Latvijas Republikas

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

2005. gada 19. maijā

Nr.9/1 – 549

 

 

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai otrajā lasījumā sekojošus likumprojektus:

 

 

1) „Par grozījumiem Latvijas Republikas valdības un Itālijas Republikas valdības

konvencijā par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem un nodokļu nemaksāšanas novēršanu un tās papildu protokolā”

/ reģ.nr. 1108; dok.nr. 3715/;

 

 

2) „Par Konvenciju, ar ko nosaka Eiropas skolu statūtus” / reģ.nr. 1110; dok.nr. 3732/.

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

 

 

 

Leopolds Ozoliņš

Ārlietu komisijas priekšsēdētāja biedrs

 

 

 

 

 

 


Iesniedz Ārlietu komisija                                                            Likumprojekts 2. lasījumam

 

 

 

Par grozījumiem Latvijas Republikas valdības un Itālijas Republikas valdības konvencijā par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem un nodokļu nemaksāšanas novēršanu un tās papildu protokolā

 

 

1.pants. Latvijas Republikas 2004.gada 9.decembra notas Nr. 2.3.6.-668 un Itālijas Republikas 2004.gada 9.decembra notas Nr. MAE-SEDE-65-P-0533059 P LVA 3 B apmaiņas ceļā noslēgtā vienošanās par grozījumiem Latvijas Republikas valdības un Itālijas Republikas valdības konvencijā par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļu nemaksāšanas novēršanu (turpmāk - Konvencija) un tās papildu protokolā (turpmāk - Vienošanās) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

 

 

            2.pants.Vienošanās stājas spēkā Konvencijas 32..pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

            3.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināma Vienošanās angļu valodā un tās tulkojums latviešu valodā.

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2005. gada _______________________.