Latvijas Republikas

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

2006. gada 23. martā

Nr/9/1- 4-106

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai otrajā lasījumā sekojošus likumprojektus:

 

 

 

 

1)         Likumprojekts „Par Eiropas Savienības dalībvalstu valdību pārstāvju padomes lēmumu par Eiropas Aizsardzības aģentūras un tās personāla privilēģijām un imunitātēm” /reģ.nr. 1509; dok.nr. 5243 /;

 

 

 

 

2) Likumprojekts „Grozījums likumā „Ārvalstu bruņoto spēku statuss Latvijas Republikā” /reģ.nr. 1124; dok. 3796 /.

 

 

 

 

Pielikumā: Minētie likumprojekti uz 2.lp.

 

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

 

Vaira Paegle

Ārlietu komisijas priekšsēdētāja


 

Iesniedz Ārlietu komisija                                                  Likumprojekts 2. lasījumam

 

 

 

Grozījums likumā "Ārvalstu bruņoto spēku statuss Latvijas Republikā"

 

Izdarīt likumā "Ārvalstu bruņoto spēku statuss Latvijas Republikā" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 5.nr.; 2001, 7.nr.; 2002, 16.nr.; 2005, 2.nr.) šādu grozījumu:

 

Izteikt 17.pantu šādā redakcijā:

 

"17.pants. Tiesības nēsāt formas tērpu

Ārvalstu bruņoto spēku militārpersonām laikā, kad tās uzturas Latvijas Republikā, ir tiesības nēsāt formas tērpu."

 

 

 Likums Saeimā pieņemts 2006. gada __________________.