2005

2005. gada 12.aprīlī

Nr. 9/1- 533

 

 

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

 

 

Ārlietu komisija iesniedz izskatīšanai otrajā lasījumā par steidzamu atzīto likumprojektu „ Par Latvijas Republikas valdības līgumu par Japānas valdības neatmaksājamo tehnisko palīdzību Latvijai kultūras jomā – Latvijas Vēstures muzejam audiovizuālo iekārtu iegādei „ / reģ.nr. 1107; dok.nr. 3714/.

 

 

 

 

Pielikumā: Minētais likumprojekts uz 1. lp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

 

Aleksandrs Kiršteins

Ārlietu komisijas priekšsēdētājs

 

 


 

 

 

 

 

Iesniedz Ārlietu komisija                                                   Likumprojekts 2. lasījumam

 

 

 

 

 

Par Latvijas Republikas valdības līgumu par Japānas valdības neatmaksājamo tehnisko palīdzību Latvijai kultūras jomā – Latvijas Vēstures muzejam audiovizuālo iekārtu iegādei

 

 

  1. pants. Par Latvijas Republikas valdības un Japānas valdības līgums par Japānas valdības neatmaksājamo tehnisko palīdzību Latvijai kultūras jomā – Latvijas vēstures muzejam audiovizuālo iekārtu iegādei ( turpmāk- Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

 

  1. pants. Līgumā paredzēto saistību izpildi koordinē Kultūras ministrija.

 

 

  1. pants. Līgums stājas spēkā diplomātiskajās notās noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

 

 

  1. pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Līgums angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

 

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2005. gada __________________.