Latvijas Republikas Saeimas Prezidijam

12.04.2005

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

 

Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli” (reģ.nr.1112)

 

Spēkā esošā redakcija

Otrā lasījuma redakcija

 

Priekšlikumi

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par akcīzes nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 23.nr.; 2004, 8., 10.nr.; 2005, 2.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt likumā "Par akcīzes nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 23.nr.; 2004, 8., 10.nr.; 2005, 2.nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Likumā lietotie termini

(2) Likumā ir lietoti arī šādi termini:

 

1. Papildināt 1.panta otro daļu ar 15.punktu šādā redakcijā:

“15) patstāvīga mazā alus darītava — alus darītava, kura ir juridiski un saimnieciski neatkarīga no citām alus darītavām un izmanto telpas, kas atrodas atsevišķi no citu alus darītavu telpām, un kuras saražotā alus apjoms nepārsniedz 50 tūkstošus hektolitru gadā.”

 

 

 

1. Papildināt 1.panta otro daļu ar 15.punktu šādā redakcijā:

“15) patstāvīga mazā alus darītava — alus darītava, kura ir juridiski un saimnieciski neatkarīga no citām alus darītavām un izmanto telpas, kas atrodas atsevišķi no citu alus darītavu telpām, un kuras saražotā alus apjoms nepārsniedz 50 tūkstošus hektolitru gadā.”

12.pants. Nodokļa likmes alkoholiskajiem dzērieniem

Alkoholiskajiem dzērieniem nodokli aprēķina pēc šādām likmēm:

1) alum (par 100 litriem) — 1,22 latu par katru absolūtā spirta tilpumprocentu, kas izteikts ar precizitāti līdz vienai desmitdaļai, bet ne mazāk kā 2 lati par 100 litriem alus;

2) vīnam (par 100 litriem) — 30 latu;

3) raudzētajiem dzērieniem (par 100 litriem) — 30 latu;

4) starpproduktiem (par 100 litriem):

a) ar absolūtā spirta saturu līdz 15 tilpumprocentiem (ieskaitot) — 42 lati,

b) ar absolūtā spirta saturu no 15 tilpumprocentiem (neieskaitot) līdz 22 tilpumprocentiem (ieskaitot) — 70 latu;

2. Papildināt 12.pantu ar otro un trešo daļu šādā redakcijā:

“(2) Patstāvīgo mazo alus darītavu saražotajam alum (par 100 litriem) nodokli aprēķina pēc likmes 0,73 lati par katru absolūtā spirta tilpumprocentu, kas izteikts ar precizitāti līdz vienai desmitdaļai, bet ne mazāk kā 2 lati par 100 litriem alus.

(3) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā piešķirams patstāvīgas mazās alus darītavas statuss un piemērojama šā panta otrajā daļā noteiktā akcīzes nodokļa likme.”

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Deputāts Dz.Ābiķis

Izteikt 12.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Patstāvīgo mazo alus darītavu saražotajam alum (par 100 litriem) nodokli aprēķina par katru absolūtā spirta tilpumprocentu, kas izteikti ar precizitāti līdz vienai desmitdaļai, pēc šādām likmēm:

1) par viena kalendāra gadā saražotajiem pirmajiem 10 tūkstošiem hektolitriem alus -  0,61 lats, bet ne mazāk kā 2 lati par 100 litriem alus,

2) par pārējo viena kalendāra gadā saražoto alu – 1.22 lats, bet ne mazāk kā 2 lati par 100 litriem alus.”

 

 

Deputāts A.Kampars

Izteikt 12.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Patstāvīgo mazo alus darītavu saražotajam alum (par 100 litriem) nodokli aprēķina pēc likmes:

1) 0,73 lati par katru absolūtā spirta tilpumprocentu, kas izteikts ar precizitāti līdz vienai desmitdaļai, bet ne mazāk kā 2 lati par 100 litriem alus, ja saražotā alus apjoms nepārsniedz 10 tūkstošus hektolitru gadā;

2) 0,98 lati par katru absolūtā spirta tilpumprocentu, kas izteikts ar precizitāti līdz vienai desmitdaļai, bet ne mazāk kā 2 lati par 100 litriem alus, ja saražotā alus apjoms pārsniedz 10 tūkstošus hektolitru gadā.”

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

2. Papildināt 12.pantu ar otro un trešo daļu šādā redakcijā:

(2) Patstāvīgo mazo alus darītavu saražotajam alum (par 100 litriem) nodokli aprēķina pēc likmes 0,85 lats par katru absolūtā spirta tilpumprocentu, kas izteikts ar precizitāti līdz vienai desmitdaļai, bet ne mazāk kā 2 lati par 100 litriem alus.

