LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba iela 10/12        LV 1811          tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

2005. gada 2.martā

Nr.9/2 – 2 - 12

 

Saeimas Prezidijam

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 51.pantu Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz izdarīt izmaiņas Saeimas 3.marta sēdes darba kārtībā un iekļaut Saeimas kārtējās sēdes darba kārtībā:

1) likumprojekta ”Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”” (Reģ.nr. 1114, dok.nr.3753) izskatīšanu 1.lasījumā, komisija minēto likumprojektu  noraidīja.

2) Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas izstrādātā alternatīvā likumprojekta ”Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”” izskatīšanu 1.lasījumā, komisija minēto likumprojektu atbalstīja un lūdz izskatīt kā steidzamu.

 

Pielikumā:

likumprojekts “Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli””;

anotācija likumprojektam “Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli””;

finanšu ministra atzinumi.

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

 

komisijas priekšsēdētājs                                                          A.Slakteris

 

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas iesniegtais likumprojekts Reģ. nr. 1114

 

 

Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”

 

Izdarīt likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 2., 23.nr.; 1995, 8., 14.nr.; 1996, 9.nr.; 1997, 3., 21.nr.; 1998, 1.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 5.nr.; 2001, 1., 24.nr.; 2002, 6.nr.; 2003, 15.nr.; 2004, 2.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izslēgt 3.panta 3. daļas 91 punktu.

 

2. Izteikt  9. panta 1. daļas 19. b) punktu šādā redakcijā:

“b) fiziskās personas īpašumā esoša augoša meža pārdošanas izciršanai un tajā  iegūtu kokmateriālu pārdošanas, ja mežs ir bijis šīs personas īpašumā mazāk par 12 mēnešiem,”

 

3.  Izslēgt 11. panta 3. daļas 14.  punktu

 

4. Izteikt 11. panta 6.daļu šādā redakcijā

 “6. Zemnieku un zvejnieku saimniecību apliekamajā ienākumā netiek ietverti produkti (pašpatēriņš), ko savām vajadzībām izlietojis saimniecības vai meža īpašnieks un viņa ģimenes locekļi, kā arī personas, kuras ar saimniecības vai meža īpašnieku ir radniecībā līdz trešajai pakāpei vai svainībā līdz otrajai pakāpei.”

 

5. Izslēgt 11. panta 8. daļu

 

6. Izslēgt 17. panta  10.2  daļu   

 

7. Izslēgt 17.panta 12.daļā atsauci uz 3.panta 3 daļas 9.1  punktu.

 

8. Izslēgt 17.panta 122.daļā atsauci uz 9.1 punktu.

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.