Piezīmes: 2006

Piezīmes: 2006. gada 22. februārī

Nr.9/1 - 4 -9

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā sekojošus likumprojektus:

 

1. Likumprojekts „ Par 1992.gada Starptautiskās konvencijas par starptautiskā fonda nodibināšanu naftas piesārņojuma radīto zaudējumu kompensācijai 2003.gada protokolu” / reģ,nr. 1125; dok.nr. 3797/;

 

2.Likumprojekts „Grozījums likumā "Ārvalstu bruņoto spēku statuss Latvijas Republikā"/ reģ.nr. 1124; dok.nr. 3796/.

 

 

 

 

 

 

 

Pielikumā : Minētie likumprojekti uz 2.lp.

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

Vaira Paegle

Ārlietu komisijas priekšsēdētāja


 

 

Iesniedz Ārlietu komisija                                                  Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

 

Grozījums likumā "Ārvalstu bruņoto spēku statuss Latvijas Republikā"

 

Izdarīt likumā "Ārvalstu bruņoto spēku statuss Latvijas Republikā" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 5.nr.; 2001, 7.nr.; 2002, 16.nr.; 2005, 2.nr.) šādu grozījumu:

 

Izteikt 17.pantu šādā redakcijā:

 

"17.pants. Tiesības nēsāt formas tērpu

Ārvalstu bruņoto spēku militārpersonām laikā, kad tās uzturas Latvijas Republikā, ir tiesības nēsāt formas tērpu."

 

 

 Likums Saeimā pieņemts 2006. gada __________________.