(3) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā piešķirams patstāvīgas mazās alus darītavas statuss un piemērojama šā panta otrajā daļā noteiktā akcīzes nodokļa likme.”

 


 

 

 

3

Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs Ē.Zunda

Izteikt 12.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Patstāvīgo mazo alus darītavu saražotajam alum (par 100 litriem) nodokli aprēķina pēc likmes 0,85 lats par katru absolūtā spirta tilpumprocentu, kas izteikts ar precizitāti līdz vienai desmitdaļai, bet ne mazāk kā 2 lati par 100 litriem alus.”

Atbalstīt

 

5) pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem (par 100 litriem absolūtā spirta) — 550 latu.

 

4

Deputāts Ē.Škapars

Izteikt 12.panta 5.daļu šādā redakcijā:

“pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem (par 100 litriem absolūtā spirta) — 600 latu.”

Neatbalstīt

 

 

14.pants. Nodokļu likmes naftas produktiem

(3) Šā panta pirmās daļas 1.punktā minētajiem naftas produktiem nodokli aprēķina pēc likmes 182 lati par 1000 litriem, ja attiecīgajiem naftas produktiem ir pievienots viens no šādiem produktiem:

1) etilspirts, kas iegūts no lauksaimniecības izejvielām un ir dehidratēts (ar spirta saturu vismaz 99,5 tilpumprocenti) un denaturēts, ar nosacījumu, ka absolūtā spirta saturs veido no 4,5 līdz 5,0 tilpumprocentiem no kopējā naftas produktu daudzuma;

2) etilspirta atvasinājums ETBE (atsevišķi vai kopā ar etilspirtu), ar nosacījumu, ka ETBE atsevišķi vai ETBE un absolūtā spirta saturs kopā veido no 10 līdz 12 tilpumprocentiem no kopējā naftas produktu daudzuma.

3. 14.pantā:

papildināt trešās daļas ievaddaļu pēc vārdiem “ja attiecīgajiem naftas produktiem” ar vārdiem “akcīzes preču noliktavā Latvijas Republikā”;

 

 

 

 

3. 14.pantā:

papildināt trešās daļas ievaddaļu pēc vārdiem “ja attiecīgajiem naftas produktiem” ar vārdiem “akcīzes preču noliktavā Latvijas Republikā”;

 

(4) Ja šā panta pirmās daļas 4.punktā minētajiem naftas produktiem ir pievienota no rapša sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela, attiecīgajiem naftas produktiem nodokli aprēķina:

1) pēc likmes 155 lati par 1000 litriem, ja biodīzeļdegviela veido no 5 līdz 30 (neieskaitot) tilpumprocentiem no kopējā naftas produktu daudzuma;

2) pēc likmes 114 lati par 1000 litriem, ja biodīzeļdegviela veido vismaz 30 tilpumprocentus no kopējā naftas produktu daudzuma.

papildināt ceturto daļu pēc vārdiem “minētajiem naftas produktiem” ar vārdiem “akcīzes preču noliktavā Latvijas Republikā”.

 

 

 

papildināt ceturto daļu pēc vārdiem “minētajiem naftas produktiem” ar vārdiem “akcīzes preču noliktavā Latvijas Republikā”.


 

16.pants. Nodokļa atbrīvojumi alkoholiskajiem dzērieniem

(1) No nodokļa ir atbrīvoti šādi alkoholiskie dzērieni:

1) denaturēts spirts;

2) alkoholiskie dzērieni, kurus izmanto alkoholisko dzērienu kvalitātes noteikšanai;

3) medicīnas vajadzībām paredzētais spirts, ko izmanto ārstniecības iestādēs un aptiekās;

4) spirts to medikamentu ražošanai, kuri minēti Eiropas Savienības direktīvā 65/65/EEC;

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Izteikt 16.panta pirmās daļas 3. un 4.punktu šādā redakcijā:

“3) medicīnas un veterinārmedicīnas vajadzībām paredzētais spirts, ko izmanto ārstniecības un veterinārmedicīnas iestādēs un aptiekās;

4) spirts to medikamentu ražošanai, kuri minēti Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 6.novembra Direktīvā 2001/82/EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz veterinārajām zālēm un Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 6.novembra Direktīvā 2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm;”

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt 16.panta pirmās daļas 3. un 4.punktu šādā redakcijā:

“3) medicīnas un veterinārmedicīnas vajadzībām paredzētais spirts, ko izmanto ārstniecības un veterinārmedicīnas iestādēs un aptiekās;

4) spirts zāļu un veterināro zāļu ražošanai saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par zāļu un veterināro zāļu apriti.”

