Iesniedz Ārlietu komisija

Iesniedz Ārlietu komisija                                                                                                                                         Likumprojekts otrajam lasījumam 

Par vēstuļu apmaiņas ceļā noslēgto vienošanos starp Latvijas Republiku un Gērnsiju par ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli un  pagaidu piemērošanu saistībā ar to

( reģ.nr. 1140; dok.nr. 3883)

Pirmajā lasījumā pieņemtā

likumprojekta redakcija

 

Pr.

nr.

             

Priekšlikums

Atbildīgās

komisijas

atzinums

Likumprojekta redakcija, kādā to otrajā lasījumā ierosina pieņemt Ārlietu komisija

                            1.

 2.

3.

4.

                                  5.

Par vēstuļu apmaiņas ceļā noslēgto vienošanos starp Latvijas Republiku un Gērnsiju par ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli un pagaidu piemērošanu saistībā ar to

 

1.

 Juridiskā biroja priekšlikums

Aizstāt nosaukumā vārdus „Gērnsiju” ar vārdu

„Gērnsi”.

Atbalstīt

Par vēstuļu apmaiņas ceļā noslēgto vienošanos starp Latvijas Republiku un Gērnsi par ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli un pagaidu piemērošanu saistībā ar to

 

1.pants. Latvijas Republikas 2004.gada 29.aprīļa vēstules un Gērnsiju 2004.gada 19.novembra vēstules apmaiņas ceļā noslēgtā vienošanās par ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli un pagaidu piemērošanu saistībā ar to (turpmāk – Vienošanās) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

 

2.

 

 Juridiskā biroja priekšlikums

 

Aizstāt 1. pantā vārdus „Gērnsiju” ar vārdu

„Gērnsi”.

Atbalstīt

 

1.pants. Latvijas Republikas 2004.gada 29.aprīļa vēstules un Gērnsi 2004.gada 19.novembra vēstules apmaiņas ceļā noslēgtā vienošanās par ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli un pagaidu piemērošanu saistībā ar to (turpmāk – Vienošanās) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

 

2.pants. Vienošanās stājas spēkā līdz ar otras puses atbildes vēstules saņemšanu, bet Vienošanās pielikumā iekļautais Līgums par ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli starp Latvijas Republiku un Gērnsiju stājas spēkā tā 15.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

 

3.

Juridiskā biroja priekšlikums

 

Aizstāt 2. pantā vārdus „Gērnsiju” ar vārdu

„Gērnsi”.

Atbalstīt

2.pants. Vienošanās stājas spēkā līdz ar otras puses atbildes vēstules saņemšanu, bet Vienošanās pielikumā iekļautais Līgums par ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli starp Latvijas Republiku un Gērnsi stājas spēkā tā 15.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

3.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināma Vienošanās angļu valodā un tās tulkojums latviešu valodā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināma Vienošanās angļu valodā un tās tulkojums latviešu valodā.

 

Likums Saeimā pieņemts 2005. gada _________________.