija                                                                                                                                        Likumprojekts trešajam lasījumam 

 

Grozījumi likumā “Par diplomātiskajām pasēm”

(reģ.nr.1147; dok.nr. 3909)

Spēkā esošā likuma redakcija

Otrajā lasījumā pieņemtā

likumprojekta redakcija

 

Pr.

nr.

             

Priekšlikums

Atbildīgās

komisijas

atzinums

Likumprojekta redakcija, kādā to trešajā lasījumā ierosina pieņemt Ārlietu komisija

                            1.

 

 2.

3.

4.

                                  5.

 

Izdarīt likumā “Par diplomātisko pasi”

( Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 10.nr. ) šādus grozījumus:

 

 

 

 

Izdarīt likumā “Par diplomātisko pasi”

(Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 10.nr.) šādus grozījumus:

 

3. pants. Diplomātisko pasi izsniedz:

1) Valsts prezidentam;

2) Saeimas deputātiem;

 

3) Ministru prezidentam, ministriem, valsts ministriem;

 

4) personām, kuras Saeima vai Valsts prezidents pilnvarojuši pārstāvēt Latvijas Republiku ārvalstīs;

5) personām, kuras Ministru kabinets pilnvarojis pārstāvēt Latvijas valdību ārvalstīs;

6) diplomātiskajā un konsulārajā dienestā esošajām personām;

 

7) diplomātiskajā un konsulārajā dienestā esošas personas sievai

(vīram) un nepilngadīgajiem bērniem, ja viņi uzturas kopā ar diplomātiskajā vai konsulārajā dienestā esošo personu, kura pilda dienestu ārvalstīs nenoteiktu laiku;

 

8) personām, kurām saskaņā ar likumu ir tiesības pārstāvēt Latvijas Republiku ārvalstīs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. pantā:

izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

 

“7) diplomātiskajā un konsulārajā dienestā esošas personas laulātajam un nepilngadīgajiem bērniem, ja viņi uzturas kopā ar diplomātiskajā vai konsulārajā dienestā esošo personu, kura pilda dienestu ārvalstīs nenoteiktu laiku;”;

 

 

1.

 

Deputāta K.Šadurska priekšlikums

 

Izteikt 3. panta 3. punktu šādā redakcijā:

 

“3) Ministru prezidentam, ministriem, valsts ministriem, parlamentārajiem sekretāriem;”

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. pantā:

izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

 

“7) diplomātiskajā un konsulārajā dienestā esošas personas laulātajam un nepilngadīgajiem bērniem, ja viņi uzturas kopā ar diplomātiskajā vai konsulārajā dienestā esošo personu, kura pilda dienestu ārvalstīs nenoteiktu laiku;”;

 

 

papildināt pantu ar 9., 10. un 11. punktu šādā redakcijā:

 

“9) Latvijas Republikā ievēlētajiem Eiropas Parlamenta deputātiem;

10) Latvijas Republikas izvirzītajam un Eiropas Parlamenta apstiprinātajam Eiropas Savienības komisāram;

11) šā panta 9. un 10. punktā minētās personas laulātajam un nepilngadīgajiem bērniem, ja viņi uzturas kopā ar attiecīgo personu, kura pilda amata pienākumus ārvalstīs.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papildināt pantu ar 9., 10. un 11. punktu šādā redakcijā:

 

“9) Latvijas Republikā ievēlētajiem Eiropas Parlamenta deputātiem;

10) Latvijas Republikas izvirzītajam un Eiropas Parlamenta apstiprinātajam Eiropas Savienības komisāram;

11) šā panta 9. un 10. punktā minētās personas laulātajam un nepilngadīgajiem bērniem, ja viņi uzturas kopā ar attiecīgo personu, kura pilda amata pienākumus ārvalstīs.”

 

Likums Saeimā pieņemts 2005. gada _________________.