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

4. Izteikt 16.panta pirmās daļas 3. un 4.punktu šādā redakcijā:

“3) medicīnas un veterinārmedicīnas vajadzībām paredzētais spirts, ko izmanto ārstniecības un veterinārmedicīnas iestādēs un aptiekās;

4) spirts zāļu un veterināro zāļu ražošanai saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par zāļu un veterināro zāļu apriti.”

21.pants. Citi atbrīvojumi

(1) No nodokļa ir atbrīvotas akcīzes preces, kas zudušas nepārvaramas varas dēļ, ja ir pierādījumi, kas apstiprināti ar atbilstošiem attiecīgo valsts uzraudzības un kontroles iestāžu izsniegtajiem dokumentiem par to, ka konkrētais iztrūkums nav radies nodokļa maksātāja vainas dēļ.

(2) No nodokļa ir atbrīvotas akcīzes preces, kas zudušas ražošanas, apstrādes, pārstrādes, uzglabāšanas, fasēšanas, pārvietošanas vai naftas produktu sajaukšanas laikā, kad piemērota atliktā nodokļa maksāšana saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātajām normām.

 

4. Papildināt 21.pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

“(21) No nodokļa Latvijas Republikā tiek atbrīvotas akcīzes preces, kas ir zudušas citās dalībvalstīs (pārvietojot akcīzes preces uz citām dalībvalstīm saskaņā ar šā likuma 25.pantu), ņemot vērā šā likuma 25.panta astotajā daļā minētajos dokumentos uzrādīto un attiecīgās dalībvalsts kompetento iestāžu apstiprināto informāciju par zudumiem. Akcīzes preču noliktavas turētājs, kas nosūtījis akcīzes preces, maksā akcīzes nodokli par zudumiem, ņemot vērā zudumu apjomu un citus saņēmēja dalībvalsts nosacījumus. Akcīzes nodokli maksā tās dalībvalsts budžetā, kurā zudumi konstatēti, pēc šīs dalībvalsts akcīzes nodokļa likmēm un citiem nosacījumiem. Valsts ieņēmumu dienests kontrolē šā akcīzes nodokļa iekasēšanu un pārskaitīšanu tās dalībvalsts budžetā, kurā zudumi konstatēti.”

 

 

 

 

5. Papildināt 21.pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

“(21) No nodokļa Latvijas Republikā tiek atbrīvotas akcīzes preces, kas ir zudušas citās dalībvalstīs (pārvietojot akcīzes preces uz citām dalībvalstīm saskaņā ar šā likuma 25.pantu), ņemot vērā šā likuma 25.panta astotajā daļā minētajos dokumentos uzrādīto un attiecīgās dalībvalsts kompetento iestāžu apstiprināto informāciju par zudumiem. Akcīzes preču noliktavas turētājs, kas nosūtījis akcīzes preces, maksā akcīzes nodokli par zudumiem, ņemot vērā zudumu apjomu un citus saņēmēja dalībvalsts nosacījumus. Akcīzes nodokli maksā tās dalībvalsts budžetā, kurā zudumi konstatēti, pēc šīs dalībvalsts akcīzes nodokļa likmēm un citiem nosacījumiem. Valsts ieņēmumu dienests kontrolē šā akcīzes nodokļa iekasēšanu un pārskaitīšanu tās dalībvalsts budžetā, kurā zudumi konstatēti.”

 

23.pants. Nodokļa maksāšana

(9) Noliktavas turētājs nodokli par taksācijas periodā konstatēto akcīzes preču iztrūkumu (piemēram, izlaupījumu, zaudējumu, zudumu), kas radies akcīzes preču noliktavā vai pārvietojot attiecīgās akcīzes preces saskaņā ar šā likuma 25.pantu (izņemot šā likuma 21.panta pirmajā un otrajā daļā minēto iztrūkumu), samaksā valsts budžetā 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām.

5. 23.pantā:

aizstāt devītajā daļā vārdus “pirmajā un otrajā daļā” ar vārdiem un skaitli “pirmajā, otrajā un 2.1 daļā”;

 

 

 

 

6. 23.pantā:

aizstāt devītajā daļā vārdus “pirmajā un otrajā daļā” ar vārdiem un skaitli “pirmajā, otrajā un 2.1 daļā”;

 

(10) Importētājs nodokli par konstatēto akcīzes preču iztrūkumu (piemēram, izlaupījumu, zaudējumu, zudumu, izņemot šā likuma 21.panta pirmajā un otrajā daļā minēto iztrūkumu), kas radies, pārvietojot attiecīgās akcīzes preces saskaņā ar šā likuma 25.pantu, samaksā valsts budžetā ne vēlāk kā nākamo piecu darbdienu laikā pēc attiecīgā iztrūkuma konstatēšanas.

 

papildināt pantu ar 10.1 daļu šādā redakcijā:

“(101) Citas dalībvalsts akcīzes preču noliktavas turētājs, kas Latvijas Republikā ieved akcīzes preces saskaņā ar šā likuma 25.pantu, par Latvijas Republikā konstatēto akcīzes preču iztrūkumu (piemēram, izlaupījumu, zaudējumu, zudumu, izņemot šā likuma 21.panta pirmajā, otrajā un 2.1 daļā minēto iztrūkumu), kas radies, pārvietojot attiecīgās akcīzes preces uz Latvijas Republiku vai cauri Latvijas Republikas teritorijai, samaksā 90 dienu laikā pēc tā taksācijas perioda beigām, kurā konstatēts attiecīgais iztrūkums. Valsts ieņēmumu dienests, sadarbojoties ar citu dalībvalstu kompetentajām iestādēm, nodrošina to, ka akcīzes nodokļa maksājums tiek ieskaitīts Latvijas valsts budžetā.”

 

 

 

papildināt pantu ar 10.1 daļu šādā redakcijā:

“(101) Citas dalībvalsts akcīzes preču noliktavas turētājs, kas Latvijas Republikā ieved akcīzes preces saskaņā ar šā likuma 25.pantu, par Latvijas Republikā konstatēto akcīzes preču iztrūkumu (piemēram, izlaupījumu, zaudējumu, zudumu, izņemot šā likuma 21.panta pirmajā, otrajā un 2.1 daļā minēto iztrūkumu), kas radies, pārvietojot attiecīgās akcīzes preces uz Latvijas Republiku vai cauri Latvijas Republikas teritorijai, samaksā 90 dienu laikā pēc tā taksācijas perioda beigām, kurā konstatēts attiecīgais iztrūkums. Valsts ieņēmumu dienests, sadarbojoties ar citu dalībvalstu kompetentajām iestādēm, nodrošina to, ka akcīzes nodokļa maksājums tiek ieskaitīts Latvijas valsts budžetā.”

24.pants. Nodokļa deklarēšana

(1) Nodokļa deklarāciju par taksācijas periodu noliktavas turētājs, apstiprināts tirgotājs vai nodokļa maksātāja pārstāvis iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam 15 dienu laikā pēc attiecīgā taksācijas perioda beigām. Citi nodokļa maksātāji nodokļa deklarāciju iesniedz ne vēlāk kā vienu darbdienu pēc attiecīgā šajā likumā noteiktā nodokļa samaksas termiņa.

(2) Noliktavas turētājs iesniedz nodokļa deklarāciju par katru akcīzes preču noliktavu atsevišķi.

(3) Nodokļa deklarācijas veidlapu apstiprina Ministru kabinets.

6. Papildināt 24.pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

“(11) Citas dalībvalsts akcīzes preču noliktavas turētājs, kas maksā akcīzes nodokli saskaņā ar šā likuma 23.panta 10.1 daļu, akcīzes nodokļa deklarāciju neiesniedz.”

 

 

 

 

7. Papildināt 24.pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

“(11) Citas dalībvalsts akcīzes preču noliktavas turētājs, kas maksā akcīzes nodokli saskaņā ar šā likuma 23.panta 10.1 daļu, akcīzes nodokļa deklarāciju neiesniedz.”

 

32.pants. Nodrošinājuma piemērošana

(6) Ministru kabinets:

1) paredz nosacījumus, kuru izpildes gadījumā nodokļa maksātājam var samazināt nodrošinājuma lielumu;

2) nosaka kārtību, kādā iesniedz, dzēš un atdod nodrošinājumus.

7. Papildināt 32.panta sestās daļas 2.punktu pirms vārda “dzēš” ar vārdu “administrē”.

 

 

 

 

8. Papildināt 32.panta sestās daļas 2.punktu pirms vārda “dzēš” ar vārdu “administrē”.

 


 

 

Likums stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.

7

Juridiskais birojs

Ierosinām apsvērt nepieciešamību precizēt likumprojekta spēkā stāšanās laiku.  Šai sakarā piedāvājam apspriest šādu redakciju:

‘’Papildināt likumprojekta pārejas noteikumus ar 16. punktu šādā redakcijā:

16. Likuma 1. panta otrās daļas 15. punkts un 12. panta otrā un trešā daļa stājas spēkā 2006. gada 1. janvārī.’’.

Vienlaikus ierosinām izslēgt likumprojekta noteikumu ar tā spēkā stāšanās laiku.

Atbalstīt

9. Papildināt likumprojekta pārejas noteikumus ar 16. punktu šādā redakcijā:

“16. Likuma 1. panta otrās daļas 15. punkts un 12. panta otrā un trešā daļa stājas spēkā 2006. gada 1. janvārī.”.